‘Op de grenzen van wetenschappelijke disciplines gebeuren de leukste dingen’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 9, Issue 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2024.2.003.BAAS
2024-05-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Baas, H. & M.IJsselstijn (2023). ‘ ”Het landschap is onze legacy”. In gesprek met Adriaan Geuze.’Tijdschrift voor Historische Geografie (8) 4, pp. 305-318.
  [Google Scholar]
 2. Groenewoudt, B. (1994). Prospectie, waardering en selectie van archeologische vindplaatsen. Een beleidsgerichte verkenning van middelen en mogelijkheden. Proefschrift. Nederlandse Archeologische Rapporten 17. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
  [Google Scholar]
 3. Groenewoudt, B. (2024). Landschap natuurlijk. Ecologische landschapsgeschiedenis in hedendaags perspectief. Oratie Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 4. Hay, M. (2023). The polarisation of biodiversity. Blog op https://matthay44.wordpress.com/2023/12/12/the-polarisation-of-biodiversity/.
  [Google Scholar]
 5. Lascaris, M. (2011). Opgravingen in Eersel-Kerkebogten. Landschap en bewoning in de Bronstijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Twee delen. Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 44. Archeologisch Centrum Vrije Universiteit/Hendrik Brunsting Stichting, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 6. Koppen, C.K., van (2002). Echte natuur. Een sociaal-theoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving. Wageningen University and Research.
  [Google Scholar]
 7. Koppen, K. van & E.Magnus (2023). We moeten weer meer gevoel krijgen voor de natuur. nrc, 27september2023.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2024.2.003.BAAS
Loading
/content/journals/10.5117/THG2024.2.003.BAAS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error