Historische heggen en houtwallen rond Heumen en Wijchen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 6 Number 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

For the purpose of more accurate and well-founded restoration and maintenance of historical hedges and hedge banks in The Netherlands more research is needed on their regional typology and maintenance systems. The paper describes a regional inventory in the area south of Nijmegen in which more than three hundred relics of hedges and hedge banks were closely examined and contextualized. The project showed that the area traditionally did not show any traces of hedge laying. However, there were abundant relics of various traditional hedge wreathing systems. This new knowledge has important implications for future hedge management in the area and contradicts recent tendencies to copy English hedge laying techniques in Dutch regions where this technique has never been applied in the past.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.2.003.AERT
2021-01-01
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/6/2/THG2021.2.003.AERT.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2021.2.003.AERT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aertssen, S. & J.Gielen(2020). Historische heggen en wallen in de gemeenten Wijchen en Heumen. Verslag van het inventarisatieproject in de periode 2018-2020. Rapport Kleinschalig Cultuurlandschap en Jef Gielen Landschapsbeheer Heumen/Wijchen.
  [Google Scholar]
 2. Baas, H., B.Groenewoudt, P.Jungerius & H.Renes (red.) (2012). Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. Amersfoort.
  [Google Scholar]
 3. Bont, G. de & B.Maes(2017). De historische vlechtheg in Nederland. Ontstaan, verspreiding, kenmerken en beheer. Vierlingsbeek.
  [Google Scholar]
 4. Boosten, M., P.Jansen, M.van Benthem & B.Maes(2011). Boswallen. Handreikingen voor het beheer. Wageningen.
  [Google Scholar]
 5. Bouwer, K.(2003). Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald. Utrecht.
  [Google Scholar]
 6. Burm, P. van & A.Haartsen(2003). Boerenland als natuur. Verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen. Utrecht.
  [Google Scholar]
 7. Geus, M. de & Th.van Slobbe(2000). De bevrijding van het landschap. Vlechtheggen en houtwallen in Nederland. Beek-Ubbergen.
  [Google Scholar]
 8. Gielen, J.(2000, 2011). Handleiding heggenvlechten. Beek-Ubbergen, Heumen.
  [Google Scholar]
 9. Grutters, M.(2011). De Maasheggen. Parel van mens en natuur, verleden, heden en toekomst van een uniek heggenlandschap. Vierlingsbeek.
  [Google Scholar]
 10. Grutters, M.(2017). Heggen en heggenvlechten, het praktische handboek voor aanplant, ecologisch en cultuurhistorisch beheer en restauratie van heggen. Vierlingsbeek.
  [Google Scholar]
 11. Heiningen, H.(1972). Tussen Maas en Waal, 650 jaar geschiedenis van de mensen en water. Zutphen.
  [Google Scholar]
 12. Maes, B.(2019). Behoud groen erfgoed. Plan voor het behouden van autochtone wilde bomen en struiken in Nederland. Rapportage Onderzoek Nederlands Cultuurlandschap 5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Amersfoort.
  [Google Scholar]
 13. Müller, G.(1989). Wallhecken, Entstehung-Pflege-Neuanlage am Beispiel der Gemeinde Ganderkesee. Ganderkesee.
  [Google Scholar]
 14. Müller, G.(2013). Europas Feldeinfriedungen, Wallhecken, Feldmauern (Steinwälle), Trockenstrauchhecken, Biegehecken, Flechthecken, Flechtzäune und traditionelle Holzzäune. Band 1 & 2, Ganderkesee.
  [Google Scholar]
 15. Pons, L.J.(1966). De Bodemkartering van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen. Verslagen van Landbouwkundige Onderzoeken 646. Wageningen.
  [Google Scholar]
 16. Rackham, O.(1986). The History of the Countryside. London/Melbourne.
  [Google Scholar]
 17. Renes, J.(2012). ‘Aarden wallen in Europa’. In: H.Baas, B.Groenewoudt, P.Jungerius & H.Renes (red.) (2012). Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. Amersfoort, pp. 19-40.
  [Google Scholar]
 18. Roeleveld, L., A.Zwaenepoel, D.van Cuvelier & P.Ceelen(2017). Heggenvlechten en haagleiden in Nederland en Vlaanderen. Uitgave Stichting Heg & Landschap. z.p.
  [Google Scholar]
 19. Schaars, N.(2019). Het heggenlandschap van het huidige zuidoostelijk deel van het Rijk van Nijmegen. Masterscriptie Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 20. Schaars, N. & A.van Daatselaar(2019). De Scheiwal op de grens van Wijchen en Overasselt (Heumen). Een onderzoek naar ontstaan en functie. Intern rapport masteropleiding Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 21. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (2009). Nederland weer mooi. Deltaplan voor het landschap. Beek-Ubbergen.
  [Google Scholar]
 22. Williamson, T.(2002). Living landscapes. Hedges and walls. London.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.2.003.AERT
Loading
/content/journals/10.5117/THG2021.2.003.AERT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error