Kans op armoede bij huishoudens met werk | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 29, Issue 1
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Onder huishoudens die hun inkomen vooral aan betaald werk ontlenen, komt een inkomen onder de lage-inkomensgrens betrekkelijk weinig voor. Toch vormt deze categorie huishoudens een grote groep onder de huishoudens met kans op armoede (zie tekst in kader): ruim 42% van de 604.000 huishoudens met een laag inkomen in 2011 was vooral aangewezen op inkomen uit arbeid of inkomen uit eigen onderneming. In dit artikel worden enige demografische en sociaaleconomische karakteristieken van deze groep huishoudens beschreven aan de hand van data uit het Inkomenspanelonderzoek. Daarbij wordt onder meer ingegaan op de vermogenspositie van deze huishoudens. Loon of winst (dan wel verlies) uit eigen onderneming is vaak niet de enige inkomensbron waarover deze huishoudens beschikken. Zo dragen hoge rentelasten in veel gevallen ook bij tot een laag inkomen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2013.029.001.087
2013-03-01
2023-11-29
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2013.029.001.087
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error