Leve lang leren: het effect van een positieve leerervaring op de self-efficacy van laagopgeleiden | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 29, Issue 4
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Voor zowel overheden, bedrijven als werknemers wordt ‘een leven lang leren’ steeds belangrijker om hun concurrentiepositie ten opzichte van andere spelers op de wereldmarkt respectievelijk arbeidsmarkt te behouden. Een leven lang leren is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo blijken laagopgeleide werknemers minder vaak aan scholing deel te nemen dan hun hoogopgeleide collega’s en dit verschil wordt bovendien steeds groter. Doel van dit longitudinale onderzoek was bij laagopgeleiden vast te stellen wat het effect is van scholingsdeelname en leerervaring op de self-efficacy ten aanzien van leren. Laagopgeleide werknemers van drie verschillende organisaties (N = 359) werd op drie meetmomenten met tussenpozen van een half jaar een vragenlijst voorgelegd. Scholingsdeelname alleen bleek geen samenhang te hebben met een toename in self-efficacy, maar een positieve leerervaring bleek wel positief samen te hangen met een toename in self-efficacy ten aanzien van leren. Deze resultaten zijn in lijn met de sociale leertheorie van Bandura. Organisaties zouden laagdrempelige opleidingen kunnen aanbieden die gericht zijn op het opdoen van een positieve leerervaring bij laagopgeleiden om zo de self-efficacy te vergroten en daarmee een leven lang leren op gang te brengen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2013.029.004.376
2013-12-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2013.029.004.376
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error