Loopbanen weer in de pas? Op naar een systeem voor loopbaanondersteuning | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 39, Issue 4
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

De huidige knelpunten en tekorten op de arbeidsmarkt weerspiegelen een toegenomen spanning en mismatch tussen individuele en collectieve belangen. In dit essay wordt deze spanning belicht vanuit een fit- en matchingsperspectief op loopbanen. Er worden in het proces van arbeidsdeling twee vormen van matching onderscheiden, namelijk sociale fit en persoonlijke fit. Deze soorten fit kunnen de belangentegenstellingen op macro-, meso- en microniveau helpen verklaren en bieden tegelijkertijd aanwijzingen voor de gewenste oplossingsrichting. Innovaties in de dienstverlening, met name de toepassing van arbeidsmarktinformatie en skills-instrumenten, kunnen de persoonlijke fit versterken met de sociale fit. Een leven lang ontwikkelen vraagt om een door alle actoren gedragen systeembenadering, waarin een regionale structuur voor loopbaanondersteuning een spilfunctie heeft. Schotland en Noorwegen zijn voorbeeldlanden, waar een dergelijke structuur succesvol tot stand is gebracht. De regionale mobiliteitscentra, sinds 2020 operationeel in alle arbeidsmarktregio’s, kunnen uitgroeien tot een voor alle burgers toegankelijke, herkenbare, onafhankelijke en deskundige basisvoorziening.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.4.007.POST
2023-12-01
2024-05-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/39/4/TVA2023.4.007.POST.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2023.4.007.POST&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Ballafkih, A. H., Post, J., Van Genabeek, K., & Sanders, J. (2022). Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: een onderzoek naar het skillspaspoort. Centre for Economic Transformation.
  [Google Scholar]
 2. Barnes, S.A., Bimrose, J., Brown, A., & Kettunen, J., & Vuorinen, R. (2020). Lifelong guidance policy and practice in the EU: trends, challenges and opportunities. European Commission: Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion.
  [Google Scholar]
 3. Borghouts, I., & Freese, C. (2022). Bewegen naar een inclusieve arbeidsmarkt net nieuwe zekerheden: het samenspel tussen HRM en sociale zekerheid. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 4. Bimrose, J., Barnes, S. A., & Hughes, D. (2008). Adult career progression & advancement: a five year study of the effectiveness. Institute of Employment Research.
  [Google Scholar]
 5. Cedefop (2021). Digital transitions in lifelong guidance: rethinking careers practitioner professionalism: a CareersNet expert collection. Cedefop, Working paper 2.
  [Google Scholar]
 6. Cedefop (2023). Inventory of lifelong guidance systems and practices – Netherlands. CareersNet national records. Geraadpleegd op 27-01-2024 van https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-netherlands
  [Google Scholar]
 7. De Beer, P. (1999). Wat is het nut van werken? Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. 26(1), 25-57.
  [Google Scholar]
 8. De Vos, A. (2016). Loopbanen in beweging. Acco.
  [Google Scholar]
 9. De Vos, A., Vansteenkiste, S., Struyven, L., Marx, I., Baert, S., Van der Beken, W., & De Coen, A. (2021). Naar een leer- en loopbaanoffensief. Tweede advies arbeidsmarktexperten. Departement Werk en Sociale Economie.
  [Google Scholar]
 10. Drentje, J. (2021). La carrière ouverte aux talents. Geraadpleegd op 30-11-2023 van: https://didactiefonline.nl/blog/blonz/la-carriere-ouverte-aux-talents
  [Google Scholar]
 11. Dumont, F., & Carson, A. D. (1995) Precursors of vocational psychology in ancient civilizations. Journal of counseling and development73(4), 371-378.
  [Google Scholar]
 12. Edwards, J. R. (2008). Person-environment fit in organizations: An assessment of theoretical progress. The Academy of Management Annals, 2(1), 167-230.
  [Google Scholar]
 13. Euroguidance (2021). Loopbaanondersteuning voor alle burgers: duurzame en robuuste basisvoorziening komt er niet vanzelf. Loopbaankennispunt EU.
  [Google Scholar]
 14. Kalshoven, F., Dáilly, A., & Van Vuuren, A. (2022). Naar een lerende infrastructuur van de arbeidsmarkt. De Argumentenfabriek.
