Processen van place-making door talige praktijken in Tilburg, Heerlen en Genk | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 70, Issue 2
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Samenvatting

In dit artikel tonen we aan de hand van kwalitatieve data aan hoe talige praktijken met sprekers en artiesten uit drie steden in de periferie van Nederland en België, namelijk Tilburg, Heerlen en Genk een lokale identiteit construeren en reproduceren en hoe op die manier het besef van lokale eigenheid tot stand komt. We laten zien dat in deze drie steden artiesten en sprekers aan de hand van geënsceneerde en gemediatiseerde taalprakijken bewust nieuwe lokale identiteiten construeren. In de drie gevallen gaat het om hybride of heterogene taalprakijken, waarbij het Nederlands of lokale dialectale elementen gecombineerd worden met elementen uit andere aanwezige (contact)talen (zoals het Surinaams of het Italiaans). Bovendien worden deze taalpraktijken in Tilburg en Heerlen, maar ook – hoewel in mindere mate – voor Genk, via parodie verspreid, versterkt en vernieuwd.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2018.2.CORN
2018-12-01
2024-07-15
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/70/2/01_TET2019_2_CORN.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2018.2.CORN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aarsæther, Finn, Stefania, Marzo, Ingvild, Nistov & Evy, Ceuleers.2015Indexing Locality: Contemporary Urban Vernaculars in Belgium and Norway. Nortier, Jacomine & A. Svendsen, Bente (red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century249-270CambridgeCambridge University Press.
  [Google Scholar]
 2. Agha, Asif.2003The social life of cultural valueLanguage and Communication23231-273.
  [Google Scholar]
 3. Agha, Asif.2007Language and Social RelationsCambridgeCambridge University Press.
  [Google Scholar]
 4. Appadurai, Arjun.1996Modernity at large. Cultural Dimensions of GlobalizationMinneapolisUniversity of Minneapolis Press.
  [Google Scholar]
 5. Auer, Peter.2013The geography of language: Steps towards a new approachFreiburger Arbeitspapiere zur Germanistischen Linguistik (FRAGL): 168).
  [Google Scholar]
 6. Britain, David.2009One foot in the grave? Dialect death, dialect contact, and dialect birth in EnglandInternational Journal of the Sociology of Language196/197121-155.
  [Google Scholar]
 7. Britain, David.2010Language and space: The variationist approach. In Auer, Peter and Erich Schmidt, Jürgen (red.), Language and space: An international handbook of linguistic variation142-63BerlinMouton de Gruyter.
  [Google Scholar]
 8. Cornips, Leonie.1994De syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen (Ongepubliceerd proefschrift UvA, IFOTT 6).
  [Google Scholar]
 9. Cornips, Leonie.2014Taalcultuur: Talen in bewegingTaal & Tongval652125-147.
  [Google Scholar]
 10. Cornips, Leonie (ingediend). Dialect acquisition by descendants of migrants in the Netherlands, and dialect use as a local, white practice. Linguistic othering of descendants in research, and public discourseInternational Journal of the Sociology of Language.
  [Google Scholar]
 11. Cornips, Leonie & Louis, van den Hengel.2018Revitalisering van het mijnverleden in Heerlen door hybride taalculturele praktijken. In Rutten, Willibrord (red.), Studies over de Sociaaleconomische Geschiedenis van Limburg LXIII / Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 2018280-311.
  [Google Scholar]
 12. Cornips, Leonie & Vincent, de Rooij.2013Selfing and othering through categories of race, place, and language among minority youths in Rotterdam, The Netherlands. In Siemund, Pieter, Gogolin, Ingrid, E. Schulz, Monika & Davydova, Julia (red.), Multilingualism and Language Diversity in Urban Areas: Acquisition, identities, space, education129-164AmsterdamJohn Benjamins.
  [Google Scholar]
 13. Cornips, Leonie & Vincent, de Rooij.2015Belonging through Languagecultural Practices in the Periphery. The Politics of Carnival in the Dutch Province of LimburgAnthropological Journal of European Cultures24183-101.
  [Google Scholar]
 14. Cornips, Leonie & Vincent, de Rooij (red.). 2018The Sociolinguistics of Place and Belonging Perspectives from the MarginsAmsterdamJohn Benjamins.
