Een keten aan randmeren | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 9, Issue 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

In the 19th century, the Dutch created land in the former Zuiderzee. The twelfth province of the Netherlands, Flevoland, was originally planned to be completely attached to the old land that surrounded it. But due to a much lower location of the new polder compared to the old land, the groundwater flowed naturally towards Flevoland. The damage the subsequent desiccation caused to the fields surrounding the Noordoostpolder led to the revision of the original plans. Flevoland was now separated from the old land by a series of bordering lakes, serving as a buffer to keep the groundwater level intact. The story of how these lakes came into being has not yet been explored, while it is a very fascinating piece of Dutch history. The bordering lakes now serve an important hydraulic function. They have also developed into a diverse recreational and natural zone right in the heart of the Netherlands.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2024.2.004.BORD
2024-05-01
2024-06-18
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bick, H. & A.W.J.van Schaik (1980). Oecologische visie randmeren. Advies van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad. Utrecht.
  [Google Scholar]
 2. Colijn, H., H.C.A.van Kampen, G.G.Kloeke, H.Polak, J.C.Ramaer, H.C.Redeke, C.WRitter, J.L.van Soest, R.Tolman, H.N.ter Veen, D.J.van der Ven, G.Vissering, P.J.van Winter & H.Wortman (1932). De Zuiderzee. Een herinneringswerk. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 3. Deltares (2023). Integrale Grondwaterstudie Nederland module 1: landelijke analyse. Wageningen.
  [Google Scholar]
 4. Dienst der Zuiderzeewerken (1952). Het randmeer langs de Veluwe. Den Haag.
  [Google Scholar]
 5. Duin, R.H.A. van, G.de Kaste & J.Nicolai (1984). Het zuiderzeeproject in zakformaat. Almere.
  [Google Scholar]
 6. Genootschap Flevo (1991). Flevo randmeren symposium. Flevobericht nr. 307. Lelystad.
  [Google Scholar]
 7. Geurts, A.J. (1997). De ‘groene’ IJsselmeerpolders. Inrichting van het landschap in Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Lelystad.
  [Google Scholar]
 8. Haar, E. ter (1986) ‘Van rand tot band. Recreatieve ontwikkelingen in het IJsselmeergebied, in het bijzonder het randmerengebied’. In: W.F.Heinemeijer, H.J.Heeren, C.D.Saal & G.H.L.Tiesinga (red.). 50 jaar actief achter de Afsluitdijk. Jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders 1936-1986. Amsterdam, pp. 119-136.
  [Google Scholar]
 9. Heide, G.D. van der (1965). Van landijs tot polderland. Tweeduizend eeuwen Zuiderzeegebied. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 10. Hemel, J.J.M. (1994). Het landschap van de IJsselmeerpolders, planning, inrichting en vormgeving. Rotterdam.
  [Google Scholar]
 11. Jansen Schoonhoven, T.J. (1964). Het waterstaatsbestuur van de Zuiderzeepolders. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 12. Mei, H.T. van de & A.A.Rijsdorp (red.) (2000). Randmeer langs de Noordoostpolder. Achtergrondreportage ten behoeve van de Integrale Visie IJsselmeergebied. Lelystad.
  [Google Scholar]
 13. Noordhuis, R. (red.) (1997). Watersysteemrapportage Randmeren. Biologische monitoring zoete rijkswateren. Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Lelystad
  [Google Scholar]
 14. Provincie Flevoland (2021). Bossenstrategie provincie Flevoland. Lelystad.
  [Google Scholar]
 15. Reitsma, T. & R.H.A.van Duin (1980). Het landschap van de IJsselmeerpolders. Almere.
  [Google Scholar]
 16. Snijdelaar, M. (1983). ‘Eutrofiëringproblematiek van de randmeren’. H2O Tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling16 (8), pp. 183-185.
  [Google Scholar]
 17. Thijsse, J.T. (1972). Een halve eeuw Zuiderzeewerken 1920-1970. Groningen.
  [Google Scholar]
 18. Wolffram, D.J. (1997). 70 jaar ingenieurskunst. Dienst der Zuiderzeewerken 1919-1989. Lelystad.
  [Google Scholar]
 19. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 496, afsluiting in de Zuiderzee ter vervanging van die van het IJ bij Schellingwoude, 1918-1947. Nota betreffende den vorm der inpolderingen in de af te sluiten Zuiderzee.
  [Google Scholar]
 20. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 1875, voorziening in het belang der militaire inundatiën in verband met de afsluiting van de Zuiderzee, 1930-1940.
