Persoonlijke begeleiding in de Participatiewet: drie veelbelovende gemeentelijke pilots | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

De gemeenten Tilburg, Leiden en Helmond hebben in pilotvorm nieuwe vormen van begeleiding geïntroduceerd voor mensen die langdurig van de bijstand afhankelijk zijn. Deelnemers ontvangen op vrijwillige basis intensieve persoonlijke begeleiding van speciaal daarvoor getrainde ‘participatiecoaches’. Niet toeleiding naar werk is de primaire doelstelling, maar toename van maatschappelijke participatie, welbevinden en redzaamheid. De eerste ervaringen met de pilots zijn veelbelovend. Participatiecoaches werken aan een vertrouwensrelatie met deelnemers, proberen het geloof in eigen kunnen van deelnemers te versterken en stellen de hulpvraag van de deelnemer centraal. De pilots resulteren bij deelnemers in een klein maar positief effect. Ze ervaren minder praktische belemmeringen, staan positiever tegenover participatie, zijn beter in staat om de eigen regie op te pakken en vol te houden, en ondernemen vaker acties om hun doel te behalen. Deelnemers zeggen dat ze zich meer gezien en gehoord voelen, en zijn blij met de persoonlijke begeleiding.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2021.3.004.RUIG
2021-01-01
2023-12-11
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/37/3/TVA2021.3.004.RUIG.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2021.3.004.RUIG&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Baart, A.(2004). Een theorie van presentie. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 2. CBS. (2018). Tabellenset langdurig in de bijstand. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/36/langdurig-in-de-bijstand
  [Google Scholar]
 3. Commissie Regulering van Werk. (2020). In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk. Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk.
  [Google Scholar]
 4. De Ruig, L., Talman, J., Engelen, M., Bennenbroek, F., Wachter, M., & Bindels, A.(2020). Persoonlijke begeleiding in de bijstand. Wat gemeenten en Rijk kunnen leren van pilots uit Tilburg, Leiden en Helmond. Leiden: De Beleidsonderzoekers.
  [Google Scholar]
 5. Doove, S., Dill, A., Joosten, M., & Rouw, B.(2018). Uitstroom uit de langdurige bijstand. Den Haag: CBS.
  [Google Scholar]
 6. Engbersen, G., Kremer, M., Went, R., & Boot, A.(2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht. WRR-Rapport 102. Den Haag: WRR.
  [Google Scholar]
 7. Inspectie SZW. (2012). Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg. Den Haag: Inspectie SZW.
  [Google Scholar]
 8. Inspectie SZW. (2019). Klantonderzoek monitor Participatiewet 2019. Den Haag: Inspectie SZW.
  [Google Scholar]
 9. Kleijnen, L., Lugtenberg, M., & Blonk, R.(2020). Evaluatie Doe Mee pilot. Presentatie voor de gemeente Tilburg [Niet gepubliceerd]. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 10. Kremer, M., Lub, V., Van der Meer, J., & Ham, M.(2017). Werkt de zachte hand in de bijstand?Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 4, 14-19.
  [Google Scholar]
 11. Lub, V.(2017). Participatie in de bijstand: Wat leert de wetenschap?Rotterdam: Bureau voor Sociale Argumentatie.
  [Google Scholar]
 12. Martin, J.P.(2014). Activation and active labour market policies in OECD countries: Stylized facts and evidence on their effectiveness, IZA policy paper 84. Bonn: IZA.
  [Google Scholar]
 13. Mullainathan, S., & Shafir, E.(2013). Scarcity: Why having too little means so much. Times Books/Henry Holt and Co.
  [Google Scholar]
 14. Reijnen, L.(2019). Evaluatierapport Buurtgym. Leiden: GGD Hollands Midden.
  [Google Scholar]
 15. Van Echtelt, P., Sadiraj, K., Hoff, S., Muns, S., Karpinska, K., Das, D., & Versantvoort, M.(2019). Eindevaluatie van de Participatiewet. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
 16. Verweij, S., Van Arum, S., & Van der Veer, K.(2018). Wat werkt bij integraal werken in de wijk. Cliënt en professional. In vertrouwen samenwerken aan een oplossing. Utrecht: Movisie.
  [Google Scholar]
 17. Winsemius, A., Ballering, C., Scheffel, R., & Schoorl, R.(2016). Wat werkt bij sociaal en gezond? Over de bijdrage van sociale factoren aan gezondheid. Utrecht: Movisie.
  [Google Scholar]
 18. WRR. (2017). Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid. WRR-Rapport 97.Den Haag: WRR.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2021.3.004.RUIG
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2021.3.004.RUIG
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error