Wat is nodig voor duurzame implementatie van Value Based Healthcare? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 33, Issue 2
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Dit artikel beschrijft een kwalitatief exploratief onderzoek naar de toepassing van Value Based Healthcare (VBHC) in de Nederlandse zorgpraktijk. Daarbij focussen we op randvoorwaarden van VBHC en het effect van de methodiek op de rol van zorgprofessionals (N = 22 interviews). De resultaten laten zien dat de definitie en de toepassing van VBHC verschilt per specifieke zorgcontext en dat vier randvoorwaarden cruciaal zijn voor een bredere en succesvolle implementatie van VBHC: een patiënt die in staat is om mee te beslissen over zijn of haar zorg, beschikbare en betrouwbare data, vertrouwen, en financiering op basis van uitkomsten (waarde). Daarnaast verandert de rol van de zorgprofessional. Ten eerste besluit de patiënt explicieter samen met de zorgprofessional, op basis van medische en patiënt gerapporteerde uitkomsten, over het behandeltraject. Ten tweede, samenwerken in een team rondom een aandoening met gemeenschappelijke integrale verantwoordelijkheid voor elkaars functioneren is nieuw voor artsen. Om zorgprofessionals duurzaam te equiperen voor deze verandering is onze aanbeveling om de VBHC-aanpak te verbreden met zowel een specifieke set van Human Resource-praktijken, als een duidelijk op VBHC gericht organisatieklimaat. Met als gevolg dat VBHC duurzaam wordt geïmplementeerd en leidt tot positieve uitkomsten voor zowel patiënten als zorgprofessionals.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2017.033.002.009
2017-06-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2017.033.002.009
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error