Zelfstandig of toch niet? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 33, Issue 3
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Het aandeel zelfstandigen in Nederland en dan met name zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is de laatste jaren sterk toegenomen, veel sterker dan in andere Europese landen (Kösters, 2017). Momenteel is 12% van de werkzame beroepsbevolking zzp'er. Er is veel maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van deze ontwikkeling. Zzp'ers worden door sommigen vooral gezien als ondernemers. Een groei van het aantal ondernemers is goed voor de economie omdat het voor meer werkgelegenheid en innovatie kan zorgen (Van Praag & Versloot, 2007; European Commission, 2015). Anderen wijzen erop dat mogelijk een deel  van de 'nieuwe' zzp'ers vooral werkzaamheden doen die ook door werknemers in loondienst kunnen worden gedaan, en vragen zich af of het dan echt wel om ondernemerschap gaat en er niet eerder sprake is van schijnzelfstandigheid (Zandvliet et al., 2013). Het gaat dan om werkenden die weliswaar geen werknemer zijn maar wel afhankelijk zijn van één opdrachtgever. Deze opdrachtgever fungeert feitelijk als de werkgever maar de risico's die behoren bij het werkgeverschap worden overgeheveld naar de zzp'er.  Dat kan ertoe leiden dat er een kwetsbare groep ontstaat die onvoldoende beschermd is tegen risico's gerelateerd aan gezondheid, ouderdom en arbeidsconflicten. Bovendien zijn er zorgen dat zzp'ers die sterk afhankelijk zijn van één opdrachtgever hier min of meer toe gedwongen zijn omdat men geen baan als werknemer kon vinden of omdat het werk bij de (voormalige) werkgever alleen gecontinueerd kon worden als zzp'er.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2017.033.003.011
2017-09-01
2024-05-20
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2017.033.003.011
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error