Call for papers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 2
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

De verwachting dat in het arbeidsbestel van de toekomst een grotere plaats zal worden ingenomen door zelfstandigen wordt breed gedeeld. De groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en freelancers in de afgelopen jaren lijkt ook in die richting te wijzen, hoewel uit de laatste CBS gegevens blijkt dat het aandeel van zelfstandigen mét personeel juist een daling vertoont. Tot voor kort werden vooral de voordelen van het individuele zelfstandig ondernemerschap naar voren gebracht, variërend van meer autonomie en ontplooiingsmogelijkheden tot een betere combinatie van werk en privéleven. De huidige recessie heeft echter scherp de kwetsbare economische positie van de 'nieuwe' zelfstandigen aan het licht gebracht. Dit roept nieuwe vragen op rond hun arbeidsmarktpositie en sociale zekerheid: moeten we hier de vrije arbeidsmarkt aan het werk laten of juist deze groep ondersteunen? En hoe staan de nieuwe zelfstandigen hier zelf tegenover? Om zulke vragen goed te beantwoorden is (veel) meer inzicht nodig in de aard, omvang en ontwikkelingen van het aantal zelfstandigen, zzp'ers en freelancers in verschillende sectoren, hun economische situatie, netwerken met opdrachtgevers, en hun werksituatie (werktijden, werkdruk etcetera). Ook zouden we meer moeten weten over de vraag wie voor de positie van zzp'er of freelancer kiezen en om welke redenen. En over de vraag wie daarin al dan niet (blijvend) succesvol zijn en waarom.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2010.026.002.012
2010-06-01
2024-05-27
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2010.026.002.012
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error