Retourmigratie en arbeidsmarktsucces van arbeidsmigranten | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 36, Issue 2
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

De vraag of migranten bijdragen aan de economische groei van ons land speelt een sleutelrol in het migratiedebat. Het succes van immigranten op de arbeidsmarkt wordt meestal gemeten aan de hand van de arbeidsmarktpositie en de groei van hun inkomen tijdens het verblijf in het gastland.

Een groot deel van de arbeidsmigranten vertrekt weer uit ons land. Het is zeer waarschijnlijk dat de retourmigratie van arbeidsmigranten samenhangt met hun succes, arbeidsparticipatie en/of inkomen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In deze bijdrage ga ik in op de relatie tussen retourmigratie en arbeidsmarktsucces, en bespreek ik de verschillende theorieën en de resultaten van empirisch onderzoek op basis van de instroom van arbeidsmigranten tussen 1999 en 2007 in Nederland.

In alle empirische analyses is zowel de verblijfsduur van de migranten in Nederland als de tijd in de verschillende arbeidsmarkttoestanden gemodelleerd in termen van een hazard-model. In deze modellen is expliciet rekening gehouden met selectie-effecten, door de verschillende hazards onderling afhankelijk te laten zijn.

Het empirisch onderzoek laat zien dat retourmigratie van arbeidsmigranten in Nederland deels verklaard kan worden uit target-savers-gedrag, succesvolle migranten die snel weer vertrekken, en deels uit retourmigratiegedrag gebaseerd op verkeerde arbeidsmarktverwachtingen, migranten die vertrekken nadat ze werkloos worden of een lage loongroei ervaren.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2020.036.002.008
2020-06-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2020.036.002.008
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error