Hoe een verlichtingsideaal een taal wist uit te roeien | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 71 Number 2
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Abstract

This study discusses the disappearance of Yiddish in the Netherlands. At the end of the 18th century a small group of progressive Jews, inspired by the French Revolution and the ideas of the Jewish Enlightenment Haskalah, tried to implement changes in the Jewish community of Amsterdam. One of the innovations they proposed was giving up Yiddish in favor of Dutch. Their arguments were threefold: Yiddish was a corrupted language in which it was impossible to think clearly. Secondly, by using Yiddish the Jews isolated themselves, which led to their backwardness and poverty. Thirdly, by not mastering the national language, the Jews were unable to make full use of their newly acquired civil rights. The initiative of this small group of forerunners met with fierce resistance in the Jewish community. With the help of two successive kings, who sought centralization and the creation of a common national identity, the progressive liberal group finally gained victory. After about a century, it turned out that Yiddish had disappeared from the Netherlands.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2019.2.HAMA
2020-03-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/71/2/04_TET2019_2_HAMA.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2019.2.HAMA&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Belinfante, Jacob(1835).Jaarboeken voor de Israeliten in Nederland, 1. ’s-Gravenhage:J. Belinfante.
  [Google Scholar]
 2. Berg, Hetty(1996).De Gelykstaat der Joden. Inburgering van een minderheid.Amsterdam en Zwolle:Joods Historisch Museum & Waanders.
  [Google Scholar]
 3. Besluit(1809).Besluit, opzigtelijk het gebruik der te vertalene Bijbel, uit de Hebreeuwsche taal in de Nederduitsche taal, door de Hoogduitsche Israëlitische Gemeente binnen het Rijk, gegeven den 10den van Hooimaand 1809. Z.p. Koninklijke Staatsdrukkerij.
  [Google Scholar]
 4. Bloemgarten, Salvador(2007).Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joods revolutionair in Franse Tijd.Amsterdam:Aksant.
  [Google Scholar]
 5. Blom, J.C.H (Hans), DavidJ. Wertheim, HettyBerg en BartT. Wallet (red.) (2017).Geschiedenis van de Joden in Nederland.Amsterdam:Balans.
  [Google Scholar]
 6. Cleef-Hiegentlich, Frédérique van(1985).‘De transformatie van het Nederlandse Jodendom in de eerste helft van de negentiende eeuw’, De Gids148, 232-240.
  [Google Scholar]
 7. Cohen, Jaap(2015).De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis.Amsterdam/Antwerpen:Em. Querido.
  [Google Scholar]
 8. Colenbrander, Herman T.(1910).Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Deel 5, 1. ’s-Gravenhage:Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
 9. Farr, James R.(2000).Artisans in Europe 1300-1914.Cambridge:CUP.
  [Google Scholar]
 10. Hertzberg, Arthur(1968).The French Enlightenment and the Jews. The Origin of Modern Anti-Semitism.New York:Columbia University Press.
  [Google Scholar]
 11. Hinskens, Frans(2015).Wijdvertakte wortels. Over etnolectisch Nederlands.Amsterdam:AUP.
  [Google Scholar]
 12. Huussen, Arend H. jr.(1979).‘De emancipatie van de Joden in Nederland. Een discussiebijdrage naar aanleiding van twee recente studies’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden94, 75-83.
  [Google Scholar]
 13. Huussen, Arend H. jr en HommeJ. Wedman(1981).‘Politieke en sociaal-culturele aspecten van de emancipatie der Joden in de republiek der Verenigde Nederlanden’, Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw.1981, 208-224.
  [Google Scholar]
 14. Jaarboek(1808).Jaarboek voor de Israelieten binnen het Koningrijk Holland. Eerste Aflevering. Amsterdam:Belinfante, Van Embden en Proops.
  [Google Scholar]
 15. Jacobs, Neill G.(2005).Yiddish, A Linguistic Introduction.Cambridge:CUP.
  [Google Scholar]
 16. Jongenelen, Ton(2003).‘Mordechai. Illusie en werkelijkheid in het spectatoriale blad De Koopman’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman26, 94-105.
