2004
Volume 37, Issue 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

De toekomst van de Participatiewet is niet los te zien van het bredere arbeidsmarktbeleid in Nederland en zijn grote vraagstukken. Dit essay benoemt drie grote uitdagingen voor het arbeidsmarktbeleid: (1) beter aansluiten bij individuele en maatschappelijke behoeften, (2) beleid en uitvoering goed met elkaar verbinden, en (3) samenhangende dienstverlening bieden. Vervolgens wordt geanalyseerd hoe we het arbeidsmarktbeleid in Nederland hebben ingericht, en getoond hoe eenzijdig dit beleid is. Die eenzijdigheid staat grotere innovaties in de weg, zo blijkt uit evaluaties van beleid en uit de geschiedenis en de hervormingen die het arbeidsmarktbeleid heeft doorgemaakt. Daarop worden enkele uitgangspunten ontwikkeld voor hoe het nu verder moet met de Participatiewet, waarbij het gaat om de beleidsinhoud, de betrokken partijen en de organisatie van de dienstverlening. Het essay eindigt met conclusies in relatie tot de drie grote uitdagingen waarmee het betoog begint.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.3.002.GEST
2021-01-01
2021-10-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/3/TVA2021.3.002.GEST.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.3.002.GEST&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bekke, H., & Van Gestel, N.(2004). Publiek verzekerd. Voorgeschiedenis en start van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 1993-2003. Antwerpen: Garant.
 2. Berenschot. (2019). Onderzoek naar de ervaringen van werkgevers met de Participatiewet. Uitkomsten van de derde meting van het ervaringsonderzoek Participatiewet.https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/20/3e-meting-ervaringen-werkgevers-participatiewet-berenschot
 3. Brenninkmeijer, V., Wevers, C., Zwinkels, W., Van Eekert, P., Donders, P., Van Laarhoven, K., & Dorscheidt, E.(2006). Evaluatie aanbesteding UWV 2001-2005. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven.
 4. Card, D., Kluve, J., & Weber, A.(2018). What works? A meta analysis of recent active labor market program evaluations. Journal of the European Economic Association, 16(3), 894-931.
  [Google Scholar]
 5. CPB/SCP. (2020). De brede baten van werk. https://www.cpb.nl/de-brede-baten-van-werk
 6. Centraal Planbureau (CPB). (2020). Kansrijk arbeidsmarktbeleid – Update sociale zekerheid. https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Kansrijk-arbeidsmarktbeleid-update-sociale-zekerheid-2020.pdf
 7. Commissie Regulering van Werk. (2020). In wat voor land willen wij werken?https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/23/rapport-in-wat-voor-land-willen-wij-werken
 8. De Beer, P.(2020). Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid. Essay over de gevolgen van de coronacrisis voor het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid. https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/van-crisisbeleid-naar-crisisbestendig-beleid/
 9. De Beleidsonderzoekers/De Ruijter Strategie. (2020). Toekomstverkenning Uitvoering Werk en Inkomen. Eindrapport in opdracht van het ministerie van SZW, december 2020. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/25/eindrapport-toekomstverkenning-uitvoering-werk-en-inkomen-dec-2020
 10. De Galan, C., & Van Miltenburg, A.J.M.(1985). Economie van de arbeid. Alphen aan den Rijn/Brussel: Samson.
 11. Fung, A.(2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. Public Administration Review, 75(4), 513-522.
  [Google Scholar]
 12. Hartley, J., Sørensen, E., & Torfing, J.(2013). Collaborative innovation: A viable alternative to market competition and organizational entrepreneurship. Public Administration Review, 73(6), 821-830.
  [Google Scholar]
 13. Groot, I., Hollanders, D., Hop, J.P., & Onderstal, S.(2006). Werkt de reintegratiemarkt? Onderzoek naar de marktwerking op de reïntegratiemarkt.Amsterdam: SEO.
 14. Inspectie SZW. (2016). Werken aan de … uitvoering. Programmarapportage. https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2016/10/15/werken-aan-de-uitvoering
 15. Klijn, E.H., & Koppenjan, J.(2014). Complexity in governance network theory. Complexity, Governance & Networks, 1(1), 61-70.
  [Google Scholar]
 16. Lindblom, C.E.(1979). Still muddling, not yet through. Public Administration Review, 39, 517-526.
  [Google Scholar]
 17. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (2019). Kamerbrief Reactie op de Eindevaluatie van de Participatiewet (met bijlagen). https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/20/kamerbrief-reactie-op-de-eindevaluatie-van-de-participatiewet
 18. Panteia. (2015). De uitgestoken hand. Evaluatie van de samenwerking van UWV en gemeenten op het gebied van werk en inkomen 2012-2014. In opdracht van het ministerie van SZW.https://www.eerstekamer.nl/overig/20160411/bijlage_4_de_uitgestoken_hand/meta
 19. Sociaal en Cultureel Planbureau. (2019). Eindevaluatie van de Participatiewet. Den Haag: SCP. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/11/19/eindevaluatie-van-de-participatiewet
 20. Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TUC). (2021). Klem tussen balie en beleid. Den Haag. https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20210225_eindrapport_tijdelijke_commissie_uitvoeringsorganisaties.pdf
 21. TNO. (2019). Duurzame plaatsing in werk van werknemers met een arbeidsbeperking. Rapportage voor het Ministerie van SZW, SBCM en Cedris. https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Duurzaamheid%20van%20Plaatsingen%20SBCM%20TNO%202019%20R10559_0.pdf
 22. Torfing, J.(2016). Collaborative innovation in the public sector. Washington, DC: Georgetown University Press.
 23. Van Berkel, R.(2020). Employer engagement in promoting the labour-market participation of jobseekers with disabilities. An employer perspective. Social Policy and Society, 1-15.
  [Google Scholar]
 24. Van Echtelt, P.(2019). Heeft doelgroepenbeleid prioriteit? Arbeidsmarkt in kaart – Werkgevers editie 2. Sociaal en Cultureel Planbureau. https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-2/heeft-doelgroepenbeleid-prioriteit/
 25. Van Gestel, N.(2012). After privatization. The public management of private employment services. In C.Teelken, E.Ferlie & M.Dent (Eds.), Leadership in the public sector – Promises and pitfalls (pp. 91-104). London/New York: Routledge.
  [Google Scholar]
 26. Van Gestel, N., De Beer, P.T., & Van der Meer, M.(2009). Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat. Veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 27. Van Gestel, N., & Grotenbreg, S.(2019). Regional network governance. (NL-RNG_01), full case study report, COGOV EU H2020 project grant agreement No 770591. Tilburg: Tilburg University. www.cogov.eu
 28. Van Gestel, N., & Grotenbreg, S.(2021). Collaborative governance and innovation in public services settings. Policy & Politics, 49(2), 249-265.
  [Google Scholar]
 29. Van Gestel, N., Vossen, E., Oomens, P., & Hollanders, D.(2013). Toekomst van de sociale zekerheid: Over provisie, preventie en participatie.Den Haag: Boom/Lemma.
 30. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 31. Zwinkels, W.(2007). Effectiviteit van re-integratie: Onbenutte potenties van privatisering. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 23(2), 121-131.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.3.002.GEST
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error