Brandend landschap | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 8, Issue 3
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

Scientists and authorities for public safety warn for the growing risk of fire in Dutch landscapes. They expect fires to become more uncontrollable in the future, meaning that current fire suppression methods will no longer suffice. Therefore, a change of attitude towards fire as well as adaptation of landscapes is needed in order to learn how to live with its presence. In this paper we focus on one of the high-risk areas in the Netherlands, the Veluwe. We suggest how cultural history and historic landscape can offer inspiration and guidance for this cultural and physical climate adaptation.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2023.3.002.EGBE
2023-08-01
2024-06-18
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/24682187/8/3/THG2023.3.002.EGBE.html?itemId=/content/journals/10.5117/THG2023.3.002.EGBE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Alings, W. (1985). Het bewaarde landschap. Het Nationale Park De Hoge Veluwe 1935-1985. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 2. Beersma, J., J.Bessembinder, R.Bintanja, J.Burgers, R.van Dorland, B.Overbeek, P.Siegmund & A.Sterl (red.) (2021). Klimaatsignaal ‘21’. KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, De Bilt. https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/knmi-klimaatsignaal-21.
  [Google Scholar]
 3. Beukhof, H. & C.Brickwood (2005). De Hoge Veluwe. Nature and Art. Zwolle.
  [Google Scholar]
 4. Boosten, M., C.de Groot & J.van den Briel (2009). Inventarisatie van de ontstaans- en escalatierisico’s van natuurbranden op de Veluwe. Wageningen.
  [Google Scholar]
 5. cas Climate Adaptation Services (2022). Klimaateffectatlas van Nederland. https://www.klimaateffectatlas.nl (geraadpleegd 7september2022).
  [Google Scholar]
 6. ClerkxA., M.Didion, G.Hengeveld & M.Schelhaas (2013). Bosbeheer en klimaatverandering. Resultaten van de landclim-simulaties voor Zuidoost-Veluwe. Alterra Wageningen UR. https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/257950.
  [Google Scholar]
 7. Donkers, H. (2019). ‘Natuurbranden in Nederland’. Geografie, 1januari2019. https://geografie.nl/artikel/natuurbranden-in-nederland.
  [Google Scholar]
 8. Duin, M. van & V.Wijkhuijs (2014). Lessen uit crises en mini-crises 2014. Instituut Fysieke Veiligheid.
  [Google Scholar]
 9. DuyvermanH. (2021). Pionieren met landbouw op een oude es. Inrichtings- en beheerplan Holtesch. Gebaseerd op de missie en visie van Land van Ons. Hooghalen, Land van Ons. https://landvanons.nl/wp-content/uploads/2021/05/beheerplanperceel-Holtesch-Hooghalen-feb2021.pdf.
  [Google Scholar]
 10. DyerC., E.Thoen & T.Williamson (2018). Peasants and their Fields. The Rationale of Open-Field Agriculture, c. 700-1800. Brepols Publishers.
  [Google Scholar]
 11. effis (2022). effis Estimates for eu Countries, Area Burned. https://effis.jrc.ec.europa.eu/apps/effis.statistics/estimates (geraadpleegd 9augustus2022).
  [Google Scholar]
 12. ElsingaP. (2012). Droogte en Klimaatadaptatie. Een exploratief onderzoek naar de aanpak van droogte in het waterschap Vallei en Veluwe. Master Thesis Radboud Universiteit Nijmegen. https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/3452.
  [Google Scholar]
 13. Europese Commissie (2020). Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa. JRC Technical Report.
  [Google Scholar]
 14. Goudsblom, J. (1992). Vuur en beschaving. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 15. Hoop, E. de, H.Brouwers, S.Buijs, L.R.Egberts, M.van Gerrevink, M.de Ruiter & S.Veraverbeke (2022). ‘Multi-stakeholder analysis of fire risk reduction in a densely populated area in the Netherlands: a case-study in the Veluwe area’. Environmental Research Letters17 (9), pp 1-12.
  [Google Scholar]
 16. Houte de Lange, S. ten (1977). Rapport van het Veluwe-onderzoek: een onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid. Wageningen.
  [Google Scholar]
 17. Kleine Koerkamp, K. (2010). Een eeuwenoud bos genaamd Het Asselt. Hoe oude antropogenestructuren in een Veluws boslandschap hebben geleid tot het ontrafelen van de landschaps-, gebruiks- en bezitsgeschiedenis van het bos Het Asselt (gemeente Rheden) over de periode vanaf de Vroege Middeleeuwen tot het heden. Masterscriptie Landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 18. LoonA. van, T.Gleeson, J.Clark, A. I. J. M.van Dijk, K.Stahl, J.Hannaford, G.Di Baldassarre, A. J.Teuling, L. M.Tallaksen, R.Uijlenhoet, D. M.Hannah, J.Sheffield, M.Svoboda, B.Verbeiren, T.Wagener, S.Rangecroft, N.Wanders & H. A. J.Van Lanen (2016). ‘Drought in the Anthropocene’. Nature Geoscience9 (2), pp. 89-91.
