The Invisible Women. Female Participation in Church Leadership in the Dutch Evangelical Movement | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 31 Number 2
 • ISSN: 0960-2720
 • E-ISSN: 2666-9730

Abstract

Summary

The question discussed in this article is: To what extent does church policy and structure influence the transformative process to include women in governance and spiritual leadership in Evangelical churches in the Netherlands? Transformative processes are complicated and take time, as is the case with the inclusion of women in leadership roles in the Dutch Evangelical Movement. Although the congregational, grassroots structure of the local churches could be an advantage, this article argues that it can also complicate such a process of change. The current situation of the Dutch Evangelical Movement is described through the study of (policy) documents, websites and interviews concerning women in leadership. A comparison with a particular Reformed denomination enables a discussion of structural strengths and weaknesses. Although there are hardly any objections to female leadership at the denominational level, the interviews reveal possible reasons why the inclusion of women in the offices of the local churches is such a slow process. This topic should be the subject of further study.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/EJT2022.2.005.DIJK
2022-10-01
2023-12-06
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Assemblies of God, ‘The Role of Women in Ministry. Position Paper’ at https://ag.org/Beliefs/Position-Papers/the-role-of-women-in-ministry (accessed 06/05/2022).
 2. Bakker, Henk, ‘Towards an Evangelical Hermeneutic of Authority’ in MirandaKlaver, StefanPaas and EvelineStaalduine-Sulman (eds), Evangelicals and Sources of Authority (Amsterdam: VU University Press, 2016) 25-43.
  [Google Scholar]
 3. Barr, Beth Allison, The Making of Biblical Womanhood: How the Subjugation of Women Became Gospel Truth (Grand Rapids: Brazos, 2021).
  [Google Scholar]
 4. Bebbington, David W., Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s (London: Unwin Hyman, 1989).
  [Google Scholar]
 5. Bevans, Steve, Essays in Contextual Theology (Leiden/Boston: Brill, 2018).
  [Google Scholar]
 6. Burg, Wibren van der, and Wouterde Been, ‘Social Change and the Accommodation of Religious Minorities in the Netherlands’, Journal of Law, Religion and State8(1) (2020) 1-33, at https://brill.com/view/journals/jlrs/8/1/article-p1_1.xml?language=en (accessed 07/05/2022).
  [Google Scholar]
 7. Davis, Jacky M., Kerry E.Horrell, Tamara L.Anderson and M.Elizabeth Lewis Hall, ‘Religious and Role Contributions to the Marital Satisfaction of Evangelical Women’, Journal of Psychology and Theology46.3 (2018) 184-198.
  [Google Scholar]
 8. Deputaten man/vrouw in de kerk, ‘Jaarrapport 2015’.
 9. Deputaten man/vrouw in de kerk, ‘Samen dienen’, Final Report (Meppel: Generale Synode Gereformeerde Kerken in Nederland, 2016), at https://www.gkv.nl/download/21932 (accessed 11/05/22)
 10. Dijkhuizen, Laura, ‘A Walk in the Woods. The Role of Focus Groups in Finding Meaning’, Journal of European Baptist Study21.1 (2021) 67-85.
  [Google Scholar]
 11. Dijkhuizen, Laura, and HenkBakker, Typisch Evangelisch. Een beweging in perspectief (Amsterdam: Ark Media, 2017).
  [Google Scholar]
 12. Dijkhuizen, Laura, and JackBarentsen, ‘Gender related inclusionary and exclusionary practices within evangelical churches in the Netherlands’ in BernhardReitsma (ed.), Religiously Exclusive, Socially Inclusive. A Religious Respons (Amsterdam: Amsterdam University Press) (forthcoming 2022).
  [Google Scholar]
 13. Duijf, Miriam, ‘Sprekers Opwekking 2019 bekendgemaakt’, at https://visie.eo.nl/artikel/2019/02/sprekers-opwekking-2019-bekendgemaakt (accessed 18/02/2022).
  [Google Scholar]
 14. Folkers, Henk, MaaikeHarmsen, AlmatineLeene and MaartenVerkerk (eds), Zonen & dochters profeteren. Man, vrouw & kerk (Zoetermeer: Boekencentrum, 2016).
  [Google Scholar]
 15. Generale Synode, ‘Decisions of the General Synod of the Reformed Churches in the Netherlands Ede 2014 concerning man and woman in the church’ (Ede: Gereformeerde Kerken in Nederland, 2014).
 16. Generale Synode, Uitwerking Synodebesluiten 2017 (Meppel: Gereformeerde Kerken in Nederland, 2017).
  [Google Scholar]
 17. Gosker, Margriet, ‘Gods ‘ja’ en het ‘nee’ van de kerk. Ambtstheologische notities bij vrouw in het ambt’ in Mirjamde Baaret al. (eds), Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911–2011 (Hilversum: Verloren, 2011) 53-67.
