Een nieuwe landschapskaart van Nederland: voorgeschiedenis en uitgangspunten | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 9, Issue 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

Since the late 19th century numerous Dutch geographers have made landscape typologies of The Netherlands. In 1951 the first landscape map of The Netherlands was published by Hendrik Keuning, depicting eleven landscape types and seven subtypes. Additional maps were made by Bijhouwer (1971), Visscher (1972) and the Working Group of Landscape Typology (1986). All map legends were based on soil types on the first level and cultural landscape characteristics on the second level. This paper describes a new landscape map of The Netherlands that will be published in a handbook called Compared to former maps several landscapes have been split up into various regional landscape types, such as the sandy landscapes, marine clay landscapes, peat landscapes and river landscapes. Due to new scientific insights into the decay of peat in several regions of the Netherlands the mapping of medieval peat reclamation landscapes is more extensive on the new map.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2024.2.002.SPEK
2024-05-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/9/2/THG2024.2.002.SPEK.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2024.2.002.SPEK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Baas, H. & E.Raap (2017). Panorama Landschap. Karakterisering Nederlands landschap in 78 regio’s. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Amersfoort.
  [Google Scholar]
 2. Barends, S., H.G.Baas, M.J.de Harde, J.Renes, R.Rutte, T.Stol, J.C.van Triest, R.J.de Vries & F.J.van Woudenberg (red.) (2010). Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering. 10e druk. Matrijs. Utrecht.
  [Google Scholar]
 3. Bijhouwer, J.T.P. (1971). Het Nederlandse landschap. Kosmos. Utrecht.
  [Google Scholar]
 4. Blerck, H.J.J.C.M. van (2022). Landschapsplan Nederland. Hermeneutische interpretatie van de landschapsplannen in de Staatsbosbeheercollectie die zijn ontworpen in het kader van ruilverkavelingen in Nederland in de periode van 1946 tot 1976. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Groningen.
  [Google Scholar]
 5. Blink, H. (1889-1903). ‘Studiën over nederzettingen in Nederland I, II, III en IV’. Tijdschrift K.N.A.G. 18, pp. 731-767; 19, pp. 57-107, 481-514, 936-958; 21, pp. 1-45.
  [Google Scholar]
 6. Boer, H. de, H.Entrop & R.Tack (1976). Studie kultuurhistorische kenmerken landschapspatroon. Interne publikatie Rijksplanologische Dienst. ‘s-Gravenhage.
  [Google Scholar]
 7. Dirkx, G.H.P. & W.Nieuwenhuizen (2013). histland. Historisch-landschappelijk informatiesysteem. Werkdocument 331. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Wageningen.
  [Google Scholar]
 8. Haartsen, A.J. & A.P.de Klerk (1988). ‘De betekenis van zestig jaar ncw en tien jaar Werkgroep Landschapstypologie voor de zorg van het Nederlandse cultuurlandschap’. Historisch-Geografisch Tijdschrift6 (3), pp. 92-101.
  [Google Scholar]
 9. Keuning, H.J. (1946). Historisch-geografische landschappen van Nederland. Noorduyns Wetenschappelijke Reeks 24. Gorinchem.
  [Google Scholar]
 10. Mulder, G.J.A. (1949). Handboek der geografie van Nederland. Zes delen. Erven J.J. Tijl. Zwolle.
  [Google Scholar]
 11. Purmer, M. (2018). Het landschap bewaard. Natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Uitgeverij Verloren. Hilversum.
  [Google Scholar]
 12. Renes, J. (1982). Typologieën van bewonings- en perceelsvormen. Een overzicht van bestaand werk in Nederland en buurlanden. Landschapsstudies 1. Pudoc. Wageningen.
  [Google Scholar]
 13. Rensink, E., H.J.T.Weerts, M.Kosian, H.Feiken & B.I.Smit (2016). Archeologische Landschappenkaart Nederland. Methodiek en kaartbeeld. Amersfoort.
  [Google Scholar]
 14. Schuiling, R. (1884). Aardrijkskunde van Nederland. Erven J.J. Tijl. Zwolle.
  [Google Scholar]
 15. Smit, H.F. (1976). Uitgewerkte schets voor een middelschalige classificatie van Nederlandse landschappen. Rapport Stichting voor Bodemkartering. Wageningen.
  [Google Scholar]
 16. Visscher, H.A. (1975). De Nederlandse landschappen. Ontstaan, wetenschappelijke betekenis, belevingswaarde. Het Spectrum. Utrecht.
  [Google Scholar]
 17. Windt, H.J. van der (1995). En dan: Wat is natuur nog in dit land? Natuurbescherming in Nederland 1880-1990. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Groningen.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2024.2.002.SPEK
Loading
/content/journals/10.5117/THG2024.2.002.SPEK
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error