  [Google Scholar]
 15. Cornips, Leonie & Vincent, de Rooij (2019). Sociolinguistic enregisterment through languagecultural practices. In Norval Smith, Tonjes Veenstra & Enoch Olade Aboh (red.), Aspects of Contact. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  [Google Scholar]
 16. Cornips, Leonie, Vincent, de Rooij & Irene, Stengs.2012Carnavalesk taalgebruik en de constructie van lokale identiteitenDutch Journal of Applied Linguistics1115-40.
  [Google Scholar]
 17. Cornips, Leonie & Ad, Knotter.2016De uitvinding van Limburg: de territorialisering van geschiedenis, taal en identiteitStudies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg LXI: 136-163.
  [Google Scholar]
 18. Cresswell, Tim.1996In Place/Out of Place: Geography, Ideology, and TransgressionMinneapolis/LondonUniversity of Minnesota Press.
  [Google Scholar]
 19. De Schutter, Georges & Ben, Hermans.2013The Limburg dialects: Grammatical properties. In Hinskens, Frans & Taeldeman, Johan (red.),Language and Space: Dutch. An International Handbook of Linguistic Variation356-377. (=Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK 30.3.) Berlin/BostonDe Gruyter Mouton.
  [Google Scholar]
 20. Doreleijers, Kristel.2017. Unne kuukske’? Een onderzoek naar variatie in genusmarkering door (jonge) Brabantse dialect-/regiolectsprekers in regio EindhovenMA thesis Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 21. Eckert, Penny.2003The meaning of ‘style’. Texas Linguistic Forum4741-53. Proceedings of the Eleventh Annual Symposium about Language and Society – Austin. April 11-13, 2003.
  [Google Scholar]
 22. Eckert, Penny.2008Variation and the indexical fieldJournal of Sociolinguistics124453-476.
  [Google Scholar]
 23. Eckert, Penny.2012Three waves of variation study. The emergence of meaning in the study of sociolinguistic variationAnnual Review of Anthropology4187-100.
  [Google Scholar]
 24. Ginneken, Jacques van.1913Handboek der Nederlandsche TaalNijmegenMalmberg.
  [Google Scholar]
 25. Hoppenbrouwers, Cor.1990Het regiolect. Van dialect tot algemeen nederlandsMuiderbergCoutinho.
  [Google Scholar]
 26. Johnstone, Barbara.2004Place, globalization, and linguistic variation. In Fought, Carmen (red.), Sociolinguistic Variation. Critical reflectionsOxfordOxford University Press65-83.
  [Google Scholar]
 27. Johnstone, Barbara., Jennifer, Andrus,Andrew E., Danielson.2006Mobility, Indexicality, and the Enregisterment of “Pittsburghese.Journal of English Linguistics324), 77-104.
  [Google Scholar]
 28. Johnstone, Barbara.2010Indexing the localThe handbook of language and globalization by Coupland, N.386-405Malden, MassWiley-Blackwell.
  [Google Scholar]
 29. Johnstone, Barbara.2011Dialect Enregisterment in PerformanceJournal of Sociolinguistics155)657-679.
  [Google Scholar]
 30. Johnstone, Barbara.2011aLanguage and PlaceCambridge Handbook of Sociolinguistics by Mesthrie, Rajend. CambridgeCambridge University Press.
  [Google Scholar]
 31. Johnstone, Barbara.2011bLanguage and geographical space. In Auer, Peter & Erich Schmidt, Jürgen (red.), Language and Space. An international handbook of linguistic variation. Theories and methods1-17BerlinMouton de Gruyter.
  [Google Scholar]
 32. Johnstone, Barbara.2011cDialect enregisterment in performanceJournal of Sociolinguistics15-5, 657-679.
  [Google Scholar]
 33. Johnstone, Barbara.2014“100 % Authentic Pittsburgh”: Sociolinguistic authenticity and the linguistics of particularity. In Lacoste, Veronique, Leimgruber, Jakob, Breyer, Thiemo (red.) Indexing Authenticity: Sociolinguistic perspectives97-112Berlinde Gruyter.
  [Google Scholar]
 34. Kroon, Sjaak & Jos, Swanenberg (red.). 2019Language and Culture on the Margins. Global/Local InteractionsOxfordRoutledge Critical Studies in Multilingualism.
  [Google Scholar]
 35. Landry, Rodrigue & Richard, Y. Bourhis.1997Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: an empirical studyJournal of Language and Social Psychology16123-49.
  [Google Scholar]
 36. Lefebvre, Henri.1991The Production of SpaceOxfordBlackwell Publishing.
  [Google Scholar]
 37. Lenz, Alexandra.2004Hyperforms and Variety Barriers.Language variation in Europe. Papers from ICLaVE 2UppsalaUppsala University281-293.
