Zur Diachronie der satzinternen Großschreibung im Niederländischen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 73, Issue 2
 • ISSN: 0039-8691
 • E-ISSN: 2215-1214

Abstract

Abstract

Though sentence-internal capitalisation of nouns is – unlike in German – no hallmark of Modern Dutch orthography at all, initial studies on Early Modern Dutch writing practice have affirmed Maas’ (1995, 2007) claim that Dutch once exhibited at least a moderate tendency to uppercase nouns in sentence-internal position (cf. Nowak, 2019 & 2020a): Since both studies were restricted on a corpus of bible prints, it remains an open question whether the capitalisation practice was restricted to this text type only. Therefore, the present paper aims at analysing the use of majuscules in other texts types to gain a more conclusive picture on the overall phenomenon. The contrastive analysis of bible prints with printed travel reports and sailing letters (1500-1800) confirms – on the one hand – previous findings, mainly the fact that the use of majuscules within common nouns was increasingly motivated by cognitive factors, mainly animacy and concreteness of the referent; on the other hand, however, the present study shows that sentence-internal capitalisation of common nouns was much more pronounced in non-biblical texts than expected by previous studies (cf. Nowak, 2019 & 2020a). In contrast to bible prints, non-biblical texts did not abolish sentence-internal uppercase letters by the end of the 17th century, suggesting that this spelling convention was not abandoned due to religious reasons as suggested by Maas (1995 & 2007).

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TET2021.4.NOWA
2021-12-01
2023-09-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00398691/73/2/04_TET2021_2_NOWA.html?itemId=/content/journals/10.5117/TET2021.4.NOWA&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. The Letters as Loot/ Brieven als Buit corpus. Leiden University. Compiled by Marijke van der Wal (Programme leader), Gijsbert Rutten, Judith Nobels and Tanja Simons, with the assistance of volunteers of the Leiden-based Wikiscripta Neerlandica transcription project, and lemmatised, tagged and provided with search facilities by the Institute for Dutch Lexicology (INL). 2nd release 2015, online unter: brievenalsbuit.inl.nl.
  [Google Scholar]
 2. Biestkens 1560 = Den Bibel, Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament. [Emden]: Nicolaes Biestkens van Diest.
  [Google Scholar]
 3. Biestkens 1582 = Den Bibel, Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament. Haerlinghen: Peter van Putte.
  [Google Scholar]
 4. Biestkens 1646 = Biblia: dat is, De gantsche H. Schriftvre. Amsterdam: Jaques van der Schuere.
  [Google Scholar]
 5. Biestkens 1702 = Biblia: dat is, De gantsche H. Schriftuure. Amsterdam: Jaques Lindenberg.
  [Google Scholar]
 6. Biestkens 1750 = Biblia: dat is, De geheele H. Schrift. Amsterdam: Johannes Erasmus Hynitzsch.
  [Google Scholar]
 7. Deux-Aes 1562 = Biblia, dat is die gantsche Heylighe Schrift. Emden: Gillis van der Erven.
  [Google Scholar]
 8. Deux-Aes 1579 = Biblia dat is, De gantsche Heylighe Schrift. Delft: Aelbrecht Hendricksz.
  [Google Scholar]
 9. Deux-Aes 1597 = Biblia: dat is, De gantsche Heylighe Schriftuere. Leiden: Jan Claesz van Dorp.
  [Google Scholar]
 10. Deux-Aes 1633 = Biblia dat is, De gantsche Heylighe Schrift. [o.O.]: Jan Evertsz Cloppenburgh.
  [Google Scholar]
 11. Liesvelt 1526 = Biblia. Dat Oude ende dat Nieuwe Testament. Antwerpen: Jacob van Liesvelt.
  [Google Scholar]
 12. Leuvense Bijbel 1548 = Den gheheelen Bybel, Inhoudende het oude ende uieuwe Testament. Leuven: Bartholomeus van Graue.
  [Google Scholar]
 13. Luther 1648 = BIBLIA, Dat is, De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Boecken des Ouden ende Nieuwen TESTAMENTS. Amsterdam: Rieuwert Dircksz van Baardt.