  [Google Scholar]
 21. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2007, algemeen plan voor de n.o. Polder. 1929-1931. Beschouwingen naar aanleiding van de door de Wieringermeerdirectie voorgestelde wijzigingen van het plan van den n.o. polder.
  [Google Scholar]
 22. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2024, geo-hydrologisch onderzoek n.o. polder 1934-1939.
 23. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2029, bodemonderzoek n.o. polder, 1931-1940, 1947. Rapport over de buitenpolders van den Noordoostenlijken Polder 4 juli 1940.
  [Google Scholar]
 24. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2241, Belangen bij droogmaking Noordoostpolder, plan werken bij Blokzijl 1936-1942. Brief 28 augustus 1936 Belangen bij droogmaking Noordoostpolder.
  [Google Scholar]
 25. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2264, De werken, welke na afsluiting van de Zuiderzee bij afsluiting van het Ganzendiep aan den Beneden-IJssel, aan den Ketelmond en het Regterdiep zouden moeten worden uitgevoerd, dijk en kade langs het Kattendiep, 1923-1924, 1930-1946. Brief 26 oktober 1923 Afsluiting en droogmaking der Zuiderzee, afvoer van den Gelderschen IJssel.
  [Google Scholar]
 26. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2909, voorzieningen i.v.m. de gevolgen van de drooglegging van de Noord-Oost-Polder, agenda’s en verslagen van vergaderingen van de Contactcommissie voor de indrogende gronden in het randgebied van de n.o. polder, verzakkingsverschijnselen bij enige boerderijen in de omgeving van Lemmer, gebouwenschade te Blokzijl, plan watervoorziening, 1943-1959. Bericht op schrijven van 17 november 1955, Directie van de Waterstaat, nr. 75866, afd. N., betr. verzakking boerderij Lootsma nabij Lemmer.
  [Google Scholar]
 27. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2909, voorzieningen i.v.m. de gevolgen van de drooglegging van de Noord-Oost-Polder. Brief 2 augustus 1954 rvk. Buitenpolder achter Kuinre: bijdrage “Zuiderzeewerken”.
  [Google Scholar]
 28. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2909, voorzieningen i.v.m. de gevolgen van de drooglegging van de Noord-Oost-Polder. Brief 18 oktober 1954 rvk. Buitenpolder achter Kuinre; bijdrage “Zuiderzeewerken” inzake ruilverkaveling.
  [Google Scholar]
 29. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2909, voorzieningen i.v.m. de gevolgen van de drooglegging van de Noord-Oost-Polder; overeenkomst tussen het Rijk en het Waterschap De Buitenpolder achter Kuinre, wegens het treffen van voorzieningen van de tengevolge van de wateronttrekking door de Noordoostpolder veroorzaakte droogteschade.
  [Google Scholar]
 30. Archief Dienst der Zuiderzeewerken (0717), inv.nr. 2969, de bemaling en gemalen in de Oosterpolder, de dijk van de Oosterpolder, de kwel in de toekomstige Oosterpolder (…) 1941-1951. Het plan voor de drooglegging van de Oosterpolder en de belangen van de provincie Gelderland.
  [Google Scholar]
 31. Archief Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (0726), inv.nr. 4920, Algemeen, 1977-augustus 1986. Wateren buiten de polder.
  [Google Scholar]
 32. Grondwaterformules – Doorlatendheid k.http://grondwaterformules.nl/index.php/vuistregels/ondergrond/doorlatendheid-per-grondsoort (geraadpleegd 27-01-2024).
 33. InfoNu – Inpolderen, het nut van de randmeren. https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/115764-inpolderen-het-nut-van-de-randmeren.html (geraadpleegd 27-01-2024).
 34. Randmeren.com – Eilanden. https://www.randmeren.com/genieten/eilanden/ (geraadpleegd 27-01-2024).
 35. Van Dale – Betekenis ‘bemalen’. https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bemalen (geraadpleegd 27-01-2024).
 36. Dr. A.J.Geurts, auteur van De ‘groene’ IJsselmeerpolders. Inrichting van het landschap in Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (1997), geïnterviewd op 1juni2023.
  [Google Scholar]
 37. Prof. dr. J.J.M.Hemel, auteur van Het landschap van de IJsselmeerpolders, planning, inrichting en vormgeving (1994), geïnterviewd op 3mei2023.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2024.2.004.BORD
Loading
/content/journals/10.5117/THG2024.2.004.BORD
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error