Wat betekent ‘rabat’ en sinds wanneer leggen we bossen op rabatten? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 6, Issue 4
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

‘Rabatten’ (singular ‘rabat’) are elongated and rather narrow ridges between ditches. The soil from the ditches is used to raise the ‘rabat’. The method is used in forestry to obtain dry strips on which the trees are planted. The ditches are used for drainage and soil improvement seems to have played a role as well. The phenomenon occurs in many forested areas in the Netherlands, especially on the sandy soils in the South and East of the country. The earliest references to ‘rabatten’ in forestry date from the 18th century but early sources in which the phenomenon is explicitly mentioned are rare. In this article, we trace the history, meaning and use of the word ‘rabat’ as well as the history of these objects in forestry in the Netherlands. It appears that the word was first used with the meaning ‘plant bed, border’ in formal gardens. Dated examples of ‘rabatten’ in forestry which can be located date from the late 19th century but in a few rare instances it can be shown that actual ‘rabatten’ must date from before 1750. Thus, the phenomenon is certainly older than the use of the word with this specific meaning. It becomes clear that de semantic development of the word is exclusively Dutch and that the use of the word in forestry only took off since the second half of the 19th century.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.4.003.MULD
2021-12-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/6/4/THG2021.4.003.MULD.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2021.4.003.MULD&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Baas, H., B.Groenewoudt, P.Jungerius & H.Renes (red.) (2012). Tothierenniet verder. Historische wallen inhet Nederlandselandschap. Destand van kennis. rce, Amersfoort.
  [Google Scholar]
 2. Berkhout, L. (2017). ‘Jan van der Groen, hovenier van de Prins van Oranje. Nieuwe archiefgegevens over zijn leven’. Bulletin k.n.o.b. 116 (2), pp. 67-77.
  [Google Scholar]
 3. Buis, J. (1985). Historia forestis. Nederlandse bosgeschiedenis tot 1850. Wageningen/Utrecht.
  [Google Scholar]
 4. Frisch, J.L. (1741).Teutsch-Lateinisches Wörterbuch. Berlijn.
  [Google Scholar]
 5. Grimm, J. & W.Grimm (1854-1961). Deutsches Wörterbuch. 16 banden in 32 deelbanden. Leipzig.
  [Google Scholar]
 6. Groen, J. van der (1669). De Nederlandsen Hovenier. Zijnde het ii. Deel van het Vermakelijk Landt-leven [,,,] Met noch omtrent 200 Modellen van Bloem-percken, Parterres, Door-hoven, Prieelen, lat-wercken, en Zonne-wijzers. Amsterdam (ook de latere drukken uit 1670 en 1699 zijn geraadpleegd).
  [Google Scholar]
 7. [Heeckeren, G.P.C. van] (1836). Over den aanleg en de bewerking van woeste gronden voor de hout-cultuur, voor zoover dezelve van een gelijksoortigen aard zijn, als die in het graafschap Zutphen worden gevonden.Zutphen.
  [Google Scholar]
 8. Immerseel, R.H.M. van (red.) (2021, invoorbereiding). Landgoed Kranengoor. Amersfoort.
  [Google Scholar]
 9. Jansen, P. & M.van Benthem (2005). Historische boselementen. Geschiedenis, herkenning en beheer. Wageningen.
  [Google Scholar]
 10. Joosten, E. (1821). Antwoord op de vraag, voorgesteld door de Mij ter bevordering van de Landbouw te Amsterdam opgerigt, om, voor of op den laatsten Dec. 1815, beantwoord te worden: … behandeling hakhout …Amsterdam.
  [Google Scholar]
 11. Kiliaan, C. (1599). Etymologicum teutonicae linguae. Antwerpen.
  [Google Scholar]
 12. Kluge[F.] (1999). Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23., erweiterte Auflage. Bearbeitet von Elmar Seebold. Berlijn & New York.
  [Google Scholar]
 13. Leenders, K. (z.j.). Rabatten in bos [niet gepubliceerd].
  [Google Scholar]
 14. Leenders, K.A.H.W. (1999). Cultuur-historisch overzicht van het landinrichtingsgebied Ulvenhout-Galder. Den Haag.
  [Google Scholar]
 15. Lonkhuyzen, J.P. van (1924). De Houtteelt. Arnhem.
  [Google Scholar]
 16. Mulder, A. (2020). Van dijken en sloten. Een verkenning van de geschiedenis van rabattenbossen in de Graafschap. Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 17. Orlers, I.I. (1641). Beschrijvinge der Stadt Leyden. Delft & Leiden.
  [Google Scholar]
 18. Philippa, M. (red.) (2003-2009). Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Amsterdam (4 dln.).
  [Google Scholar]
 19. Rijckevorsel, A. van (1895). De houtteelt. Handboek voor boschbazen. Arnhem.
  [Google Scholar]
 20. Vera, H.L.M. (2011). …dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen. Gemene gronden in de Meijerij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000. Proefschrift Nijmegen/Moergestel.
  [Google Scholar]
 21. Vries, J. de (1971). Nederlands etymologisch woordenboek. Leiden.
  [Google Scholar]
 22. Zeidler, J.H. (1731-1754). Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste. 68 delen. Halle & Leipzig.
  [Google Scholar]
 23. Zincken, G.H. (1742). Allgemeines Oeconomisches Lexicon. Darinnen nicht allein Die Kunst-Wörter und Erklärungen dererjenigen Sachen, welche theils in der Oeconomie ü berhaupt, theils insonderheit in einer vollständigen Landwirtschafft und Haushaltung von Acker- Feld- Holtz- Hopffen- Obst- Wein- und Garten-Bau, Wiesewachs, Fischerey, Jägerey, Bierbrauerey, Brantweinbrennerey, Viehzucht, etc. etc. Zweyte Edition. Twee delen. Leipzig.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.4.003.MULD
Loading
/content/journals/10.5117/THG2021.4.003.MULD
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error