Klimaatbestendige Kley | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 7, Issue 2
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

Climate change is noticeable not only world-wide but also locally. This forces us to adapt to these changing circumstances by taking adaptation measures. Within this process the historical features of the landscapes are under pressure since there are barely any means to protect them. This can change if these historical features of the landscape are the starting point of climate adaptation projects.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.2.004.WIER
2022-06-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Alma, C. (2017). De Dollard, een dijk te ver. Profiel, Bedum
  [Google Scholar]
 2. Beukema, H. (2000). Termunterzijl, grens van zout en zoet. Giethoorn Ten Brink, Meppel.
  [Google Scholar]
 3. Beukema, H. (2016). Termunterzijl, parel aan de Eems, dorp in beweging. Maritest, Delfzijl.
  [Google Scholar]
 4. Corporaal, A., A.H.F.Stortelder, J.H.JSchaminée & H.P.JHuiskes (2007). Klimaatverandering, een nieuwe crisis voor onze landschappen?Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, Wageningen (wot-rapport 51).
  [Google Scholar]
 5. Smet, L.A.H. de (1961). Het Dollardgebied. Bodemkundige en Landbouwkundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering, deel 1. Centrum voor Landbouwpublicaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen.
  [Google Scholar]
 6. Eems-Dollard 2050. Pilot ophogen landbouwgrond. https://eemsdollard2050.nl/project/ophogen-landbouwgrond-programma-eems-dollard-2050/. Geraadpleegd 12-06-2021.
  [Google Scholar]
 7. Egberts, L. & H.Renes (2020). ‘A local heritage and climate nexus: the past in planning for climate change on the Dutch island of Goeree-Overflakkee’. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie111 (5), pp. 771-785.
  [Google Scholar]
 8. Fockema Andreae, S.J. (1950). Studiën over waterschapsgeschiedenis 6. Oostelijk Groningen. Brill, Leiden.
  [Google Scholar]
 9. Hacquebord, L. & A.L.Hempenius (1990). Groninger dijken op deltahoogte. Wolters-Noordhoff/Egbert Forsten, Groningen.
  [Google Scholar]
 10. Hunze en Aa’s. Landbouwgrond ophogen met slib uit de Eems-Dollard. https://www.hunzeenaas.nl/landbouwgrond-ophogen-met-slib-uit-de-eems-dollard/. Geraadpleegd 12-06-2021.
  [Google Scholar]
 11. Knottnerus, O.S. (z.d.) Landschappen van Noord-Nederland: Oldambt. Landschapsgeschiedenis. http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/11-Oldambt.html. Geraadpleegd 03-06-2019.
  [Google Scholar]
 12. Kooper, J. (1939). Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen. Wolters’ Uitgeversmaatschappij, Groningen.
  [Google Scholar]
 13. Nieuwhof, A. (2018). ‘Dagelijks leven op terpen en wierden’. In: A.Nieuwhof, J.Nicolay & J.Wiersma (red.). De geschiedenis van terpen en wierdenland. Een verhaal in ontwikkeling. Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen, pp. 27-56.
  [Google Scholar]
 14. Programma Naar een rijke Waddenzee (2018). Overtollig slib omzetten in nuttige landbouwgrond. https://rijkewaddenzee.nl/nieuws/overtollig-slib-omzetten-in-nuttige-landbouwgrond/. Geraadpleegd 12-06-2021.
  [Google Scholar]
 15. Schroor, M. & J.Meijering (2007). Golden Raand. Landschappen van Groningen. In Boekvorm Uitgevers, Assen.
  [Google Scholar]
 16. Schroor, M. (1995). Wotter. Waterstaat en waterschappen in de provincie Groningen, 1850-1995. regio-projekt, Groningen.
  [Google Scholar]
 17. Siemens, B.W. (1974). Dijkrechten en zijlvesten. Tjeenk Willink, Groningen.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.2.004.WIER
Loading
/content/journals/10.5117/THG2022.2.004.WIER
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error