Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: De focus op onderbenutting | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2024.2.001.SAND
2024-06-01
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/40/2/TVA2024.2.001.SAND.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2024.2.001.SAND&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Boeri, T., Scarpetta, S., & Nicoletti, G. (2000). DP2420 Regulation And Labour Market Performance (CEPR Discussion Paper, No. 2420). CEPR Press.
  [Google Scholar]
 2. CBS StatLine. (2024). Werkzame beroepsbevolking; bedrijf. Geraadpleegd op 8april2024, van https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85272NED/table?dl=A380D
  [Google Scholar]
 3. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024). Spanning op de arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 8april2024, van https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/spanning-op-de-arbeidsmarkt
  [Google Scholar]
 4. Centraal Planbureau. (2024). Krappe arbeidsmarkt vraagt om keuzes [beschouwing bij het Centraal Economisch Plan 2024]. Geraadpleegd op 8april2024, van https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Beschouwing-Centraal-Economisch-Plan-2024.pdf
  [Google Scholar]
 5. Dekker, R., Van den Bossche, S., Bongers, P., & Van Genabeek, J. (2021). Skills gevraagd! Met skills innoveren naar een toekomstbestendige inclusieve arbeidsmarkt. TNO.
  [Google Scholar]
 6. Sanders, K., & Kraan, K. (2013). Kwalificatieveroudering in Nederland; aard en omvang, oorzaken en gevolgen (Rapportnummer R13017). TNO.
  [Google Scholar]
 7. Schoenmaeckers, T. (z.d.). Arbeidsmigratie. VNO-NCW. Geraadpleegd op 8april2024, van https://www.vno-ncw.nl/standpunten/arbeidsmigratie
  [Google Scholar]
 8. Sociaal-Economische Raad. (2021). Inspiratiedocument SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen: Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 8april2024, van https://www.ser.nl/nl/Publicaties/skillsgerichte-arbeidsmarkt
  [Google Scholar]
 9. Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. (2024). Gematigde groei. Geraadpleegd op 8april2024, van https://www.staatscommissie2050.nl/bijlagen-rapport/documenten/rapporten/2024/03/12/rapport-staatscommissie-demografische-ontwikkelingen-2050-tweede-druk
  [Google Scholar]
 10. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. (2023). Arbeidsmarkt koelt verder af in 2024, maar ook blijvende tekorten. Geraadpleegd op 8april2024, van https://www.uwv.nl/nl/nieuws/arbeidsmarkt-koelt-verder-af-in-2024-maar-ook-blijvende-tekorten
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2024.2.001.SAND
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error