Het Eiland in de Voorzaan | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 7, Issue 4
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

This article analyses the development of the island in the Voorzaan river at different scales as part of the unique industrial landscape in the Zaan region. This island was created in the 17th century, when a spit of land on the east bank of the Zaan was turned into a harbour island in two phases (1636 and 1647). Timber yards, shipyards and sawmills settled there. In the second half of the 18th century, much of this disappeared due to economic decline. The island fell into decline and by 1850 it was largely deserted. In the 1930s, the Pont timber company moved to the island. It was built up with large sheds and unloading platforms. After Pont’s departure, redevelopment took place as a residential area and marina. Almost nothing reminds one of the island’s past as a port area.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2022.4.004.ABRA
2022-12-01
2024-07-20
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Berg, C., van den, J.van den Ham & P.Kleij (2019). Historische linten, dijken en paden in de gemeente Zaanstad. Cultuurhistorische verkenning. Zaanstad.
  [Google Scholar]
 2. Bont, C. de & P.Kleij (2012). ‘Tussen Crommenye en Twiske. Ontginning, bewoning en waterbeheer in de Zaanstreek tussen ca. 900 en 1500’. In: E.Beukers & C.van Sijl (red.). Geschiedenis van de Zaanstreek (deel 1). Zwolle, pp. 25-62.
  [Google Scholar]
 3. Braam, A. van, J.W.Groesbeek, S.Hart & M.A.Verkade (red.) (1970). Historische atlas van de Zaanlanden. Twintig eeuwen landschapsontwikkeling. Zaandam.
  [Google Scholar]
 4. Braam, A. van (1992), ‘Over de omvang van de Zaanse scheepsbouw in de 17de en 18de eeuw’. Holland24, pp. 33-49.
  [Google Scholar]
 5. Braam, A. van (1993). Zaandam in de middeleeuwen. Hilversum.
  [Google Scholar]
 6. Dillen, J.G. van (1929). Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen te Amsterdam, deel I. ’s Gravenhage.
  [Google Scholar]
 7. Dillen, J.G. van (1933), Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen te Amsterdam, deel II. ’s Gravenhage.
  [Google Scholar]
 8. Dooren, N. van & R.van Leeuwen (red.) (2003). Alle Hosper Landschapsarchitect 1943-1997. Rotterdam.
  [Google Scholar]
 9. Geest, J. van (2021). Cultuurhistorische quickscan locatie Kantoorpand Pont/Eiland Badhuisweg 1, Zaandam. Rotterdam.
  [Google Scholar]
 10. Haartsen, A. (2009). Ontgonnen verleden. Regiobeschrijvingen provincie Noord-Holland, Den Haag.
  [Google Scholar]
 11. Hart, S. (1948). ‘Een bijdrage tot de geschiedenis van de houthandel’. De Zaende3, pp. 53-79.
  [Google Scholar]
 12. Hart, S. (1951). ‘De eerste houtzaagmolen te Amsterdam’. Maandblad Amstelodamum38, pp. 55-58.
  [Google Scholar]
 13. Hart, S. (1951) (2). ‘De bevaarbaarheid van de Voorzaan’. De Zaende6, pp. 180-199.
  [Google Scholar]
 14. Hart, S. (1976). ‘Cornelis Cornelisz van Uitgeest en de oudste industriemolens in de Zaanstreek’. In: S.Hart. Geschrift en getal. Dordrecht, pp. 93-108 (eerder gepubliceerd in De Zaende).
  [Google Scholar]
 15. Hoek Ostende, J.H. van den (1970). ‘Het windgeld’. Maandblad Amstelodamum57, pp. 111-117.
  [Google Scholar]
 16. Honig, J. (1849). Geschiedenis der Zaanlanden. Zaandijk.
  [Google Scholar]
 17. Kleij, P. (2003). Zaanstreek. Architectuur en stedenbouw 1850-1940. Zwolle.
  [Google Scholar]
 18. Klerk, L. de (2012). ‘De Zaanstreekstad. Ruimtelijke ordening en stedenbouw in de Zaanstreek, 1890-2010’. In: E.Beukers, E. & C.van Sijl (red.). Geschiedenis van de Zaanstreek (deel 2). Zwolle, pp. 539-586.
  [Google Scholar]
 19. Koolhaas, T. (1989). Perspectief voor de Zaan. Zaanstad.
  [Google Scholar]
 20. Loosjes, A. (1794). Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen. Haarlem.
  [Google Scholar]
 21. Maas, W. (1949). ‘Resumé van de Zuiddijk te Zaandam in de jaren 1880-1900’. De Zaende4, pp. 88-92.
  [Google Scholar]
 22. Male, J. van der (2018). De Muziekbuurt of Componistenbuurt in Zaandam. De historie van het terrein tussen de Zaan en Zuiddijk, Burcht en Ganzenwerfstraat. Zaandam.
  [Google Scholar]
 23. Pont, D.F. (1936). De firma William Pont, thans n.v. houthandel v/h William Pont te Zaandam in verband met de opkomst en ondergang van Edam’s scheepsbouw en houtvaart. Hillegom.
  [Google Scholar]
 24. Roovers, H. (1994). ‘De grootste overtoom ter wereld’. Met stoom/Anno 1961, pp. 20-21.
  [Google Scholar]
 25. Rutte, R. (2012). ‘Ontwikkeling zonder plannen en regels. Zeshonderd jaar ruimtelijke inrichting van de Zaanstreek in vogelvlucht’, In: E.Beukers & C.van Sijl (red.). Geschiedenis van de Zaanstreek (deel 1). Zwolle, pp. 63-88.
  [Google Scholar]
 26. Schillemans, C.A. (1947). ‘De houtveilingen van Zaandam in de jaren 1655-1811’. Economisch-historisch jaarboek. Bijdragen tot de economische geschiedenis van Nederland23, pp. 171-315.
  [Google Scholar]
 27. Stelleman, C.J. (1946). ‘De haven van Zaandam’. De Zaende1, pp. 146-154, 203-210, 332-340.
  [Google Scholar]
 28. Stenvert, R., C.Kolman, S.van Ginkel-Meester & E.Stades-Visscher (2006). Monumenten in Nederland. Noord-Holland. Zwolle.
  [Google Scholar]
 29. Verkade, M.A., F.Gorter & P.Bakker (1955). Honderd jaren Dekker’s hout. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Dekker’s Houthandel Zaandam. Zaandam.
  [Google Scholar]
 30. Vries, G. de (1864). De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Haarlem.
  [Google Scholar]
 31. Vries, J. de & A.van der Woude (2005). Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei. Amsterdam.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2022.4.004.ABRA
Loading
/content/journals/10.5117/THG2022.4.004.ABRA
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error