Schagen en de Zijpe. Twee onbepaalde namen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 8, Issue 3
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

It is usually assumed that the meaning of geographical names is unambiguously fixed, but this is not always the case. Those who are insufficiently aware of the possibility that the meanings of geographical names can change over time, put themselves on the wrong track when interpreting historical sources. Using the names Schagen and de Zijpe as examples, this article demonstrates that these names have not always had the same meaning in the past and misunderstandings can arise as a result. The name Schagen originally referred to a large area belonging to the original parish of Schagen. After the mother parish was divided into smaller parishes, the name Schagen continued to exist, but designated a smaller area as the mother church of the original parish. In the case of the name Zijpe, something else occurred and a generic name became a proper name. The name Zijpe is usually explained as a breakthrough of the sandbar coast, although not every breakthrough of coast was referred to as Zijpe. It remains uncertain, however, whether the sea basin that was diked in 1597 was also created by a breakthrough of the sandbar coast.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2023.3.003.BORG
2023-08-01
2024-06-19
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Beenakker, J.J.J.M. (1988). Van Rentersluze tot strijkmolen. Dewaterstaatsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653. Repro Holland, Alphen aan den Rijn.
  [Google Scholar]
 2. Besteman, J.C. (1997). Vikingen in Noord-Holland? De zilverschat van Wieringen in het licht van de Noormanneninvallen. Provincie Noord-Holland, Haarlem.
  [Google Scholar]
 3. Besteman, J.C. & H.J.Bonke (1993). Verdwenen dijken verdwijnen. Provincie Noord-Holland, Haarlem.
  [Google Scholar]
 4. Blok, D.P. (1981). ‘De Frankische periode tot 880’. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 1. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, pp. 288-304.
  [Google Scholar]
 5. Boer, D.E.H. de & E.H.P.Cordfunke (2010). Graven van Holland. Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580). Walburg Pers, Zutphen.
  [Google Scholar]
 6. Borger, G.J. (2021). ‘De Zijpe en de Zuiderzee’. Tijdschrift voor Historische Geografie6 (2), pp. 105-125.
  [Google Scholar]
 7. Burck, P. du (1958). ‘De bodemkartering in de Kop van Noord-Holland’. Boor en Spade9, pp. 142-156.
  [Google Scholar]
 8. Cock, J.K. de (1965). Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag. Wolters, Groningen.
  [Google Scholar]
 9. Diederik, F. (1982). ‘Molenweg, Waldervaart. Een vroeg-middeleeuwse nederzetting te Schagen’. Westerheem31 (2), pp. 53-68.
  [Google Scholar]
 10. Engeler, C. (red.) (2021). Kronieken van het Frankische Rijk. Annales Regni Francorum. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 11. Ganshof, F.L. & D.P.Blok (1981). ‘De staatsinstellingen in de Karolingische tijd’. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 1. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, pp. 243-263.
  [Google Scholar]
 12. Geus, J.P. (1977). ‘Het Vroonland Berchswerc achter de Langedijk in de Waard’. In: M.van der Bijl, W.J.Reder, J.H.Rombach, D.R.van Wigcheren & E.H.P.Cordfunke (red.) Alkmaar in veelvoud. Tussen archeologie en actualiteit. Alkmaarse Historische Reeks i, pp. 104-109. Walburg Pers, Zutphen.
  [Google Scholar]
 13. Gumbert-Hepp, M. & J.P.Gumbert (2007). Annalen van Egmond. De Annales Egmundenses, uitgegeven en vertaald. Middeleeuwse Studies en Bronnen 107. Uitgeverij Verloren, Hilversum.
  [Google Scholar]
 14. Halbertsma, H. (1958). ‘Terpenonderzoek in West-Friesland’. Westerheem7 (7-8), pp. 71-74.
  [Google Scholar]
 15. Jansen, H.P.H. (2002). Geschiedenis van de Middeleeuwen, bewerkt door D.J.Faber & J.M.van Marrewijk. Aula Pocket 620. Spectrum, Utrecht.
