Marker Wadden cultuurhistorisch gezien: nieuw land in een oude traditie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 6 Number 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

Marker Wadden is a large scale nature development project, consisting of the building of several small islands in the Markermeer. As the newest land reclamation project in The Netherlands, it attracts much (inter)national attention.

This article aims to situate the project within the long tradition of nature conservation and watermanagement in The Netherlands. Innovative, however, is the attention given to the spatial quality and the ‘Building-with-Nature’­principle, using natural processes to solve technical, ecological and social problems.

The first ecological results seem promising. But there is also criticism, for example on the spatial planning process and the effect on possible archaeological remains in the area.

Time will tell whether the Marker Wadden will be regarded as an important and innovative project in the history of nature conservation in The Netherlands.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.2.004.PURM
2021-01-01
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/6/2/THG2021.2.004.PURM.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2021.2.004.PURM&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Anoniem(2012). ‘Op zoek naar Zuid­Koreaanse daadkracht voor Marker Wadden’. IJsselmeerberichten Zomer 2012, pp. 10­12.
  [Google Scholar]
 2. Boosten, A.(2016). Beheervisie Marker Wadden. Beschrijving natuur- recreatiedoelen en inschatting beheer en kosten. Natuurmonumenten, ’s­Graveland.
  [Google Scholar]
 3. Boskalis Nederland (2015). EMVI 2: landschappelijke kwaliteit vogelparadijs: inschrijving deel 2. Boskalis Nederland, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 4. Bruin, D. de, D.Hamhuis, L.van Nieuwenhuijze, W.Overmars, D.Sijmons & F.Vera(1987). Ooievaar. De toekomst van het rivierengebied. Gelderse Milieufederatie, Arnhem.
  [Google Scholar]
 5. Cammen, H. van der & L.de Klerk(2003). Ruimtelijke ordening. Van grachtengordel tot Vinex-wijk. Het Spectrum, Utrecht.
  [Google Scholar]
 6. Dirkx, J.(2021). ‘Een nieuw bondgenootschap tussen landschap en natuur?’ In: J.E.Abrahamse, H.Baas, S.Barends, D.van Marrewijk, B.de Pater & M.Purmer (red.) Het landschap beschreven. Historisch-geografische opstellen voor Hans Reones. Uitgeverij Verloren Hilversum, pp. 45­50.
  [Google Scholar]
 7. Gorter, H.P.(1986). Ruimte voor natuur. 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, ’s­Graveland.
  [Google Scholar]
 8. Groot, M.(2017). ‘Kroeskoppelikaan. Van vroege steentijd tot vijftiende eeuw’. In: K.Esser & R.Lauwerier (red.). Vogel-ABC. Vogelzang voor (ruim) 25 jaar Jorn T. Zeiler in de archeozoölogie. Oostvoorne/Amersfoort, pp. 55­57.
  [Google Scholar]
 9. Huizer, J.(2016). ‘Verdronken dekzandruggen onder de Markermeerbodem’. Grondboor & Hamer70 (5/6), pp. 128­134.
  [Google Scholar]
 10. Janssen, J., E.Luiten, H.Renes, J.Rouwendal, O.Faber, C.­J. Pen & E.Stegmeijer (red. P.P. Witsen) (2013). Karakterschetsen. Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte; deel 1 Kennisagenda. Netwerk Erfgoed & Ruimte/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
  [Google Scholar]
 11. Palmboom, F.(2018). IJsselmeergebied. Een ruimtelijk perspectief. Vantilt, Nijmegen.
  [Google Scholar]
 12. Posthoorn, R. (red.) (2000). Ontwikkelingsvisie Tiengemeten. Eiland van wildernis, weelde en weemoed. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (riza), Lelystad.
  [Google Scholar]
 13. Posthoorn, R., A.Rijsdorp & L.Berris(2012). Marker Wadden. Droom van een vogelparadijs. Natuurmonumenten, ’s­Graveland.
  [Google Scholar]
 14. Posthoorn, R.(2014). ‘Marker Wadden. Herstel van een onherstelbaar ecosysteem’. Landschap31 (1), pp. 31­35.
  [Google Scholar]
 15. Posthoorn, R. & B.Flach(2017). ‘Marker Wadden helpen ecologie van het Marker­ meer te herstellen’. Land & Water (1/2), pp. 24­25.
  [Google Scholar]
 16. Purmer, M.(2018). Het landschap bewaard. Natuurenerfgoedbij Natuurmonumenten. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 17. Saaltink, R., K.Princen & M.Wassen(2019). ‘De Marker Wadden als casus voor slibwaardering’. Vakblad natuur, bos & landschap16(februari), pp. 23­27.
  [Google Scholar]
 18. Verbij, H.(2013). ‘Marker Wadden past niet bij traditie IJsselmeervereniging’. IJs-selmeerberichten Zomer 2013, p. 14.
  [Google Scholar]
 19. Windt, H. van der(1995). En dan: wat is natuur nog in dit land? Natuurbescherming in Nederland 1880-1990. Boom, Amsterdam/Meppel.
  [Google Scholar]
 20. https://kennismarkerwadden.nl/actueel/.
 21. https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker­wadden.
 22. https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/broedende­lachstern­met­kuiken­ op­marker­wadden.
 23. https://vista.nl/mies_portfolio/marker­wadden/.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.2.004.PURM
Loading
/content/journals/10.5117/THG2021.2.004.PURM
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error