  [Google Scholar]
 14. Luther 1670 = Martin Luther: Biblia, Das ist: Die gantze H. Schrifft. Nürnberg: Christoph Endter.
  [Google Scholar]
 15. Luther 1671 = Biblia. Dat is, De gantsche H. Schriftuer. Amsterdam: Christoffel Cunradus.
  [Google Scholar]
 16. Luther 1701 = Nederduytse bybel, dat is: het Oude en Nieuwe Testament. Amsterdam: Hendrick Bruyn.
  [Google Scholar]
 17. Luther 1748 = Biblia, dat is De geheele H. Schrift, behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Amsterdam: Samuel Schoonwald.
  [Google Scholar]
 18. Luther 1780 = Biblia, Dat Is: De geheele H. Schrift, Behelzende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments: Door Dr. Ms. Lutherus, Uit de Oorspronglyke Taal in het Hoogduitsch, en daaruit eertyds, door Do. Adolf Visscher, in de Nederduitsche Taal getrouwelyk overgezet. En nu op 't nieuw onder 't opzicht van Ds. E. F. Alberti en Ds. J. Klap, gerevideert, als daartoe door het E. Consistorium gequalificeert, en van veel Druk- Spel- en Taalfauten gezuivert, en voorzien met Summariën en gelykluidende Texten. In '‚t Licht gegeven. Ten dienste van de Christlyke Gemeente, toegedaan, d' Onveranderde Augsburgsche Belydenis, in deze Nederlanden. Amsterdam: Hendrik Bruyn.
  [Google Scholar]
 19. Statenbijbel 1637 =BIBLIA, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen TESTAMENTS. Leiden: Paulus Aertsz. van Ravensteyn.
  [Google Scholar]
 20. Statenbijbel 1670 = Biblia dat is: De gantsche H. Schrifture. Amsterdam: Paulus van Ravesteyn.
  [Google Scholar]
 21. Statenbijbel 1687 = Biblia: dat is, De gantsche H. Schriftvre. Amsterdam: Dieten van der Dalen.
  [Google Scholar]
 22. Statenbijbel 1747 = Biblia dat is De gantsche H. Schrifture. Utrecht, Leiden, Rotterdam: J. van Poolsum u.a.
  [Google Scholar]
 23. Statenbijbel 1774 = Biblia. Dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boekken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkkelyke Talen in onze Neder-landsche Tale getrouwelyk overgezet.= Door Last Van de Hoog. Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl. en Volgens 't Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. Te Dordrecht Door gemeeneordre der kerken van Drukfouten verbetert. Amsterdam: Hendrik Brandt.
  [Google Scholar]
 24. Statenbijbel 1780 = Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Haarlem: J. Enschede and zoonen.
  [Google Scholar]
 25. Vorsterman 1528 = Den Bibel. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament met grooter naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert. Antwerpen: Willem Vorsterman.
  [Google Scholar]
 26. 1544 = Ludovico di Varthema, Die ridderlycke reyse van heer Lodewijck Vertimans van Bolonien. Antwerpen: Symon Cock en Jacob van Liesvelt.
  [Google Scholar]
 27. 1599 = Anonym: Walvisch van Berckhey, Dat is, eene beschrijvinghe des grooten vischs, die tot Berckhey ghestrandet is anno 1598. den 3. februarij. Haarlem: z.p.
  [Google Scholar]
 28. 1601 = Jan Huyghen van Linschoten, Voyagie ofte schipvaert van by Noorden om langes Noorwegen. Met illustraties van Joannes en Baptista van Doetechum. Franeker: Gerard Ketel.
  [Google Scholar]
 29. 1612 = Hessel Gerritsz, Beschryvinghe vander Samoyeden landt in Tartarien. Amsterdam: Hessel Gerritsz.
  [Google Scholar]
 30. 1654 = Ludovico di Varthema, Die ridderlycke reyse van heer Lodewijck Vertimans van Bolonien. Utrecht: Geerard Nieuwenhuizen & Willem Snellaart.
  [Google Scholar]
 31. 1675 = t’VERWARLOOSDE FORMOSA, OF WAERACHTIG VERHAEL, Hoedanigh door verwaerloosnge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorÿn, ende Zeeroover Coxinja‚overrompelt, vermeesert, ende ontweldight is geworden. Amsterdam: Jan Claeszten Hoorn & Michiel Pieters.
  [Google Scholar]
 32. 1711 = Willem Pieterse Poort, Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt, gedaen met het Schip Den Dam, in 't Jaar 1710. Amsterdam: Karel van Ryschooten.
