2004
Volume 29, Issue 1
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

[

Duurzame inzetbaarheid is de laatste jaren een belangrijk maatschappelijk thema geworden. Demografische en arbeidsmarktontwikkelingen benadrukken de noodzaak van competente, gezonde en gemotiveerde werknemers die in staat zijn tot aan de (uitgestelde) pensioenleeftijd, of zelfs nog daarna, aan het arbeidsproces deel te nemen. In dit artikel gaan we in op de inhoud en betekenis van duurzame inzetbaarheid en de aandacht die empirisch onderzoek hieraan heeft besteed. Eerst bespreken we de noodzaak van duurzame inzetbaarheid en verschillende aspecten van dit begrip. We stellen daarna de vraag: wat is eigenlijk een oudere werknemer? Vervolgens besteden we aandacht aan verschillende onderzoekslijnen die zich met duurzame inzetbaarheid en oudere werknemers hebben beziggehouden. Daarna komen verschillende interventies voor het bewaken en bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werkenden aan de orde. We besluiten het artikel met een kritische terugblik.

, Sustainable labour participation of older employees: A review

K. van Dam, T. van Vuuren & B.I.J.M. van der Heijden, Gedrag & Organisatie, volume 29, March 2016, nr. 1, pp. 3-27

Sustainable labor participation has become a topic of concern over the past few years. Demographic and labor market trends emphasize the importance of employable, healthy, and motivated employees who are able and willing to participate in the labor market until the official (and sustained) retirement age. In this article, we discuss the content and meaning of sustainable labor participation and the attention this topic has received in research and practice. First, we emphasize the necessity of sustainable labor participation and discuss several aspects of this construct. Next, we ask ourselves: what is an older worker? Then, we present several lines of research focusing on older workers and sustainable labor participation. Finally, we pay attention to interventions that can be applied to protect and enhance employees' sustainable labor participation.

]
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2016.029.001.001
2016-03-01
2023-03-26
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2016.029.001.001
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error