Verzuim door psychische en somatische aandoeningen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 29, Issue 3
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Verzuim door psychische en chronische somatische aandoeningen bij een representatieve steekproef van 4.715 werkenden werd bepaald met gegevens van NEMESIS-2 (Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2), een landelijke studie naar psychische aandoeningen onder de volwassen Nederlandse bevolking. Hierin werd zowel naar feitelijk verzuim als naar ‘presenteïsme’ (wel aanwezig, maar verminderd functionerend) gevraagd en werden ook chronische somatische aandoeningen bepaald. Een gemiddelde psychische aandoening was geassocieerd met 8,7 ‘additionele’ verzuimdagen per jaar, 7,7 dagen verminderd functioneren in kwalitatieve zin en 9,9 dagen totaal verzuim (dagen verminderd functioneren werden voor halve dagen gerekend). Voor een gemiddelde chronische somatische aandoening waren dit: 9,9 respectievelijk 2,6 en 9,9 dagen. Er was geen significant verband met verminderd functioneren in kwantitatieve zin. Gecontroleerd voor comorbiditeit hingen drugsmisbruik (49 dagen additioneel per jaar), bipolaire stoornis (34 dagen), depressieve stoornis (26 dagen), spijsverteringsproblemen (24 dagen) en paniekstoornis (20 dagen) het sterkst met het totale aantal additionele verzuimdagen samen. Op populatieniveau verklaarden depressieve stoornis (4,5%), chronische rugpijn (3,7%), aandoeningen aan de luchtwegen (2,2%), drugsmisbruik (1,4%) en spijsverteringsproblemen (1,2%) het meest van het totale aantal verzuimdagen van alle werkenden tezamen. De kosten van het totale verzuim door psychische aandoeningen bedroegen per miljoen werkenden naar schatting 360 miljoen euro en voor chronische somatische aandoeningen 706 miljoen euro. Geconcludeerd wordt dat beleid gericht op het voorkómen, genezen en beperken van de gevolgen van veelvoorkomende aandoeningen een positief effect zal hebben op het terugdringen van verzuim en verminderd functioneren (presenteïsme). Als daarbij bedacht wordt dat de verzuimkosten door (psychische) aandoeningen vaak beduidend groter zijn dan de medische kosten ervan, zullen preventie en behandeling van deze condities kosteneffectief zijn.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2013.029.003.322
2013-09-01
2024-02-25
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2013.029.003.322
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error