Hoe weidevogels zich staande houden in de Greidhoeke (of niet) | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 9 Number 1
 • ISSN: 2468-2187
 • E-ISSN: 2468-2195

Abstract

Abstract

In this article the meadow bird population in de Greidhoeke is discussed, an area in the northwestern part of Friesland. Analyzing how the landscape and usage of the landscape has changed from 1950 until now, partly made clear that the landscape has become much less ideal for meadow birds in a relatively short time. For example, by analyzing old maps and aerial pictures, it became clear that a lot of ‘greppels’, undeep ditches, have disappeared. Furthermore, farming practices have become a lot more intensive, which leaves less room for meadow birds. This research concluded that only the spots where the landscape and, most importantly, the farming practices resemble the period just after , are the most promising areas for meadow birds.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/THG2024.1.002.WEST
2024-02-01
2024-07-25
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Aanvalsplan Grutto (2020). Geraadpleegd 02-05-2022. https://www.itfryskegea.nl/wp-content/uploads/2019/04/aanvalsplan-grutto.pdf.
 2. CDM (2020). Effect van mesttoediening op regenwormen als voedsel voor weidevogels. CDM, Wageningen.
  [Google Scholar]
 3. Dodewaard, E. van & G.Rutten (1980). De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied van Baarderadeel. Bijlage 7. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
  [Google Scholar]
 4. Groen Kennisnet (2020). Veertig jaar melkrobots. https://www.groenkennisnet.nl/nieuwsitem/ veertig-jaar-melkrobots-1.
  [Google Scholar]
 5. Kamping, G. & G.Rutten (1974). Het ruilverkavelingsgebied Wommels. De bodemgesteldheid. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
  [Google Scholar]
 6. Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling ‘Baarderadeel’ (1993). Voorontwerplandinrichtingsplan ex artikel 86 Landinrichtingswet voor de ruilverkaveling ‘Baarderadeel’ gelegen in de gemeenten Littenseradiel, Menaldumeradeel en Leeuwarden. Bolsward.
  [Google Scholar]
 7. Leeuwarder Courant (1995). Boeren Kubaard in sterke documentaire. 17januari1995.
  [Google Scholar]
 8. nos Nieuws (2022). Nieuwe poging Friese Vogelwacht: kievitseieren zoeken op lijst Unesco. Geraadpleegd 09-04-2022. https://nos.nl/artikel/2424500-nieuwe-poging-friese-vogelwacht-kievitseieren-zoeken-op-lijst-unesco.
  [Google Scholar]
 9. Priester, R.R. (2000). ‘Boeren met machines. Het melkveehouderijbedrijf’. In A.A.A.de la Bruhèze, H.W.Lintsen, A.Rip & J.W.Schot (red.). Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 3. Landbouw, voeding. Zutphen, pp. 98-125.
  [Google Scholar]
 10. Tamsma, H. (2019). Hoe de grutto verdween uit IJlst. Een historisch-geografisch onderzoek naar het boerenlandschap (1870-2015). Masterscriptie Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/THG2024.1.002.WEST
Loading
/content/journals/10.5117/THG2024.1.002.WEST
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error