Werkgevers en de Participatiewet in tijden van reorganisatie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 33, Issue 1
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

De Participatiewet is erop gericht werkgevers te stimuleren meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. In totaal moeten werkgevers 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor werkgevers is de uitvoering van deze wet niet vanzelfsprekend. In tijden van reorganisaties is er het dilemma enerzijds banen te schrappen en anderzijds nieuwe banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In dit artikel wordt onderzocht welke strategieën succesvol zijn bij het creëren arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking in reorganiserende organisaties. Op basis van het Strategisch Inclusief Ondernemen-model (Borghouts & Freese, 2016) worden organisaties die arbeidsplaatsen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking, vergeleken met organisaties waarbij dit nog niet gelukt is. Er zijn interviews gehouden met elf reorganiserende organisaties in de financiële dienstverlening. De resultaten tonen dat alle organisaties willen voldoen aan de Participatiewet, maar dat de onderliggende motivatie verschilt. Succesvolle organisaties voeren de Participatiewet uit op basis van hun identiteit. Ze hebben een sociaal legitimiteitsperspectief, en de uitvoering van de wet is volledig geïntegreerd in die visie en het organisatiebeleid. Daarbij maken zij meer dan de niet-succesvolle organisaties gebruik van inclusieve HR-activiteiten. Deze uitkomsten komen grotendeels overeen met bevindingen bij vijf publieke organisaties. Er wordt een stroomdiagram gepresenteerd dat organisaties kan ondersteunen bij het realiseren van de doelen van de Participatiewet, ook in tijden van reorganisatie.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2017.033.001.002
2017-03-01
2023-12-07
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2017.033.001.002
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error