  [Google Scholar]
 33. 1720 = Lourens Feykes Haan, Beschryving van de Straat Davids, benévens des zelven inwooners, zede, gestalte, en gewoonte, mitsgaders hunne visvangst, en andere handelingen. Amsterdam: Gerard van Keulen.
  [Google Scholar]
 34. 1755 = Onno Zwier van Haren, Van Japan. Zwolle: Simon Clement.
  [Google Scholar]
 35. 1779 = Anonym: Beknopt verhaal wegens het verongelukken van verscheide schepen in het jaar 1777. Amsterdam: Erfgen. de Wed. C. Stichter.
  [Google Scholar]
 36. Back, Otto, ‘Groß- und kleinschreibung in anderen sprachen’. In: WolfangMentrup, ErnstPacolt & LouisWiesmann (eds.). Zur Reform der deutschen Orthographie. Heidelberg: Groos, 1979, pp. 25‒40.
  [Google Scholar]
 37. Back, Otto, ‘Die deutsche Orthographie im europäischen Vergleich’. In: OttoBack, Buchstäblich geschrieben. Aufsätze über Schrifttheorie, Orthographie und Transkription. Wien: Praesens Verlag, 2006, pp. 35-58.
  [Google Scholar]
 38. Barteld, Fabian, StefanHartmann & RenataSzczepaniak, ‘The usage and spread of sentence-internal capitalization in Early New High German: A multifactorial approach’. Folia Linguistica 50,2(2016), pp. 385-412.
  [Google Scholar]
 39. Bergmann, Rolf & DieterNerius, Die Entwicklung der Großschreibung im Deutschen von 1500 bis 1700. Heidelberg: Winter, 1998.
  [Google Scholar]
 40. Blosen, Hans & HaraldPors, ‘Groß- und Kleinschreibung in Hans Sachs' und Jost Ammans "Ständebuch". Vergleich der handschriftlichen Fassung und der beiden Druckfassungen von 1568 und 1574’. In: RolfBergmann & StefanieStricker (eds.): Namen und Wörter. Theoretische Grenzen – Übergange im Sprachwandel. Heidelberg: Winter, 2018, pp. 225-236.
  [Google Scholar]
 41. Bredel, Ursula, ‘Die Herausbildung des syntaktischen Prinzips in der Historiogenese und in der Ontogenese der Schrift’. In: UrsulaBredelet al. (eds.): Orthographietheorie und Rechtschreibunterricht. Tübingen: Niemeyer, 2006, pp. 139-163.
  [Google Scholar]
 42. Bunčić, Daniel, ‘The standardization of Polish orthography in the sixteenth century’. In: SusanBaddeley & AnjaVoeste (eds.): Orthographies in Early Modern Europe. Berlin/Boston: de Gruyter, 2012, pp. 219-257.
  [Google Scholar]
 43. Catach, Nina, ‘Französisch: Graphetik und Graphemik, graphetique et graphémique’. In: GünterHoltus, MichaelMetzeltin & ChristianSchmitt (eds.): Lexikon der Romanistischen Linguistik. Band/Volume V,1: Französisch/Le français. Tübingen: Max Niemeyer, 1990, pp. 46-58.
  [Google Scholar]
 44. Crystal, David, The Cambridge encyclopedia of the English language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.
  [Google Scholar]
 45. Dollinger, Stefan, ‘What the Capitalization of nouns in Early Canadian English may tell us about ‘colonial lag’ theory: methods and problems’. VIEWS12/1(2003), pp. 24-44.
  [Google Scholar]
 46. Dücker, Lisa, ‘Die Majuskelsetzung in der frühneuhochdeutschen Genitivphrase: Ein Fall von Grenzmarkierung?’ In: LisaDücker, StefanHartmann & RenataSzczepaniak (eds.), Hexenverhörprotokolle als sprachhistorisches Korpus. Berlin/Boston: de Gruyter, 2020, pp. 145-176.
  [Google Scholar]
 47. Dücker, Lisa, StefanHartmann & RenataSzczepaniak, ‘Satzinterne Großschreibung von Substantiven und Substantivierungen in Hexenverhörprotokollen. Eine multifaktorielle Analyse des Majuskelgebrauchs. Pragmatische, semantische und syntaktische Einflussfaktoren’. In: LisaDücker, StefanHartmann & RenataSzczepaniak (eds.), Hexenverhörprotokolle als sprachhistorisches Korpus. Berlin/Boston: de Gruyter, 2020, pp. 113-144.