  [Google Scholar]
 16. Kasse, C. (1987). ‘Ouderdom en afzettingsmilieu van de pikklei-rekereklei ten noorden van Alkmaar (Kennemerland – Geestmerambacht)’. Westfrieslands Oud en Nieuw54, pp. 218-224.
  [Google Scholar]
 17. Kleinsman, W.B. (1981). ‘De bodemopbouw en enkele historische aspecten van het ruilverkavelingsgebied Schagerkogge’. Boor en Spade20, pp. 88-107.
  [Google Scholar]
 18. Lambooij, H., D.Aten & W.Messchaert (red.) (2021). Geen toekomst zonder verleden. De Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis 1981-2021. Heerhugowaard/Wormer.
  [Google Scholar]
 19. Langen, G.J. de & J.A.Mol (2020). ‘Church, landscape and power in ‘Holland’ West Frisia up to the middle of the eleventh century. The bishop, the count, and the development of the parish system in Frisia between Vlie en Zonnemare’. Medieval Low Countries7, pp. 9-48.
  [Google Scholar]
 20. MilisL. (1981). ‘Kerstening en kerkelijke instellingen tot ca. 1070’. Algemene Geschiedenis der Nederlanden 1. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, pp. 266-285.
  [Google Scholar]
 21. Moorsel, P.P.V. van (1968). Willibrord en Bonifatius. Fibulareeks 28. Fibula-Van Dishoeck, Bussum.
  [Google Scholar]
 22. Numan, K.C. (2015). De Schagerdam en de abdij van Egmond. Een oorkonde uit 1250 opnieuw gelezen. 32e Uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, Kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis, Heerhugowaard.
  [Google Scholar]
 23. Numan, K.C. (2020). Burchhorn, van kwelder tot polder. De eerste bedijking in Hollands Noorderkwartier, 1457-1461. 36e Uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, Kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis, Heerhugowaard/Wormer.
  [Google Scholar]
 24. ohz, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (1970-2005). 5 dln. Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage en Van Gorcum, Assen/Maastricht en Den Haag.
  [Google Scholar]
 25. Pons, L.J. & A.J.Wiggers (1960). ‘De holocene wordingsgeschiedenis van Noordholland en het Zuiderzeegebied, Deel ii’. Tijdschrift knag77 (1), pp. 3-57.
  [Google Scholar]
 26. Rau, R. (red.)(1968). Briefe des Bonifatius, Willibalds Leben des Bonifatius nebst einigen zeitgenössischen Dokumenten. Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Band ivb. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.
  [Google Scholar]
 27. Reh, W., C.van Steenbergen & D.Aten (2005). Zee van land. De droogmakerij als atlas van de Hollandse landschapsarchitectuur. Uitgeverij Noord-Holland, Wormer.
  [Google Scholar]
 28. Schoorl, H. (1973). Zeshonderd jaar water en land. Bijdrage tot de historische geo- en hydrografie van de Kop van Noord-Holland in de periode ± 1150-1750. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap nr. 2. Wolters-Noordhoff, Groningen.
  [Google Scholar]
 29. Schoorl, H. (1990). ‘Kustgenese – Kust genezen? Bijdrage tot de discussie over de kust van Noordhollands Noorden’. In: H.Schoorl. Kust en Kaart. Pirola, Schoorl, pp. 116-132. Ook in: H.Lambooij, D.Aten & W.Messchaert (red.) (2021). Geen toekomst zonder verleden. Pp. 87-113.
  [Google Scholar]
 30. Verhulst, A. & R.de Bock-Doehaerd (1981). ‘Nijverheid en handel’. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden 1. Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, pp. 183-215.
  [Google Scholar]
 31. Vos, P. (2015). Origin of the Dutch coastal landscape. Long-term landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualised in national, regional and local palaeogeographical map series. Barkhuis, Groningen.
  [Google Scholar]
 32. Wiese, W.F.G. (1956). ‘De verspreiding van archeologische gegevens van Westfriesland in verband met de morfogenese’. Tijdschrift knag73, pp. 23-42.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2023.3.003.BORG
Loading
/content/journals/10.5117/THG2023.3.003.BORG
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error