Kan verplicht werk voor uitkeringsgerechtigden betekenisvol werk zijn? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39, Issue 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Het maatschappelijk debat over arbeidsre-integratie is de laatste jaren enigszins verschoven naar de ‘waarde van werk’. Maar kan werk eigenlijk wel waardevol of betekenisvol zijn wanneer bijstandsontvangers hiertoe worden verplicht, zoals in het kader van de re-integratieverplichting? Dit artikel beoogt meer inzicht te geven in de interactie tussen de (beperkte) autonomie van bijstandsgerechtigden en de wijze waarop zij het werk als betekenisvol en/of betekenisloos ervaren. Hiertoe is in drie gemeenten in Nederland kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn geanalyseerd aan de hand van theoretische benaderingen van betekenisvol werk en autonomie en laten zien dat de beperkte autonomie van bijstandsontvangers op een zeer diverse en soms tegenstrijdige wijze interacteert met de wijze waarop deze bijstandsontvangers het werk in verplichte werkprogramma’s ervaren. Hoewel de beperking van de autonomie van bijstandsontvangers in die programma’s kan bijdragen aan de persoonlijke groei van de deelnemers, geven klachten over het gebrek aan uitzicht op uitstroom naar betaald werk, de gedwongen aard van het werk en het verlies aan eigenwaarde aanleiding tot heroverweging van bestaande verplichte werkprogramma’s.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.4.005.ELEV
2023-12-01
2024-05-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/39/4/TVA2023.4.005.ELEV.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2023.4.005.ELEV&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bailey, C, Yeoman, R., Madden, A., Thompson, M. & Kerridge, G. (2019). A review of the empirical literature on meaningful work: Progress and research agenda. Human Resource Development Review18(1), 83-113.
  [Google Scholar]
 2. Bijleveld, C. (2023). Research methods for empirical legal studies. Boom.
  [Google Scholar]
 3. Budd, J. (2011). The thought of work. IRL Press.
  [Google Scholar]
 4. Carter, E., & Whitworth, A. (2017). Work activation regimes and well-being of unemployed people: rhetoric, risk and reality of quasi-marketization in the UK work programme. Social Policy & Administration, 51(5): 796-816.
  [Google Scholar]
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek (2023). StatLine: Personen met bijstand; persoonskenmerken. CBS StatLine. Geraadpleegd op 4juli2023 van https://opendata.cbs.nl/dataportaal/#/CBS/nl/dataset/82016NED/table?ts=1706356037867
  [Google Scholar]
 6. Centraal Planbureau (2020). Evaluatie experimenten Participatiewet: Effecten op de uitstroom naar werk.
  [Google Scholar]
 7. Charmaz, K. (2012). Constructing Grounded Theory (2e ed). Sage.
  [Google Scholar]
 8. Commissie Regulering van Werk (2020). In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk.
  [Google Scholar]
 9. DejoursC., Deranty, J. P., Renault, E., & Smith, N. H. (2018). The Return of work in critical theory. Columbia University Press.
  [Google Scholar]
 10. Deranty, J. P. (2022). Post-work society as an oxymoron: Why we cannot, and should not, whish work away. European Journal of Social Theory, 25(3), 422-439.
  [Google Scholar]
 11. Eleveld, A. (2019). Werken met behoud van uitkering in de Participatiewet en in de werknemersverzekeringen: Een analyse van de rechtsbescherming van de re-integrerende uitkeringsgerechtigde aan de hand van de concepten ‘exit’ en ‘voice’. Ars Aequi, 68(2), 109-120.
  [Google Scholar]
 12. Eleveld, A. (2020a). Welfare to-work and the republican theory of non-domination. In: A.Eleveld, T.Kampen, & J.Arts (Reds.), Welfare to work in contemporary European welfare states. Legal, sociological and philosophical perspectives on justice and domination (pp. 263-280). Policy Press.
  [Google Scholar]
 13. Eleveld, A. (2020b). Regels en macht. Rechtvaardigheid in het gemeentelijke reintegratiebeleid. In T.Kampen, M.Sebrechts, T.Knijn, & E.Tonkens (Reds.), Streng maar onrechtvaardig. De bijstand gewogen (pp. 79-95). Van Gennip.
  [Google Scholar]
 14. Eleveld, A. (2020c). De gedifferentieerde basisbaan. Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context, (4), 151-163.
  [Google Scholar]
 15. Eleveld, A. (2020d, 13juli). De basisbaan is een noodgreep, het gaat om echte banen, Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/de-basisbaan-is-een-noodgreep-het-gaat-om-echte-banen/
  [Google Scholar]
 16. Eleveld, A. (2023a). Applying neo-republican theory to welfare to work practices: rules and arbitrary power in mandatory work programmes in the Netherlands. Social Policy and Society, 22(2), 267-281.
  [Google Scholar]
 17. Eleveld, A. (2023b, 5september). Re-Interpreting basic values underlying social security law in times of ecological crisis. Beschikbaar op SSRN: https://ssrn.com/abstract=4562350 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4562350.
  [Google Scholar]
 18. Eleveld, A. (2023c). Can mandatory in activation programmes be meaningful work? (online first), Critical Social Policy.