  [Google Scholar]
 48. Görlach, Manfred, Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.
  [Google Scholar]
 49. Götz, Ursula, ‘Zum Korpus des Bamberg-Rostocker Gemeinschaftsprojekts „Die Entwicklung der Großschreibung im Deutschen von 1500 bis 1700“’. In: RolfBergmann(ed.): Probleme der Textauswahl für einen elektronischen Thesaurus. Beiträge zum ersten Göttinger Arbeitsgespräch zur historischen deutschen Wortforschung. 1. und 2. November 1996. Stuttgart/Leipzig: Hirzel, 1998, pp. 40-48.
  [Google Scholar]
 50. Grüter, Majana, ‘Optimalitätstheoretische Modellierung von Groß- und Kleinschreibung: eine Beispielanalyse englischer Texte um 1730’. Zeitschrift für Sprachwissenschaft28(2009), pp. 203-230.
  [Google Scholar]
 51. Hamburger, Arne, ‘Die gemäßigte Kleinschreibung im Dänischen. Die Reform von 1948 und ihre Auswirkungen’. Kopenhagener Beiträge zur germanistischen Linguistik17(1981), pp. 52-58.
  [Google Scholar]
 52. Hübl, Annika & MarkusSteinbach, ‘Wie viel Syntax steckt in der satzinternen Großschreibung? Eine optimalitätstheoretische Analyse’. Linguistische Berichte227(2011), pp. 255-295.
  [Google Scholar]
 53. Husson, Albert, ‘Une approach graphique de la majuscule et son employ dans l’imprimerie’. In: NinaCatach (ed.): La Punctuation – Recherches historiques et actuelles (Vol. 1). Paris, Besançon: Centre national de recherche scientifique, 1977, pp. 151-167.
  [Google Scholar]
 54. Kaempfert, Manfred, Motive der Substantivgroßschreibung. Beobachtungen an Drucken des 16. Jahrhunderts’. Zeitschrift für deutsche Philologie99(1980), pp. 72‒98.
  [Google Scholar]
 55. Kempf, Luise, ‘Englaͤndisch, Hamburgisch, Lutherisch  – Degrees of onymicity reflected in the history of German ‑isch-derivation’. Folia Linguistica 51,2(2017), pp. 391-417.
  [Google Scholar]
 56. Labs-Ehlert, Brigitte, Versalschreibung in althochdeutschen Sprachdenkmälern. Ein Beitrag über die Anfänge der Großschreibung im Deutschen unter Berücksichtigung der Schriftgeschichte. Göppingen: Kümmerle, 1993.
  [Google Scholar]
 57. Lindeman, Ruud, YvonneScherf & RudolfDekker, Reisverslagen van NoordNederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Haarlem: Stichting Egodocument, 1994.
  [Google Scholar]
 58. Lundeby, Einar & IngvaldTorvik, Språket vårt gjennom tidene. Stutt norsk målsoge. Oslo: Gyldendal Norsk, 1956.
  [Google Scholar]
 59. Maas, Utz, ‘Einige Grundannahmen zur Analyse der Groß- und Kleinschreibung im Deutschen, insbesondere zu ihrer Grammatikalisierung in der Frühen Neuzeit’. In: GotthartLerchner, MarianneSchröder & UllaFix (eds.): Chronologische, areale und situative Varietäten des Deutschen in der Sprachhistoriographie. Frankfurt a.M.: Peter Lang, 1995, pp. 86‒100.
  [Google Scholar]
 60. Maas, Utz, ‘Die Grammatikalisierung der satzinternen Großschreibung’. In: AngelikaRedder (ed.): Diskurse und Texte: Festschrift für Konrad Ehlich zum 65. Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg, 2007, pp. 385‒399.
  [Google Scholar]
 61. Meisenburg, Trudel, ‘Die großen Buchstaben und was sie bewirken können: Zur Geschichte der Majuskel im Französischen und Deutschen’. In: WolfgangRaible (ed.): Erscheinungsformen kultureller Prozesse. Tübingen: Narr, 1990, pp. 281-315.
  [Google Scholar]
 62. Mentrup, Wolfgang, ‘Großschreibung aus Ehrerbietung – wiewol dieses nicht zur orthographie, sondern zur Klugheit … gehöret’. In: HeinrichLöffler, KarlPestalozzi & MartinStern (eds.): Standard und Dialekt. Studien zur gesprochenen und geschriebenen Gegenwartssprache. FS für Heinz Rupp zum 60. Geburtstag. Bern/München: Francke, 1979, pp. 13-53.