  [Google Scholar]
 19. Ministerie van Justitie en Veiligheid (2019). Nationale Veiligheid Strategie.
  [Google Scholar]
 20. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Natura 2000 (2017). pas gebiedsanalyse 057 Veluwe.
  [Google Scholar]
 21. MolC. (2021). Gaining insight into the spatial and temporal characteristics in the Netherlands using the Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (viirs) active fire dataset. Master Research Project VU Amsterdam.
  [Google Scholar]
 22. Instituut Fysieke Veiligheid (2022). Natuurbrandbeheersing in Nederland. Natuurbeheerders, brandweer en andere belanghebbenden werken aan praktische oplossingen. Arnhem.
  [Google Scholar]
 23. Neefjes, J. & H.Bleumink (2021). De Veluwe. Landschapsbiografie van Nederlands grootste natuurgebied: Veluwemassief, Oude Zuiderzeekust, Gelderse Vallei, IJsselvallei, Veluwezoom. Wageningen.
  [Google Scholar]
 24. Oorthuys, C. (1963). Dit is het nationale park De Hoge Veluwe. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 25. Plakman, V., T.Janssen, N.Brouwer & S.Veraverbeke (2020). ‘Mapping Species at an Individual-Tree Scale in a Temperate Forest, Using Sentinel-2 Images, Airborne Laser Scanning Data, and Random Forest Classification’. Remote Sensing12 (22), pp. 1–25.
  [Google Scholar]
 26. Provincie Gelderland/Probos (zonder jaar). Oude Bossen Veluwe: Project in de kijker. http://www.probos.nl/oudebossenveluwe/indekijkerE.html (geraadpleegd 9augustus2022).
  [Google Scholar]
 27. Pyne, S. (2021). The Pyrocene: How We Created an Age of Fire, and What Happens Next. Oakland, California.
  [Google Scholar]
 28. Raffe, J. van (2011). Verantwoordelijkheden bij risico- en crisisbeheersing van bos- en natuurbranden: taken en bevoegdheden bij risicobeheersing, bestrijding, nazorg en herstel en een overzicht van dehiaten in regelgeving en taakverdeling. Wageningen.
  [Google Scholar]
 29. Roebroeks, W., K.MacDonald, F.Scherjon, C.Bakels, L.Kindler, A.Nikulina, E.Pop & S.Gaudzinski-Windheuser (2021). ‘Landscape Modification by Last Interglacial Neanderthals’. Science Advances7 (51), pp. 5567.
  [Google Scholar]
 30. Ruiter, M. de & S.Buys (2021). Forest fire risk reducing measures in the Netherlands. Draft paper in Msc course VU Amsterdam.
  [Google Scholar]
 31. SterkM. & M.Wamelink (2019). ‘Case study. De droogte van 2018. Op zoek naar een succesvolle systeemaanpak om te reageren op droogte’. Water Governance2, pp. 57-60. https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/498512.
  [Google Scholar]
 32. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe (2010). Cultuurhistorische Visie.
  [Google Scholar]
 33. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Natuurbeheer. https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/natuurbeheer.
  [Google Scholar]
 34. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe (2019). Algemeen Beleidsplan 2020-2025 “Internationale allure”. Hoofdlijnen van beleid en randvoorwaarden.
  [Google Scholar]
 35. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe (2021). Beleidsdocument Bos en Wild.
  [Google Scholar]
 36. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe (2021). Brand treft minder dan 10% van het Park. 24april2014.
  [Google Scholar]
 37. Stoof, C. & N.Kettridge (2022). ‘Living with Fire and the Need for Diversity.’Earth’s Future10 (4).
  [Google Scholar]
 38. Verhoeven, B, M.van Marle, H.Hazebroek, C.Stoof, P.Siegmund, N.Brouwer, S.Veraverbeke. L.Egberts & R.Sluijter (2023). Natuurbrandsignaal ’23. Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.
  [Google Scholar]
 39. Vervloet, J. (1977). ‘Cultuurhistorie’. In: S.ten Houte de Lange (red.). Rapport van het Veluweonderzoek; een onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid. Wageningen, pp. 67-78; pp. 99-101; pp. 250-252.
  [Google Scholar]
 40. WeijersR. (2020). Drought indicators in The Netherlands: a case study to support anticipative drought management. Master Thesis TU Delft Civil Engineering and Geosciences. http://resolver.tudelft.nl/uuid:3c915a71-95ee-462d-99fceaa2fd167765.
  [Google Scholar]
 41. Wigman, A. (1955). De Hoge Veluwe, ons nationale park: historie, cultuur, kunst, landschap, planten- en dierenwereld. Wageningen.
  [Google Scholar]
 42. Witte, J.-P.M., B.Voortman, K.Nijhuis, M.van Huijgevoort, S.Rijpkema & T.Spek (2019). ‘Het water van de Veluwe in historisch perspectief’. Schoutambt en Heerlijkheid33 (2), pp. 5-20. https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/2298506.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2023.3.002.EGBE
Loading
/content/journals/10.5117/THG2023.3.002.EGBE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error