Tussen Zijpe en IJssel | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 6, Issue 4
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2021.4.005.ZEIL
2021-12-01
2024-04-18
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/6/4/THG2021.4.005.ZEIL.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2021.4.005.ZEIL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Beekman, A.A. (1905/1907). Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795 i-ii. ’s-Gravenhage.
  [Google Scholar]
 2. Belonje, J. (1933). De Zijpe en Hazepolder. De ontwikkeling van een waterschap in Holland’s Noorderkwartier. Wormerveer.
  [Google Scholar]
 3. Borger, G.J. (2021). ‘De Zijpe en de Zuiderzee’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (2), pp. 105-125.
  [Google Scholar]
 4. Danner, H.S., B.K.van Rijswijk, C.Streefkerk & F.D.Zeiler (2009). Polderlands. Glossarium van waterstaatstermen. Wormer.
  [Google Scholar]
 5. Langen. G.J. de & J.A.Mol, (2020). ‘Church, Landscape and Power in ‘Holland’ West Frisia up to the Middle of the Eleventh Century’. Medieval Low Countries7, pp. 9-84.
  [Google Scholar]
 6. Roo, H.C. de (1953). De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland. ’s-Gravenhage.
  [Google Scholar]
 7. Schoorl, H. (1990). ‘De wordingsgeschiedenis van de Zijpe’. In: Kust en kaart, Schoorl, pp. 89-96.
  [Google Scholar]
 8. Spek, T., F.D.Zeiler & E.Raap, (1996). Van de Hunnepe tot de Zee. Geschiedenis van het Waterschap Salland. Kampen.
  [Google Scholar]
 9. Streefkerk, C. (1994). ‘Duizend en één dijkgraven’. Oud Alkmaar1994 (4), pp. 15-34.
  [Google Scholar]
 10. Vos, P.C. (2015). Origin of the Dutch coastal landscape. Long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualised in national, regional and local palaeographical map series. Groningen.
  [Google Scholar]
 11. Westenberg, J. (1974). Kennemer dijkgeschiedenis. Amsterdam/London.
  [Google Scholar]
 12. Zeiler, F.D. (2009). Modderen en malen. De Berger- en Egmondermeer en hun rand-polders. Museum Het Sterkenhuis, Bergen.
  [Google Scholar]
 13. Zeiler, F.D. (2018). ‘Bewoning langs het Oer-IJ (1ste-16de eeuw). Nat en droog: namen in het Oer-IJ-gebied. Waterstand en waterstaat in het Oer-IJ-gebied (ca. 950-ca. 1600)’. In: B.Buizer, P.Veel & H.van Weenen (red.). Atlas van het Oer-IJ-gebied. Wormerveer, pp. 67-73, 107-115, 133-141.
  [Google Scholar]
 14. Zeiler, F.D. (2018). ‘De Rekere: veenriviertje of kanaal?’Poldergeest27 (oktober), pp. 4-6.
  [Google Scholar]
 15. Zeiler, F.D. (ter perse). ‘Ramp na ramp na ramp. Het dorp Petten vóór en na 1421’. Zijper Historiebladen.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2021.4.005.ZEIL
Loading
/content/journals/10.5117/THG2021.4.005.ZEIL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error