Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat maken een aanzienlijk deel uit van alle beroepsziekten in Nederland en brengen persoonlijk leed en hoge maatschappelijke kosten met zich mee. In dit artikel kijken we naar aantallen, trends en risicofactoren van beroepsziekten aan het bewegingsapparaat. In 2020 is het aantal werknemers met een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat geschat op 424.000, waarvan er 98.000 in dat jaar ontstonden. Trendcijfers over 2014-2020 laten een lichte maar significante daling in beroepsziekten aan het bewegingsapparaat zien.

Een multivariate analyse op actuele data van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden laat zien dat er veel verschillende kenmerken van werknemers (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieachtergrond), organisatie (grootte), arbeidsrelatie (type contract) en werk (fysieke en psychosociale kenmerken en werktevredenheid) samenhangen met het risico op een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Voor preventie ligt de focus op de werkkenmerken, omdat deze (makkelijker) beïnvloedbaar zijn. Met de ‘populatie attributieve fractie’ (PAF) laten we zien dat nieuwe (incidente) beroepsziekten aan het bewegingsapparaat vooral kunnen worden toegeschreven aan werken met herhalende bewegingen, in een ongemakkelijke werkhouding en onder hoge werkdruk. Daarmee vormen deze risicofactoren goede aangrijpingspunten voor preventie.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.3.007.DOUW
2022-10-01
2024-04-18
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 1.11: https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2017-01-01
  [Google Scholar]
 2. Andorsen, O.F., Ahmed, L.A., Emaus, N., & Klouman, E. (2014). High prevalence of chronic musculoskeletal complaints among women in a Norwegian general population: The Tromsø study. BMC Research Notes, 7, 506.
  [Google Scholar]
 3. Barsky, A.J., Peekna, H.M., & Borus, J.F. (2001). Somatic symptom reporting in women and men. Journal of General Internal Medicine, 16, 266-275. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1495200/
  [Google Scholar]
 4. Crawford, J.O., Davis, A. (2020). Work-related musculoskeletal disorders: why are they still so prevalent? Evidence from a literature review, European Risk Observatory Report, Luxembourg: EU-OSHA.
  [Google Scholar]
 5. Cook, T.D., & Campbell, D.T. (1979). Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings: Inferring cause from passive observation. Chicago: Rand-McNally (pp. 295-309).
  [Google Scholar]
 6. De Kok, J., Vroonhof, P., Snijders, J., Roullis, G., Clarke, M., Peereboom, K., Van Dorst, P. & Isusi, I. (2019). Work-related musculoskeletal disorders: Prevalence, costs and demographics in the EU. European Risk Observatory Report. Bilbao: EU-OSHA. https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Work-related_MSDs_prevalence_costs_and_demographics_in_the_EU_report.pdf
  [Google Scholar]
 7. Descatha, A., Evanoff, B.A., Leclerc, A., & Roquelaure, Y. (2020). Occupational determinants of musculoskeletal disorders. In U.Bültmann & J.Siegrist (eds.), Handbook of disability, work and health. Handbook series in occupational health sciences (pp. 169-180).
  [Google Scholar]
 8. Douwes, M., De Kraker, H., Wilms, M, Hosseini, Z., Van der Meer, L., Bouwens, L., & Schoone, M. (2020). Preventie beroepsziekten door fysieke belasting: TNO vooronderzoek voor SZW programma beroepsziekten. Leiden: TNO. www.fysieke-belasting.tno.nl/cms/content/assets/uploads/2020/10/TNO-Rapport_Preventie-BeroepsziektenFysiekeBelasting_2020_verkleind.pdf
  [Google Scholar]
 9. Hooftman, W.E., Mars, G.M.J., Knops, J.C.M., Van Dam, L.M.C., De Vroome, E.M.M., Ramaekers, M.M.M.J., & Janssen, B.J.M. (2021). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020: Methodologie. Leiden, Heerlen: TNO | CBS. www.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/nea
  [Google Scholar]
 10. Hosmer, D.W., & Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression (2nd ed.). New York: Wiley.
  [Google Scholar]
 11. Houtman, I., Koppes, L., & Dekker, F. (2013). Verklaring van de stijging in WIA-instroom: een werknemers- en werkgeversperspectief. Hoofddorp: TNO.