  [Google Scholar]
 19. Elster, J. (1983). Sour grapes: Studies in the subversion of rationality. Maison des Sciences de L’Homme & Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 20. Gerards, R., & Welters, R. (2023). Unemployment benefit eligibility requirements and perceived time pressure. Social Science Quarterly104(4), 907-917.
  [Google Scholar]
 21. Hoang, T. T. A. & Knabe, A. (2021). Time use, unemployment, and well-being: an empirical analysis using British time-use data. Journal of Happiness Studies, 22, 2525-2548.
  [Google Scholar]
 22. Jahoda, M. (1982). Employment and unemployment: a social-psychological analysis. Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 23. Knabe, A., Schöb, R., & Wiemann, J. (2017). The subjective well-being of workfare participants: insights for a day reconstruction Survey. Applied Economics, 49(13), 1311-1325.
  [Google Scholar]
 24. Laaser, K., & Karlsson, J. (2022). Towards a sociology of work. Work Employment and Society, 36(5), 798-815.
  [Google Scholar]
 25. LeBaron, G. (2015). Unfree labour beyond binaries. International Feminist Journal of Politics, 17(1), 1-19.
  [Google Scholar]
 26. Léné, A. (2019). Job satisfaction and bad jobs: why are cleaners so happy at work?Work, Employment and Society, 33(4), 666-681.
  [Google Scholar]
 27. Marx, K. (1973). Grundrisse. Penguin.
  [Google Scholar]
 28. Mitchell, W., & Muysken, J. (2010). Full employment abandoned: shifting sands and policy failures. International Journal of Public Policy, 5(4), 295-313.
  [Google Scholar]
 29. Roessler, B. (2012). Meaningful work: arguments from autonomy. The Journal of Political Philosophy, 20(1), 71-93.
  [Google Scholar]
 30. Roex, K. L. A., & Rözer, J. J. (2018). The social norm to work and the well-being of the short- and long-term unemployed. Social Indicator Research, 139, 1037-1064.
  [Google Scholar]
 31. Roosma, F. (2022). A struggle for framing and interpretation: the impact of the ‘basic income experiments’ on social policy reform in the Netherlands. European Journal of Social Security, 24(3), 192-212.
  [Google Scholar]
 32. Rosso, B. D., Dekas, K. H., & Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A theoretical integration and review. Research in Organizational Behavior, 30, 91-127.
  [Google Scholar]
 33. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017.) Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. The Guilford Press.
  [Google Scholar]
 34. Sage, D. (2019). Unemployment, wellbeing and the power of the work ethic: implications for social policy. Critical Social Policy, 39(2), 205-228.
  [Google Scholar]
 35. Sayers, S. (2005). Why work? Marx and human nature. Science & society, 69(4), 606-616.
  [Google Scholar]
 36. Schmidt Hansen, L., & Herup Nielsen, M. (2023). Working less, not more in a workfare programme: Group solidarity, informal norms and alternative value systems amongst activated participants. Journal of Social Policy, 52(1), 46-62.
  [Google Scholar]
 37. Tyler, I. (2020). Stigma: The machinery of inequality. Zed Books.
  [Google Scholar]
 38. Strandh, M. (2001). State intervention and mental well-being among the unemployed. Journal of Social Policy, 30(1), 57-80.
  [Google Scholar]
 39. Sykes, C. (2023). How Australia’s employment services system fails jobseekers: Insights from self-determination theory. Australian Journal of Labour Economics, 26(1), 84-113.
  [Google Scholar]
 40. Verlaat, T., Rosenkranz, S., Groot, L. F., & Sanders, M. (2021). Requirements vs. autonomy: What works in social assistance?https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3720953
  [Google Scholar]
 41. Veltman, A. (2016). Meaningful work. Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 42. Veltman, A. (2022). Leisure and respect for working people. In: K.Breen, & J.Deranty (Reds.), The politics and ethics of contemporary work. Whither work? (pp. 59-71). Routledge.
  [Google Scholar]
 43. Watts, B., & Fitzpatrick, S. (2018). Welfare conditionality. Routledge.
  [Google Scholar]
 44. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.
  [Google Scholar]
 45. Wolf, T., Metzing, M., & Lucas, R. E. (2019). Experienced well-being and labor market status: the role of pleasure and meaning. SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research No. 1043.
  [Google Scholar]
 46. Wulfgramm, M. (2011). Can activating labour market policy offset the detrimental life satisfaction of unemployment?Socio-economic Review, 9(3), 477-501.
  [Google Scholar]
 47. Whitworth, A. (2016). Neoliberal paternalism and paradoxical subjects: confusion and contradiction in UK activation policy. Critical Social Policy, 36(3), 412-431.
  [Google Scholar]
 48. Yeoman, R. (2014). Meaningful work and workplace democracy: A philosophy of work and politics of meaningfulness. Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 49. Yeoman, R. (2022). The future of meaningfulness in work, organizations and systems. In: K.Breen, & J.Deranty (Reds.) The politics and ethics of contemporary work. Whither work? (pp. 31-48). Routledge.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.4.005.ELEV
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2023.4.005.ELEV
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error