  [Google Scholar]
 63. Molewijk, G. C., Spellingverandering van zin naar onzin (1200-heden). ’s-Gravenhage: SDU Uitgeverij Koninginnegracht, 1992.
  [Google Scholar]
 64. Moulin, Claudine, Der Majuskelgebrauch in Luthers deutschen Briefen (1517-1546). Heidelberg: Winter, 1990.
  [Google Scholar]
 65. Müller-Oberhäuser, Gabriele, ‘“The press ought to be free to all.” Zensur in England im Zeitalter der Aufklärung’. In: HubertWolf (ed.): Inquisition und Buchzensur im Zeitalter der Aufklärung. Paderbornet al.: Schöningh, 2011a, pp. 111-144.
  [Google Scholar]
 66. Müller-Oberhäuser, Gabriele, ‘“Wicked, seditious and traiterous books“: Buchzensur im reformatorischen England im Spannungsfeld von Religion und Politik’. In: Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart (ed.): Zensur abweichender Meinungen in Kirche und Staat. Ostfildern: Thorbecke, 2011b, pp. 117-138.
  [Google Scholar]
 67. Nowak, Jessica, ‘Zur Diachronie der satzinternen Großschreibung im Kontrast: Englisch – Niederländisch – Deutsch’. In: RenataSzczepaniak, StefanHartmann & LisaDücker (eds.): Historische Korpuslinguistik (= Jahrbuch für Germanistische Sprachgeschichte, Band 10, Heft 1). Berlin/Boston: de Gruyter, 2019, pp. 96-118.
  [Google Scholar]
 68. Nowak, Jessica, ‘A diachronic comparative study of sentence-internal capitalisation in Dutch and German’. In: GuntherDe Vogelaer, DiethaKoster & TorstenLeuschner (eds.): German and Dutch in Contrast: Synchronic, diachronic and psycholinguistic perspectives. Berlin/Boston: de Gruyter, 2020a, pp. 179-212.
  [Google Scholar]
 69. Nowak, Jessica, ‘“Sagt sie, daß sie Niemand verfiehrt.“ Zur satzinternen Großschreibung von Demonstrativa und Indefinita in den Hexenverhörprotokollen des 16./17. Jahrhunderts’. In: LisaDücker, StefanHartmann & RenataSzczepaniak (eds.), Hexenverhöprotokolle als sprachhistorisches Korpus. Berlin, Boston: de Gruyter, 2020b, pp. 81-112.
  [Google Scholar]
 70. Nowak, Jessica, ‘Zur Entwicklung der satzinternen Großschreibung in deutschen Bibeldrucken’. Vortrag am Institut für Germanistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 25.02.2021.
  [Google Scholar]
 71. Osselton, Noel E., ‘Informal spelling systems in Early Modern English: 1500-1800’. In: Norman F.Blake & CharlesJones (eds.): English Historical Linguistics: Studies in Development (= CECTAL Conference Papers Series 3). Sheffield: University of Sheffield, 1984, pp. 123-137.
  [Google Scholar]
 72. Osselton, Noel E., ‘Spelling-Book Rules and the Capitalization of Nouns in the 17th and 18th Centuries’. In: Mary-JoArn, HannekeWirtjes & HansJansen (eds.): Historical and Editorial Studies in Medieval and Early Modern English for Johan Gerritsen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985, pp. 49‒61.
  [Google Scholar]
 73. Risse, Ursula, Untersuchungen zum Gebrauch der Majuskel in deutschsprachigen Bibeln des 16. Jahrhunderts: Ein historischer Beitrag zur Diskussion um die Substantivgroßschreibung. Heidelberg: Winter, 1980.
  [Google Scholar]
 74. Roessler, Paul, ‘Die Großschreibung in Wiener Drucken des 17. und frühen 18. Jahrhunderts’. In: WernerBauer & HermannScheuringer (eds.): Beharrsamkeit und Wandel. Festschrift für Herbert Tatzreiter zum 60. Geburtstag. Wien: Edition Praesens, 1998, pp. 205-238.
  [Google Scholar]
 75. Rospond, Stanisław, Studia nad Językiem Polskim XVI Wieku. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1949.
  [Google Scholar]
 76. Ruus, Hanne, ‘The development of Danish from the mid-16th century to 1800’. In: OskarBandleet al. (eds.): The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages (= HSK 22.2). Berlin/New York: de Gruyter, 2005, pp. 1282-1291.