  [Google Scholar]
 12. Houtman, I., Steijn, W., Vroome, E. de, Rosenkrantz, N., & Emmert, S. (2020). Beroepsziekten -deelproject ‘databronnen en cijfers’ met speciale aandacht voor kwetsbare groepen werknemers en voor risicovolle sectoren. Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 13. Kahn, H.A., & Sempos, C.T. (1989). Statistical methods in epidemiology: Attributable risk. New York: Oxford University Press (pp. 72-84).
  [Google Scholar]
 14. McWilliams, D.F., Leeb, B.F., Muthuri, S.G., Doherty, M., & Zhang, W. (2011). Occupational risk factors for osteoarthritis of the knee: A meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage, 19, 829-839.
  [Google Scholar]
 15. Nunes, I.L. (2020). Introduction to musculoskeletal disorders, OSHWiki. https://oshwiki.eu/wiki/Introduction_to_musculoskeletal_disorders
  [Google Scholar]
 16. Oude Hengel, K., In der Maur, M., Bouwens, L., De Vroome, E., & Hooftman, W. (2022). De impact van de covid-19 pandemie op werknemers, eind 2021, Leiden: TNO.
  [Google Scholar]
 17. Petit Le Manac’h, A., Roquelaure, Y., Ha, C., Bodin, J., Meyer, G., Bigot, F., Veaudor, M., Descatha, A., Goldberg, M., & Imbernon, E. (2011). Risk factors for de Quervain’s disease in a French working population. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 37, 394-401.
  [Google Scholar]
 18. Rockhill, B., Newman, B., & Weinberg, C. (1998). Use and misuse of Population Attributable Fractions. American Journal of Public Health, 88, 15-19.
  [Google Scholar]
 19. Roquelaure, Y. (2018). Musculoskeletal disorders and psychosocial factors at work: Report 142. Brussel: European Trade Union Institute. www.etui.org/sites/default/files/ez_import/EN-Report-142-MSD-Roquelaure-WEB.pdf
  [Google Scholar]
 20. Siegel, S., & Castellan, N.J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York: McGraw-Hill.
  [Google Scholar]
 21. Sluiter, J.K., Rest, K.M., & Frings-Dresen, M.H. (2001). Criteria document for evaluating the work-relatedness of upper extremity musculoskeletal disorders. Scand J Work Environ Health, 27, Suppl 1: 1-102.
  [Google Scholar]
 22. Van den Heuvel, S. (2017). Psychosocial risk factors for musculoskeletal disorders (MSDs), OSHWiki. https://oshwiki.eu/index.php?title = Psychosocial_risk_fac-tors_for_musculoskeletal_disorders_(MSDs)&oldid = 246772
  [Google Scholar]
 23. Van der Molen, H.F., Foresti, C., Daams, J.G., Frings-Dresen, M.H.W., & Kuijer, P.P.F.M. (2017). Work-related risk factors for specific shoulder disorders: A systematic review and meta-analysis. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 74, 745-755.
  [Google Scholar]
 24. Van der Molen, H., Schutte, M., Visser, S., & Lenderink, A. (2020). Beroepsziekten in cijfers. Amsterdam: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC. www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/beroepsziekten-in-cijfers-2020.pdf
  [Google Scholar]
 25. Van Rijn, R.M., Huisstede, B.M.A., Koes, B.W., & BurdorfA. (2009). Associations between work-related factors and specific disorders at the elbow: A systematic literature review. Rheumatology, 48, 528-536.
  [Google Scholar]
 26. Venema, A., De Vroome, E.M.M., Hulsegge, G., Houtman, I.L.D., Gielen, W., et al. (2020). Arbobalans 2020: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland. Leiden: TNO. https://publications.tno.nl/publication/34637666/B9KPP6/TNO-2020-arbobalans.pdf
  [Google Scholar]
 27. Wielers, R., Hummel, L., & Hooftman, W. (2020). Jongeren, loopbaanperspectief en burn-outklachten,Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 36(1), 59-76.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.3.007.DOUW
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.3.007.DOUW
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error