  [Google Scholar]
 18. Haastrecht, Ruud van, ‘Baptisten-domina’s in stilte aangetreden’, Trouw24June1994.
  [Google Scholar]
 19. Hart, Joep de, and Pepijnvan Houwelingen, Christenen in Nederland. Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid (Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018).
  [Google Scholar]
 20. Heer, J.M.D. de, Spiegel en spanningsbron: Opinievorming in reformatorische kerken over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing (Houten: Den Hertog, 2018).
  [Google Scholar]
 21. Houten, Maaike van, ‘Worstelen met de vrouwelijke dominee’, Trouw6December2018, at www.trouw.nl/religie-filosofie/worstelen-met-de-vrouwelijke-dominee~ba8f687b/ (accessed 07/05/2022).
  [Google Scholar]
 22. Kamp, Klaas van der, Raven. Over eenheid als waardering voor God (Baarn: Adveniat Geloofdeducatie, 2014).
  [Google Scholar]
 23. Klaver, Miranda, This Is My Desire. A Semiotic Perspective on Conversion in an Evangelical Seeker Church and a Pentecostal Church in the Netherlands (Amsterdam: Pallas Publications, Amsterdam University Press, 2011).
  [Google Scholar]
 24. Klaver, Miranda, ‘We are the world? Identity Politics and Congregational Transformation of Dutch Baptists’, American Baptist Quarterly31.4 (2012) 420-430.
  [Google Scholar]
 25. Kleinman, Gerrit-Jan, ‘Vrijgemaakte predikant roept op tot scheuring om vrouw op de kansel’, Trouw13July2017 at https://www.trouw.nl/nieuws/vrijgemaakte-predikant-roept-op-tot-scheuring-om-vrouw-op-kansel~b05d327a/ (accessed 10/05/2022).
  [Google Scholar]
 26. Kloek, Els, Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (Amsterdam: Balans, 2009).
  [Google Scholar]
 27. Krikken-Hoogendoorn, D.E., and M.J.Wijma-van der Veen, Man/vrouw in de kerk. Een onderzoek naar de stand van zaken in GKv-kerken met betrekking tot vrouwen in het ambt na de besluiten van GS 2017 (Zwolle: Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken, 2019).
  [Google Scholar]
 28. Kuijper, Eline, ‘Een vrouw op het hoofdpodium van Opwekking’, Nederlands Dagblad19May2018 (= Kuijper 2018a).
  [Google Scholar]
 29. Kuijper, Eline, ‘Mirjam Swaffield, genoeg geoefend voor jongerendag’, Nederlands Dagblad24May2018 (= Kuijper 2018b).
  [Google Scholar]
 30. Lalleman, Pieter, ‘Dutch Baptists on the way to merger’, Christian Today, 06June2019, at www.christiantoday.com/article/dutch-baptists-on-the-way-to-merger/132571.htm (accessed 10/05/2022).
  [Google Scholar]
 31. Leene, Alida Maria Jantina, Triniteit, Antropologie en Ecclesiologie. Een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk (Dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch, 2013).
  [Google Scholar]
 32. Leene, Almatine, ‘Waarom ik huilde van vreugde omdat vrouwen nu dominee mogen worden in de vrijgemaakte kerk’, Lazarus7July2017. https://lazarus.eo.nl/blogs/vrouwen-dominee-gkv-almatine (accessed 10/11/2020).
  [Google Scholar]
 33. Leer, Teun van der, ‘Wij zijn niet autonoom en zeker geen democratie! Over congregationalistische misverstanden en mogelijke alternatieven’ in HenkBakker, AlbrechtBoerrigter, Jeanettevan Es, WinfriedRamaker (eds), De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van Dr. O.H. de Vries (Utrecht: Kok, 2014) 145-162.
  [Google Scholar]
 34. Leer, Teunis van der, Looking in the Other Direction. The Story of the Believers Church Conferences (Dissertation, Amsterdam: Vrije Universiteit, 2021).
  [Google Scholar]
 35. McClendon, Jr, JamesW., Doctrine: Systematic Theology (Nashville: Abingdon Press, 1994).
  [Google Scholar]
 36. McClymond, Michael J., ‘Charismatic Renewal and Neo-Pentecostalism: From North American Origins to Global Permutations’ in Cecil M.Robeck Jr. and AmosYong (eds), The Cambridge Companion to Pentecostalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2014) 31-50.