  [Google Scholar]
 77. Rutten, Gijsbert & Marijkevan der Wal, Letters as Loot. A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2014.
  [Google Scholar]
 78. Schnaar, Fritz, Die englische Orthographie seit Shakespeare: mit Berücksichtigung der Grossschreibung und Interpunktion. Princeton: R. Friedrich‘s, 1907.
  [Google Scholar]
 79. Schutzeichel, Marc & RenataSzczepaniak, ‘Die Durchsetzung der satzinternen Großschreibung in Norddeutschland am Beispiel der Hexenverhörprotokolle’. In: MarkusHundt & AlexanderLasch (eds.): Deutsch im Norden. Varietäten des norddeutschen Raumes. Berlin/Boston: de Gruyter,2015, pp. 151-167.
  [Google Scholar]
 80. Seidel, Henry, ‘ Zum Majuskelgebrauch in den Briefen Dorothea Marias von Sachsen-Weimar und Ludwigs I. von Anhalt-Köthen’. In: RosemarieLühr, VeraFaßhauer, DanielaPrutscher & HenrySeidel (eds.): Genderspezifik in thüringischen Fürstinnenkorrespondenzen der Frühen Neuzeit: Korpusphilologische Studien. Hamburg: Kovač, 2018, pp. 175-228.
  [Google Scholar]
 81. Stolt, Birgit, ‘Martin Luthers rhetorische Syntax’ In: Ueding, Gerd (ed.): Rhetorik zwischen den Wissenschaften: Geschichte, System, Praxis als Probleme des "Historischen Wörterbuchs der Rhetorik". Tübingen: Max Niemeyer, 1991, pp. 207-221.
  [Google Scholar]
 82. Szczepaniak, Renata, ‘Gemeinsame Entwicklungspfade in Spracherwerb und Sprachwandel? Kognitive Grundlagen der onto- und historiogenetischen Entwicklung der satzinternen Großschreibung’. In: Klaus-MichaelKöpcke & ArneZiegler(eds.): Grammatik lehren, lernen, verstehen. Berlin/Boston: de Gruyter, 2011, pp. 341‒359.
  [Google Scholar]
 83. Szczepaniak, Renata & FabianBarteld, ‘Hexenverhörprotokolle als sprachhistorisches Korpus’. In: SarahKwekkeboom & SandraWaldenberger (eds.): PerspektivWechsel oder: Die Wiederentdeckung der Philologie. Bd. 1 Sprachdaten und Grundlagenforschung in Historischer Linguistik. Berlin: Erich Schmidt, 2016, pp. 43-70.
  [Google Scholar]
 84. Tauber, Walter, Mundart und Schriftsprache in Bayern (1450-1800): Untersuchungen zur Sprachnorm und Sprachnormierung im Frühneuhochdeutschen. Berlin/New York: de Gruyter, 1993.
  [Google Scholar]
 85. van der Wal, Marijke, GijsbertRutten & TanjaSimons, ‘Letters as loot. Confiscated letters filling major gaps in the history of Dutch’. In: MarinaDossena & Gabriella Del LungoCamiciotti (eds.): Letter writing in Late Modern Europe. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2012, pp. 139-161.
  [Google Scholar]
 86. van der Wal, Marijke, ‘Brieven als Buit: het belang van het handschrift’, ohne Jahr, URL: https://www.textualscholarship.nl/?p=12886 (Zugriff: 05.10.2020).
  [Google Scholar]
 87. Voeste, Anja, ‘Den Leser im Blick: Die Professionalisierung des Setzerhandwerks im 16. Jahrhundert und ihre Auswirkungen auf die Orthographie der Druckausgaben der »Melusine«. In: UrsulaRautenberg, Hans-JörgKünast, MechthildHabermann & HeidrunStein-Kecks (eds.): Zeichensprachen des literarischen Buchs in der frühen Neuzeit. Die ›Melusine‹ des Thüring von Ringoltingen. Berlin/Boston: de Gruyter, 2013, pp. 141-162.
  [Google Scholar]
 88. Weber, Walter Rudolf,: Das Aufkommen der Substantivgroßschreibung im Deutschen. Ein historisch-kritischer Versuch. München: Uni-Druck, 1958.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TET2021.4.NOWA
Loading
/content/journals/10.5117/TET2021.4.NOWA
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error