2004
Volume 7, Issue 4
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

A reconstruction has been made of an irrigation system that was developed in Twente at the beginning of the last century by Mr. G.J. van Heek. This historical system of irrigation was installed in several places in the east of the Netherlands and is an important part of the agricultural history of our country. The smart hydrological system of streams, ditches and dams that was built to enrich the poor sandy soils and thereby increase the grass and hay yield is still ‘hidden’ in a number of places. With the nomination for the list of intangible heritage, hopefully more attention will be paid to this ingenious water system.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.4.002.HORS
2022-12-01
2023-03-21
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Anonymus (1917). ‘Verordening op bevloeiing. Besluit van Gedeputeerde Staten’. Provinciale blad van Overijssel, pp. 2-14.
  [Google Scholar]
 2. Baaijens, G.J., E.Brinckmann, P.L.Dauvellier & P.C.van der Molen (2001). Stromend Landschap. Vloeiweidenstelsels in Nederland. KNNV, Zeist.
  [Google Scholar]
 3. Baaijens, G.J., F.H.Everts & A.P.Grootjans (2001). Traditionele bevloeiing van grasland. Een studie naar vroegere bevloeiing van reservaten in Pleistoceen Nederland, alsmede enkele boezemlanden. Ministerie van LNV, Wageningen.
  [Google Scholar]
 4. Deinse, J.J. van, S.Bloemendaal & A.Benthem (1889). Gids van Enschede en Omgeving uitgegeven door de afdeling Enschede van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap. B.B. Blijdenstein, Enschede.
  [Google Scholar]
 5. Heek, G.J. van, M.O.Gratama, J.de Koning, H.J.Lovink, A.Mayer, H.Mol & J.C.Ramaer (1897). Verslag der Staatscommissie benoemd bij Koninklijk besluit van 5 mei 1893 No. 16 tot het Instellen van een onderzoek omtrent Bevloeiingen. Gebroeders van Cleef, ‘s-Gravenhage.
  [Google Scholar]
 6. Kwast, B.A. (1931). Beknopt Leerboek der Aardrijkskunde. Voor burgerscholen, gymnasia, kweek- en normaalscholen en MULO-scholen. Derde deel. Nederland, Nederl. Indië, Suriname en Curaçao. J.B. Wolters, Groningen – Den Haag – Batavia (11e druk).
  [Google Scholar]
 7. Leibundgut, C. & I.Vonderstrass (2016). Traditionelle Bewässerung – ein Kulturerbe Europas (band 1+2). Merkur Druck AG, Langenthal.
  [Google Scholar]
 8. Salfeld, A. (1890). De ontginning der Nederlandsche heiden en het gebruik der hulpmeststoffen. Het bestuur der Nederlandse Heide-Maatschappij, Arnhem.
  [Google Scholar]
 9. Schroeder, G. (1937). ‘Landwirtschaftlicher Wasserbau’. In: Handbibliothek für Bauingenieure 3e teil. Ein Hand- und Nachschlagebuch für Studium un Praxis. Herausgegeven von Robert Otzen. Verlag von Julius Springer, Berlin.
  [Google Scholar]
 10. Staring, W.C.H. (1862). Huisboek voor den landman in Nederland. A.C. Kruseman, Haarlem.
  [Google Scholar]
 11. Thissen, P.H.M. & M.Meijer (1991). ‘Rug- en hangbouwbevloeiing in Nederland, een negentiende-eeuwse cultuurtechnische innovatie die niet doorzette’. Landinrichting31 (4), pp. 16-22.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.4.002.HORS
Loading
/content/journals/10.5117/THG2022.4.002.HORS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error