  [Google Scholar]
 37. Morgan, Jenny, ‘Reflexity, Identity and the Role of the Researcher’ in Slee et al. 2018: 189-202.
  [Google Scholar]
 38. Newbigin, Lesslie, The Gospel in a Pluralist Society (Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans, 1989).
  [Google Scholar]
 39. Noll, Mark A., ‘Defining Evangelicalism’ in Donald M.Lewis and Richard V.Pierard (eds), Global Evangelicalism: Theology, History and Culture in Regional Perspective (Downers Grove: InterVarsity Press, 2014) 17-37.
  [Google Scholar]
 40. Noort, Gert, ‘Evangelische zending in ontwikkeling. Enkele kanttekeningen bij de periode 1975-2015’ in Dijkhuizen and Bakker 2017: 219-231.
  [Google Scholar]
 41. Nowell, Lorelli S., Jill M.Norris, Deborah E.White and Nancy J.Moules, ‘Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria’, International Journal of Qualitative Methods16 (2017) 1-13.
  [Google Scholar]
 42. Regterschot, Albert-Jan, ‘Ds. J.M.D. de Heer beschrijft invloed evangelischen op Reformatorische kerken’, Reformatorisch Dagblad9September2018.
  [Google Scholar]
 43. Roeland, Johan, Selfation: Dutch Evangelical Youth between Subjectivization and Subjection (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009).
  [Google Scholar]
 44. Shurchkov, Olga, ‘Documenting the Gender Gap in the Use of Titles in Academia’, 26August2021, at https://medium.com/@olga.shurchkov/documenting-the-gender-gap-in-the-use-of-titles-in-academia-a71c98d53f7b (accessed 08/02/2022).
  [Google Scholar]
 45. Simonse, Gretha, ‘Oudsten tekort?! Een onderzoek naar waargenomen tekort aan oudsten in ABC- en Unie van Baptistengemeenten’, at https://baptisten.nl/images/nieuws/2020/Onderzoek_oudstentekort_-_samenvatting.pdf (accessed 08/02/2022).
  [Google Scholar]
 46. Slee, Nicola, FranPorter and AnnePhillips (eds), Researching Female Faith: Qualitative Research Methods (London: Routledge, 2018).
  [Google Scholar]
 47. Sleebos, Peter, and CorrieSleebos, Vrouwen in de gemeente van Christus (Driebergen: Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, n.d).
  [Google Scholar]
 48. Taylor, Charles, A Secular Age (Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007).
  [Google Scholar]
 49. Vegter, G., Ambt en vrouw in de gemeente (Bosch en Duin: Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, 1980).
  [Google Scholar]
 50. Vergadering van Gelovigen, ‘Kenmerken. Wat zijn ‘Vergaderingen van Gelovigen’ in deze tijd’ (2022) at https://www.vergaderingvangelovigen.info/web/kenmerken.htm (accessed 14/06/2022).
 51. Verkerk, Maarten, and NienkeVerkerk-Vegter, ‘Soms zien we veranderingen niet zoals ze zijn. Obstakels in het man, vrouw en ambt debat’, Radix44.3 (2018) 209-223.
  [Google Scholar]
 52. Verkerk, Maarten, NienkeVerkerk-Vegter, FokkePathuis and ChristienWesterik, ‘”Gelijkwaardigheid” en “verschil” in kerkelijke discussies over man, vrouw en ambt. Over macht en betekenis van woorden, Radix45.3 (2019) 193-204.
  [Google Scholar]
 53. Vermeer, Paul, and PeerScheepers, ‘Church Growth in Times of Secularization: A Case Study of People Joining Evangelical Congregations in the Netherlands’, Review of Religious Research63.1 (2022) 43-66.
  [Google Scholar]
 54. Vermeer, Paul, and PeerScheepers, ‘Umbrellas of Conservative Belief: Explaining the Success of Evangelical Congregations in the Netherlands’, Journal of Emperical Theology30 (2017) 1-24.
  [Google Scholar]
 55. Vlaardingerbroek, Katie, ‘When Christ meets Coldplay: De Evangelische beweging, jongeren en popular culture’ in Dijkhuizen and Bakker 2017: 189-197.
  [Google Scholar]
 56. Volf, Miroslav, After Our Likeness. The Church as the Image of the Trinity (Grand Rapids/Cambridge: Eerdmans, 1998).
  [Google Scholar]
 57. Vollbehr, Corine, ‘De vrouw in de “vergadering der gelovigen”’, at http://www.kerkrecht.nl/content/wilcke-van-der-linden-m-ea-1999-14 (accessed 07/05/2022).
  [Google Scholar]
 58. Watling, Tony, ‘”Leadership” or Dialogue? Women, Authority and Religious Change in a Netherlands Community’, Sociology of Religion63 (2002) 515-538.
