Vrouwen en mannen naar een nieuw type leiderschap | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 110, Issue 4
 • ISSN: 0002-5275
 • E-ISSN: 2352-1244

Abstract

Abstract

In the Netherlands emancipation has had a lot of attention in the last decades of the former century. Nowadays, often is thought the inequality be­tween men and women at the workplace is solved. Nevertheless, despite the high amount of for instance female students, in higher positions in organizations and academies female leaders still are a minority. More important, their qualities to lead are underestimated, as well by men as by themselves. In today’s world, a combination of feminine and masculine leadership is the best way to manage the modern fluid network organizations, and androgyn leaders are highly searched for.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/ANTW2018.4.007.DIJK
2018-12-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00025275/110/4/07_ANTW2018.4.DIJK.html?itemId=/content/journals/10.5117/ANTW2018.4.007.DIJK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Arendt, H.(1958)The Human Condition. Chicago: University Press.
  [Google Scholar]
 2. Arendt, H.(2009)De menselijke conditie. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 3. Beauvoir, S. De(1990)De tweede sekse. Feiten, mythen en geleefde werkelijkheid. Utrecht: Bijleveld.
  [Google Scholar]
 4. Brouns, M., J. Sibbesen R. Tap(2002)Coaching en cultuurverandering. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 5. Bruyn-Hundt, M.(1988)Vrouwen op de arbeidsmarkt. Utrecht: Het Spectrum BV.
  [Google Scholar]
 6. Bührs, M.en E. De Groot(2007)Stratego voor vrouwen. Den Haag: Academic Service.
  [Google Scholar]
 7. Ende, T. van den(1999)In levende lijven. Leende: Damon.
  [Google Scholar]
 8. Fischer, A.H.(1998)‘De top (m/v): de paradox van emoties’, in: Gedrag en Organisatie, 11 (4), 
pp. 203-213.
  [Google Scholar]
 9. Fisher, A.H.(2001)Onderzoek masculiniteit met een feminien gezicht. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 10. Fletcher, J.K.(1999)Disappearing Acts, Gender, Power and Relational Practice at Work. Cambridge, MA: MIT Press.
  [Google Scholar]
 11. Foth, S.(2006)Op de ladder door het glazen plafond. Amsterdam: Business Contact.
  [Google Scholar]
 12. Gaay Fortman, M. de(2017) ‘Nederland heeft meer helden nodig’ in: Top! Daadkrachtige mannen en vrouwen over gender diversity. Den Haag: Quantes.
  [Google Scholar]
 13. Halsema, A.(1998)Dialectiek van de seksuele differentie. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 14. Hartog, M.(2014)Vrouwen aan de leiding, willen zij dat?Masterscriptie Universiteit van Tilburg.
  [Google Scholar]
 15. Hutteman, J.(2014)‘Hildegard von Bingen’ in: Ceton, C. (red), Vrouwelijke filosofen. Amsterdam: Atlas contact.
  [Google Scholar]
 16. Irigaray, L.(1984)L’ethique de la difference. Parijs: Minuit.
  [Google Scholar]
 17. Irigaray, L.(1992)Ik, jij, wij: voor een cultuur van het onderscheid. Kampen: Kok Agora.
  [Google Scholar]
 18. Jong, A. De, A. Van Doorne Huiskes, M. Maan enC. de Olde(1986)Positieve actie II. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
  [Google Scholar]
 19. Koenen, E.en C. Brinkgreve(2010)De winst van verschil. Masculiene en feminiene kwaliteiten in leiderschap. Amsterdam: Boom/Nelissen.
  [Google Scholar]
 20. LNVH(2017)Monitor Vrouwelijke Hoogleraren. Arnhem: GLD Grafimedia.
  [Google Scholar]
 21. McCormick, M.J., J. Tanguma enA.S. López-Forment(2002)‘Extending Self-Efficacy Theory to Leadership’, in: Journal of Leadership Education1(2), pp. 34-49.
  [Google Scholar]
 22. Pruis, C.(2013)Vrouw op de apenrots. Amersfoort: BBNC Uitgevers.
  [Google Scholar]
 23. Reijen, M. van(2008). ‘Je voelt zoals je denkt. Seksespecifiek denken en voelen?’ In: M.Duintjer (ed), Zij denkt dus zij bestaat. Amsterdam: Ambo.
  [Google Scholar]
 24. Roggebrand, C.en I. Plaisier(2017)‘Het is nooit af!’, in: Tijdschrift voor Genderstudies20 (2), p. 119-133.
  [Google Scholar]
 25. Sociaal en Cultureel Planbureau(2018)Werken aan de start. Den Haag.
  [Google Scholar]
 26. Schippers, J.(2017)‘Emancipatiebeleid tussen geleefde droom en onvoltooide daad’, in: Tijdschrift voor Genderstudies20 (2), p. 141-146.
  [Google Scholar]
 27. Schuijt, L.(1999)Vrouwen nemen de leiding. Deventer: Kluwer.
  [Google Scholar]
 28. Skaggs, S.en N. DiTomaso(2004) ‘Understanding the effects of workforce diversity on employment outcomes’ in: N.DiTomaso en C.Post (red), Diversity in the workforce, Research in the Sociology of Work, 14, StLouis: Elsevier, pp. 279-306.
  [Google Scholar]
 29. Stoker, J.(2005)‘Vooroordelen houden vrouwen eronder’, in: Intermediair 1 december 2005.
  [Google Scholar]
 30. Tweede Kamer der Staten-Generaal(1984)Bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes (vergaderjaar 1983-1984, 18542, Nos. 1-2). Beschikbaar op: www.statengeneraaldigitaal.nl.
  [Google Scholar]
 31. Tweede Kamer der Staten-Generaal(1986)Beleidsplan emancipatie (vergaderjaar 1984-1985, 19052, Nos. 1-19). Den Haag: Staatsuitgeverij.
  [Google Scholar]
 32. Vanderbroeck, P.(2014)Leadership Strategies for Women. Berlin/Heidelberg: Springer.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/ANTW2018.4.007.DIJK
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error