Vermogens en rollen: over kwaliteit van de arbeid en zorg in organisatienetwerken | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 33, Issue 2
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenwerking in netwerken van organisaties (gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, wijkverenigingen) wordt steeds belangrijker voor het organiseren van de zorg in Nederland. Echter, het is niet steeds even helder of samenwerking in netwerken daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van de arbeid. Dit artikel biedt een systeemtheoretisch diagnostisch denkkader om zorgnetwerken te beoordelen op kwaliteit van de zorg en de arbeid. Dit diagnostisch denkkader is inmiddels in de praktijk toegepast bij enkele huisartsenpraktijken en bij een gemeentelijk zorgnetwerk. Het denkkader bestaat uit een waarden- en een rollenmodule. De waardenmodule biedt de mogelijkheid om te beoordelen of het netwerk de gewenste kwaliteit van de zorg en de arbeid realiseert. Met behulp van de rollenmodule kan worden beoordeeld of het netwerk de activiteiten verricht die nodig zijn om de waarden te realiseren of aan te passen. Ook kan worden bepaald of hiaten in en dubbeling en versnippering van de activiteiten in het netwerk van invloed zijn op de beoogde kwaliteit van de zorg en de arbeid. In deze bijdrage wordt het diagnostisch denkkader geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit een gemeentelijk zorgnetwerk.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2017.033.002.007
2017-06-01
2023-11-28
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2017.033.002.007
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error