2004
Volume 7, Issue 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

The interest in heritage management is increasing within the Schiermonnikoog National Park. The landscape management organization Natuurmonumenten strives to include heritage conservation in landscape management. So far, there has been a lack of knowledge about the historical land use and heritage in the dunes and the salt marshes. A historical-geographical analysis contributes to our knowledge. The analysis shows that land use has been diverse: agriculture and livestock, hunting and fishing, infrastructure and settlements, and water management. This is also reflected in the number, type and location of relics that can be recognized in the landscape today. It can be concluded that the cultural landscape up to 1970 can be characterized as a self-sufficient landscape. This is due to the diversity of land use and the coherence between different functions, which makes the cultural landscape more than just the result of an agrarian-maritime culture. From the 1970s, a switch took place to a rural-recreational culture on the island. The present landscape can be characterized as an . Over the centuries, the dunes and salt marshes have been used extensively to intensively. From the field of management, more intensive management of the dunes and salt marshes suites the history of the island, which is in line with the arcadian image of nature.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.2.003.RIET
2022-06-01
2022-12-07
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Aa, A.J. van der (1837-1851). Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (vol. 7). Noorduyn, Gorinchem.
  [Google Scholar]
 2. Allan, F. (1856). Het eiland Schiermonnikoog en zijne bewoners. Weijtingh & Van der Haart, Amsterdam.
  [Google Scholar]
 3. Bakker, T.W.M., J.A.Klijn & F.Jvan Zadelhoff (1979). Onderzoeksproject Nederlandse duinvalleien. Deelrapporten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Delft, Studie- en informatiecentrum voor milieu-onderzoek.
  [Google Scholar]
 4. Bakker, E. (2008). Van Badhôtel tot Strandhotel. ’t Heer en Feer 10 (themanummer). Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en FeerSchiermonnikoog.
  [Google Scholar]
 5. Bakker, E. (E.van der Noord, eindred.) (2013). Schiermonnikoog 1640-1965. Geschiedenis van het eiland. Uitgeverij Louise, Grou.
  [Google Scholar]
 6. College van b&w Schiermonnikoog (2012). Raadsbesluit 27 november 2012. Schiermonnikoog.
  [Google Scholar]
 7. Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid (1904). Verslagen en mededelingen van de afdeeling Landbouw van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid 1904 no. 4. Beknopt verslag der Land- en Tuinbouwproefvelden over 1903. ’s-Gravenhage.
  [Google Scholar]
 8. Holwerda, J., A.J.Maris & F.Ruddijs (2005). Boeren op Schiermonnikoog door de eeuwen heen. ’t Heer en Feer 7 (themanummer). Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en FeerSchiermonnikoog.
  [Google Scholar]
 9. Holwerda, J. & F.Roelsma (2020). Schiermonnikoog 75 jaar bevrijd. ’t Heer en Feer (themanummer). Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en FeerSchiermonnikoog.
  [Google Scholar]
 10. Hooghart, M. (2005). ‘Memorie Jan Melle Hooghart’. In: J.Holwerda, A.J.Maris & F.Ruddijs (2005). Boeren op Schiermonnikoog door de eeuwen heen. ’t Heer en Feer 7 (themanummer). Tijdschrift van de Cultuur Historische Vereniging ’t Heer en FeerSchiermonnikoog, pp. 37-38.
  [Google Scholar]
 11. Isbary, G. (1936). Das Inselgebiet von Ameland bis Rottumeroog. Morphologische und hydrographische Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der friesischen Insein. Diss. Frankfurt/Main.
  [Google Scholar]
 12. Keulartz, F. W. J., J.A.A.Swart & H.J.van der Windt (2000). Meer overleg kan uitkomst natuurbeleid verbeteren. Den Haag, NWO Ethiek en beleid.
  [Google Scholar]
 13. Lange, P.H. de (2016). ‘Het Treintje’. Het Schiermonnikoger smalspoorlijntje in de oorlogsjaren 1942-1945. Bunkermuseum SchleiSchiermonnikoog.
  [Google Scholar]
 14. Mellema, L. (1964). Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der historie). Laverman, Drachten.
  [Google Scholar]
 15. Mellema, L. (1973). Schiermonnikoog. Lytje pole (Fryske akademy, nr. 438). Uitgeverij Knoop & Niemeijer, Haren.
  [Google Scholar]
 16. Nationaal Park Schiermonnikoog (2011). Beheer- en Inrichtingsplan ‘plus’ 2011-2022. Schiermonnikoog.
  [Google Scholar]
 17. Oosten, M. F. van, G.G.L.Steur, W.Heijink, H.de Bakker, O.H.Boersma & C.Hamming (1986). Bodemkaart van Nederland schaal 1: 50.000: toelichting bij de kaarten van de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Stiboka. Wageningen.
  [Google Scholar]
 18. Schouten, P., J. deGroot, S.Warnars, J.Luchtmans, A. & P.Blussé & V.van der Plaats (1785-1789). Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren. Behelzende de beschyving der Vereenigde Nederlanden, en wel in ’t byzonder van Friesland. Deel 23-26, Friesland. Amsterdam, Leiden, Dord, Harlingen.
  [Google Scholar]
 19. Schroor, M., onder redactie van H.Bleumink, T.Spek & J.Neefjes (2018). Landschapsbiografie van het Waddengebied. Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed & Staatbosbeheer. Amersfoort.
  [Google Scholar]
 20. Suringar, W.F.R. (1863). ‘Botanische excursie naar het eiland Schiermonnikoog, 7-9 september 1860’. Nederlandsch kruidkundig archief. Serie 1,5 (3), pp. 248-266.
  [Google Scholar]
 21. Ven, F.A.J. van der (1993). Een omstreden eiland: de eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding. Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 22. Vereniging Natuurmonumenten (1999). Evaluatierapport 1993-1999. Kwelderbegrazing Schiermonnikoog. ’s-Graveland.
  [Google Scholar]
 23. Westhoff, V. (1954). ‘Landschap en plantengroei van Schiermonnikoog’. Natuur Techniek, 22 (5/6), pp. 1-10.
  [Google Scholar]
 24. Westhoff, V., M. F.van Oosten & H. D.van Bohemen (1991). De plantengroei van de Waddeneilanden. Ser. Natuurhistorische bibliotheek van de knnv, nr. 53. Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
  [Google Scholar]
 25. Wiersma, L. (1939). Het eiland Schiermonnikoog. At-see, Rotterdam.
  [Google Scholar]
 26. Winkler Prins, A. (1868). Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog. Loman & Verster, Amsterdam.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.2.003.RIET
Loading
/content/journals/10.5117/THG2022.2.003.RIET
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error