  [Google Scholar]
 38. Marzo, Stefania & Evy, Ceuleers.2011The use of Citétaal among adolescents in Limburg: the role of space appropriation in language variation and changeJournal of Multilingual and Multicultural Development325451-464.
  [Google Scholar]
 39. Marzo, Stefania.2016Exploring the social meaning of contemporary urban vernaculars: perceptions and attitudes about Citélanguage in FlandersInternational Journal of Bilingualism205501-521.
  [Google Scholar]
 40. Milroy, Lesley.1987Language and social networksNew YorkBasil Blackwell.
  [Google Scholar]
 41. Modan, Gabriella Gahlia.2007Turf Wars: Discourse, Diversity, and the Politics of PlaceMalden, MA and OxfordBlackwell.
  [Google Scholar]
 42. Mourigh, Khalid.2017Stance-taking through sibilant palatalisation in Gouda Moroccan Dutch. Nederlandse Taalkunde223421-446.
  [Google Scholar]
 43. Perry, Jos.2009’t Nachtegaaltje zingt. Regionalisme in Nederlands-Limburg 1900-1950. In: Knotter, A. (red.), Dit is Limburg!187-227.
  [Google Scholar]
 44. Pietikäinen, Sari & Kelly-Holmes, Helen (red.). 2013Multilingualism and the PeripheryNew York, OxfordUniversity Press.
  [Google Scholar]
 45. Pietikäinen, Sari, Jaffe, Alexandra, Kelly-Holmes, Helen, & Coupland, Nik.2016Sociolinguistics from the Periphery: Small Languages in New CircumstancesCambridgeCambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781316403617
  [Google Scholar]
 46. Polzenhagen, Frank & Xiaoyan, Xia.2014Language, Culture and Prototypicality. In Sharifian, Farzad (red.), Routledge Handbook of Language and Culture253-269New YorkRoutledge.
  [Google Scholar]
 47. Quist, Pia.2011Untying the language-body-place connection: A study on linguistic variation and social style in a Copenhagen community of practice. In Auer, Peter & Erich Schmidt, Jürgen (red.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Theories and Methods632-648BerlinMouton de Gruyter.
  [Google Scholar]
 48. Rombauts, Lore.2018Vies stijl in Vlaamse en tweets, Nederlanse. Een corpusonderzoek. Masterproef ingediend aan de KU Leuven.
  [Google Scholar]
 49. Silverstein, Michael.2003Indexical order and the dialectics of sociolinguistic lifeLanguage and Communication23193-229.
  [Google Scholar]
 50. Slaats, Imke.2017We hebben een clubske opgericht. Hyperdialect in Oost-BrabantBA thesis Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 51. Swanenberg, Jos.2009Brabants Handwoordebuukske vur Tilburg en Midden-BrabantSomerenEuropese bibliotheek.
  [Google Scholar]
 52. Swanenberg, Jos.2012Van Sterenborgs dialect naar hedendaags TilburgsTilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur30-363-65.
  [Google Scholar]
 53. Swanenberg, Jos.2016Dialectologie in de 21e eeuw: de vitaliteit van dialectkenmerken in Noord-Brabant. In Feyaerts, Kurt, Brône, Geert, Schoonjans, Steven & Stuyckens, Geert (red.), Sprache in Raum und Geschichte, System und Kultur. Festschrift für Luk Draye, Leuvense Bijdragen99-100302-320.
  [Google Scholar]
 54. Swanenberg, Jos.2018Dialect authenticity upside down: Brabantish writing practices of a black comedian on Twitter. In Weth, Constanze & Juffermans, Kasper (red.), The Tyranny of Writing. Ideologies of the Written Word183-196LondonBloomsbury.
  [Google Scholar]
 55. Taeldeman, Johan.2003Aan uw taal heb ik u herkend. Over sjibboletvorming in de Nederlandse dialecten. In De Tier, Veronique & Vandekerckhove, Reinhild (red.) Aan taal herkend. Het bewustzijn van dialectverschil17-44GroesbeekStichting Nederlandse Dialecten.
  [Google Scholar]
 56. Thissen, Lotte.2018Talking in and out of place. Ethnographic reflections on language, place, and (un)belonging in Limburgthe Netherlands. Unpublished Diss, Maastricht University.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2018.2.CORN
Loading
/content/journals/10.5117/TET2018.2.CORN
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error