  [Google Scholar]
 15. Kashefpakdel, E. T., & Percy, C. (2017). Career education that works: an economic analysis using the British Cohort Study. Journal of Education and Work, 30(3), 217-234.
  [Google Scholar]
 16. Labour Market Information Council (2021). Labour Market Information Best Practices Guide. LMIC. Geraadpleegd op 30-11-2023 van https://lmic-cimt.ca/labour-market-information-best-practices-guide/
  [Google Scholar]
 17. Law, B. (1981). Community interaction: a ‘mid-range’ focus for theories of career development in young adults. British Journal of Guidance and Counseling. 9(2), 142-158.
  [Google Scholar]
 18. Lucassen, J. (2021). De wereld aan het werk. Van de prehistorie tot nu. Wbooks.
  [Google Scholar]
 19. McKenzie, S., & Goddard, T. (2021). Incenting Responsive Career Pathways. Blueprint & Future Skills Centre.
  [Google Scholar]
 20. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2022, 5juli). Kamerbrief Tweede Kamer, Hoofdlijnen Arbeidsmarkt. Rijksoverheid. Geraadpleegd op 15-11-2023 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/07/kamerbrief-aanbieding-beslisnotas-hoofdlijnenbrief-arbeidsmarkt
  [Google Scholar]
 21. Muirhead, R. (2004) Just work. Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 22. Panteia (2019). Belemmeringen Leven Lang Ontwikkelen. Panteia.
  [Google Scholar]
 23. Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Hougthon Miffin Company.
  [Google Scholar]
 24. Plato (2021). De ideale staat. Atheneum-Polak & van Gennep.
  [Google Scholar]
 25. Post, J. (2021, augustus). Effectiviteit in loopbaanbegeleiding: wat werkt en waarom?LoopbaanVisie, 53-59.
  [Google Scholar]
 26. Post.J., & Woldendorp, J. (2023). Van beroepen naar skills: anders kijken naar loopbanen. Whitepaper Noloc.
  [Google Scholar]
 27. Robertson, P. J., Cimini, N., Post, J., & Corry, J. (2020). Trade unions and career services: potential partners for promoting social justice at work. NICEC Journal, 44(1), 5-12.
  [Google Scholar]
 28. Robertson, P. J., Hooley, T., & McCash, P. (2020). The Oxford handbook of career development. Oxford Academic Books.
  [Google Scholar]
 29. Robertson, P. J. (2020). The aims of career development policy: towards a comprehensive framework. In P. J.Robertson, T.Hooley, & P.McCash, The Oxford handbook of career development (pp. 156-175). Oxford Academic Books.
  [Google Scholar]
 30. Savickas, M. L. (1997). Career adaptability. An integrative construct for life-span, life-space theory. Career Development Quarterly, 45(3), 247-259.
  [Google Scholar]
 31. Saxion (2022). Verder op weg met loopbaanchecks. Inzichten in de effecten van loopbaanchecks. Hogeschool Saxion.
  [Google Scholar]
 32. Sociaal-Economische Raad (2021). Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving. Sociaal-economisch beleid 2021-205. SER.
  [Google Scholar]
 33. Thunnissen, M. (2021). Een leven lang ontwikkelen: een verkennend onderzoek naar regionale samenwerking. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 37(4), 438-459
  [Google Scholar]
 34. Van der Veen, R. (2023). Sturing van de arbeidsmarkt en van arbeidsparticipatie. Een (deels) bestuurskundige agenda voor de toekomst. In T.Overmans, M.Honingh, & M.Noordegraaf, Maatschappelijke bestuurskunde. Hoe verbindende bestuurskundigen (kunnen) inspelen op maatschappelijke vraagstukken (pp. 169-189). Boom Bestuurskunde.
  [Google Scholar]
 35. Verbrugge, A., Buijs, G., & Van Baardewijk, J. (2018). Het goede leven & de vrije markt. Een cultuurfilosofische analyse. Lemniscaat.
  [Google Scholar]
 36. Watts, A. G. (2014). Cross-National Reviews of Career Guidance Systems: Overview and Reflections. Journal of the National Institute for Career Education and Counselling, 32(1), 4-14.
  [Google Scholar]
 37. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2020). Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.
  [Google Scholar]
 38. Wielers, R. (2023). Allemaal precair? Arbeid en gevoelens van onzekerheid en angst. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 39(1), 22-36.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.4.007.POST
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2023.4.007.POST
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error