  [Google Scholar]
 59. Wever, Robin de, ‘Grootste christelijke evenement durft het aan met een vrouw’, Trouw21June2017.
  [Google Scholar]
 60. Wijma, Merijn, PaulVermeer, HansRiphagen and JorisKregting, Onderzoek Evangelische protestanten anno 2020: Verbondenheid, identiteit en geloof (Radboud Universiteit, Vrije Universiteit and Unie-ABC, 2021), at https://www.unie-abc.nl/images/nieuws/2021/Algemeen_rapport_Evangelische_protestanten_anno_2020.pdf (accessed 11/05/22).
  [Google Scholar]
 61. Williams, Sarah C., ‘Evangelicals and Gender’ in Donald M.Lewis and Richard V.Pierard (eds), Global Evangelicalism. Theology, History and Culture in Regional Perspective (Downers Grove: InterVarsity Press, 2014) 270-296.
  [Google Scholar]
 62. World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2020 (Geneva: World Economic Forum, 2019).
  [Google Scholar]
 63. Zegwaart, Huibert, ‘Pentecost Behind the Dykes’ in AndréDroogers, Cornelisvan der Laan and Woutvan Laar (eds), Fruitful in this Land. Pluralism, Dialogue and Healing in Migrant Pentecostalism (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006) 4-73.
  [Google Scholar]
 64. Zorgdrager, Heleen, ‘Casus classispredikant: waarom het leiderschap in de Protestantse Kerk mannelijk kleurt’. Amsterdam, augustus2018https://www.pthu.nl/over-pthu/organisatie/medewerkers/h.e.zorgdrager/downloads/heleen-zorgdrager-casus-classispredikant-waarom-het-leiderschap-in-de-protestantse-kerk-mannelijk-kleurt.pdf (accessed 04/02/2022) (= Zorgdrager 2018a).
  [Google Scholar]
 65. Alphen, Paulus van, ‘De ontwikkeling van het voorgangerschap onder de Baptisten in Nederland en Groot Brittanië’ (Thesis, Faculteit Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht, 2009).
  [Google Scholar]
 66. Boele, Aliene, Seksisme in de kerk. Onderzoek naar wat vrouwelijke voorgangers ervaren in hun werk (Research; Amersfoort: Nederlands Dagblad, 2021).
  [Google Scholar]
 67. College voor Onderwijs, Toerusting en Advies (COTA), ‘Adviesnota m.b.t. de rol van de vrouw in de gemeenteleiding’, 2018.
 68. Dijkhuizen, Laura, ‘The Invisible Woman. Gender Roles in Contemporary Evangelical Churches in the Netherlands’, PhD research proposal, Faculty of Religion and Theology, Vrije Universiteit Amsterdam, 2018 (= Dijkhuizen 2018a).
  [Google Scholar]
 69. Dijkhuizen, Laura, interview with Ruth Sleebos–van Otterloo: Women within the VPE30October2018 (= Dijkhuizen 2018b).
  [Google Scholar]
 70. Dijkhuizen, Laura, Informal Skype conversation with Hans Wulffraat12February2019 (= Dijkhuizen 2019a).
  [Google Scholar]
 71. Dijkhuizen, Laura, interview with AlbrechtBoerrigter and Ingeborg teLoo: Women within the Union of Baptist Churches15February2019 (= Dijkhuizen 2019b).
  [Google Scholar]
 72. Dijkhuizen, Laura, Informal conversation with Marijke Volgers12March2019 (= Dijkhuizen 2019c).
  [Google Scholar]
 73. Dijkhuizen, Laura, interview with MachielJonker: Women within the VPE21March2019 (= Dijkhuizen 2019d).
  [Google Scholar]
 74. Gelijkwaardig leiderschap, Minutes of Focus Group Meeting, Driebergen, 11June2019.
 75. Loo, Ingeborg te, ‘Shaping a culture of communal discernment in Dutch Baptist churches’ (Thesis IBTS Prague, 2014).
  [Google Scholar]
 76. MissieNederland. Onderzoek stand van zaken Vrouwen in Leiderschap. Gelijkwaardig leiderschap, Driebergen2018-2019.
  [Google Scholar]
 77. MissieNederland, ‘Notulen Netwerk Vrouwentheologen 15 janauri 2019’, Driebergen, = 2019a.
 78. MissieNederland, ‘Verslag kick-off bijeenkomst Gelijkwaardig Leiderschap 21 mei 2019’, Driebergen, = 2019b.
 79. Zorgdrager, Heleen, ‘De positie van vrouwen in de kerk: een tussenbalans en nieuwe uitdagingen’, Unpublished paper (= Zorgdrager 2018b).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/EJT2022.2.005.DIJK
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error