  [Google Scholar]
 17. Kamp, Justus van de en Jacobvan der Wijk(2006).Koosjer Nederlands. Joodse Woorden in de Nederlandse Taal.Amsterdam/Antwerpen:Contact.
  [Google Scholar]
 18. Michman, Jozeph(1976).‘Gotische torens op een Corintisch gebouw. De doorvoering van de emancipatie in Nederland’, Tijdschrift voor Geschiedenis89,4, 493-517.
  [Google Scholar]
 19. Michman, Jozeph(1981).‘De emancipatie van de Joden in Nederland’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden96, 78-83.
  [Google Scholar]
 20. Michman, Jozeph en MarionAptroot(2002).Storm in the Community. Yiddish Polemical Pamphlets of Amsterdam Yewry 1797-1798.Cincinnati:Hebrew Union College Press.
  [Google Scholar]
 21. Molhuysen, Philipp C. e.a.(1924).Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Dl. 6 Leiden:A.W. Sijthoff.
  [Google Scholar]
 22. Mordechaivan Aaron de…(1770).‘Provisionaal plan tot redres in de Polityke Huishouding, Negotie en Middelen van Bestaan der Hollandse Jooden’, De Koopman, of weekelyksche By-dragen ten opbouw van Neêrlands Koophandel en Zeevaard.Amsterdam:Gerrit Bom55, 56 & 57, 437-450.
  [Google Scholar]
 23. Moormann, Jules G.M.(1932).De Geheimtalen. Diss. Kath. Universiteit Nijmegen.
  [Google Scholar]
 24. RädeckerTsila S.(2015).Making Jews Dutch. Diss. RU Groningen.
  [Google Scholar]
 25. Roest, Meyer M. (1876-1880). ‘Losse Bijdragen tot de Geschiedenis der Joden in Nederland. II Uittreksel uit eene kronijk van de jaren 1795-1812’, Israelietische LetterbodeI-V.
  [Google Scholar]
 26. Schut, Engbert(1991).Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in de Pekela’s 1683-1942.Assen/Maastricht:Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 27. Shulvass, Moses A.(1971).From East to West: The Westward migration of Jews from Eastern Europe During the Seventeenth and the Eighteenth centuries.Detroit:Wayne State University Press.
  [Google Scholar]
 28. Slijper, Ezechiël(1916).‘Bekattering’, De Nieuwe Taalgids10, 29-46.
  [Google Scholar]
 29. Sonnenberg-Stern, Karina(2000).Emancipation and Poverty. The Ashkenazi Jews of Amsterdam 1796-1850.New York:St. Martins.
  [Google Scholar]
 30. Wallet, Bart T.(2006).‘“End of the jargon-scandal” – The decline and fall of Yiddish in the Netherlands (1796-1886)’, Jewish History20, 333-348.
  [Google Scholar]
 31. Wallet, Bart(2007).Nieuwe Nederlanders. De integratie van de joden in Nederland 1814-1851.Amsterdam:Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 32. Winkler, Johan(1874).Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon.’s-Gravenhage:Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
 33. Zwiep, Irene E.(2000).‘Yiddish, Dutch and Hebrew: Language Theory, Language Ideology and the Emancipation of Nineteenth-Century Dutch Jewry’, Studia Rosenthaliana34,1, 56-73.
  [Google Scholar]
 34. Zwiep, Irene E.(2007), ‘Jewish Enlightenment reconsidered: the Dutch eighteenth century’. In: Irene E.Zwiep,, SchatzAndrea en van Gelder-FontaineResianne Smidt (red.), Sepharad in Ashkenaz, medieval knowledge and eighteenth-century enlightened Jewish discourse.Amsterdam:KNAW, pp. 281-311.
  [Google Scholar]
 35. Zwiers, Ariane(2003).Kroniek van het Jiddisj.Taalkundige aspecten van achttiende-eeuws Nederlands Jiddisj.Delft:Eburon.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2019.2.HAMA
Loading
/content/journals/10.5117/TET2019.2.HAMA
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): emancipation; Judeo-Dutch; language death; language policy; Yiddish
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error