In memoriam mevrouw A.D.M. Veldhorst (1933-2021) | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 7, Issue 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.2.002.VERV
2022-06-01
2023-12-07
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Veldhorst, A.D.M. (1965). ‘Uit de geschiedenis van het Nationale Park “De Hoge Veluwe” ’. Boor en Spade14, pp. 117-137.
  [Google Scholar]
 2. Edelman-Vlam, A.W & A.D.M.Veldhorst (1972). ‘Uit het agrarische verleden van Rolde’. Boor en Spade18, pp. 54-84.
  [Google Scholar]
 3. Edelman-Vlam, A.W., A.D.M.Veldhorst & J.A.J.Vervloet (1977). ‘Cultuurhistorie’. In: S.M.ten Houte de Lange (red). Rapport van het Veluweonderzoek. Een onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid. PUDOC Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen (2 delen), pp. 67-80, 110-111, 250-251. Bijlage: Cultuurhistorische Relictenkaart van de Veluwe (1870 – 1970).
  [Google Scholar]
 4. Vervloet, J.A.J & A.D.M.Veldhorst (1979). Cultuurhistorisch Onderzoek Ruilverkaveling Baarle-Nassau. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen (Rapport 1398).
  [Google Scholar]
 5. Veldhorst, A.D.M & J.A.J.Vervloet (1980). Cultuurhistorisch onderzoek van Midden-Brabant. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen (Rapport 1362; Projectstudie landinrichting Midden-Brabant Deelrapport 15).
  [Google Scholar]
 6. Vervloet, J.A.J & A.D.M.Veldhorst. (1983). ‘Cultuurhistorie’. In: Landinrichtingsstudie Midden Brabant. Wageningen, pp. 48-51, 82-84, 148-151.
  [Google Scholar]
 7. Renes, J & A.D.M.Veldhorst (1984). Excursie Zuidwest-Veluwe. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen.
  [Google Scholar]
 8. Veer, A.A. de, A.Buitenhuis, A.D.M.Veldhorst & J.A.J.Vervloet (1984). Schaal van het landschap, fase 1. Resultaten van een proefkartering in het gebied Utrecht-Amersfoort, met geautomatiseerde gegevensverwerking in cellen. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen (Rapport 1789).
  [Google Scholar]
 9. Vervloet, J.A.J & A.D.M.Veldhorst (1985). ‘Brinken en buurten in Wageningen. Enkele opmerkingen over de middeleeuwse occupatie van Wageningen, op basis van percelering en wegenpatroon’. In: A.G.Steenbergen, A.C.Zeven & A.L.Rietveld (red.). Brinken en buurten in Wageningen. Oud-Wageningen, Wageningen (Historische Reeks van de Historische Vereniging Oud-Wageningen 3), pp. 5-13.
  [Google Scholar]
 10. Veldhorst, A.D.M. (1991). ‘De Kadastrale Atlas van Wageningen’. De Kostersteen35, p. 16.
  [Google Scholar]
 11. Veldhorst, A.D.M. (1991). ‘Het Nederlandse vroeg-19e-eeuwse kadaster als bron voor andersoortig onderzoek, een verkenning’. Historisch-Geografisch Tijdschrift9(1), pp. 8-27.
  [Google Scholar]
 12. Bont, Chr. de & A.D.M.Veldhorst (1992). Atlas van perceelsnamen in het Gelderse Rivierengebied. Deel 1 De Midden-Betuwe. Arend Datema Instituut, Kesteren/DLO-Staring Centrum, Wageningen.
  [Google Scholar]
 13. Veldhorst, A.D.M. (1995). ‘ “Voor het kadaster getekend: Gericke”. Van klerk in Kleef tot genobiliteerd gouverneur van Nederlands-Limburg’. Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg131, pp. 159-198.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.2.002.VERV
Loading
/content/journals/10.5117/THG2022.2.002.VERV
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error