Duurzame inzetbaarheid: Beschouwing van het concept vanuit een levensloop- en diversiteitsperspectief | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 35, Issue 3
 • ISSN: 0921-5077
 • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

De stijging van de pensioenleeftij en de groeiende diversiteit op de arbeidsmarkt vragen om beleid rond duurzame inzetbaarheid (DI) dat rekening houdt met levensloop- en diversiteitsperspectieven. Het doel van dit artikel is om te kijken of en hoe deze perspectieven in definities van DI een plaats krijgen. Het artikel bestaat uit (1) een narratieve literatuurstudie met 13 artikelen waarin inzetbaarheid, dan wel DI wordt gedefinieerd, en (2) een analyse van geselecteerde empirische artikelen om levensloop- en diversiteitsperspectieven in relatie tot DI te bespreken. Uit deze analyse komt naar voren dat levensloop en diversiteit niet systematisch worden meegenomen in de gehanteerde definities. In vrijwel alle definities worden loopbaan en levensloop gescheiden, en worden aspecten van diversiteit niet in de definitie geïntegreerd. Hoewel de definities veelal de interactie tussen werknemer en werk beschrijven, stellen wij dat DI als ‘kenmerk’ van de werknemer, of zelfs als beschrijving van de interactie tussen werknemer en werk, tekortschiet. Om het concept DI dichter bij de geleefde ervaring van werknemers in al hun diversiteit te brengen, wordt ervoor gepleit om levensloop en categorieën van verschil als integraal onderdeel op te nemen in de definitie van DI en in onderzoek naar DI. Dit kan werkgevers helpen een DI-beleid te ontwikkelen dat recht doet aan de unieke levensloop van werknemers met diverse achtergronden.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/GO2022.3.004.VERD
2022-09-01
2023-11-28
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. ACVZ. (2021). Van asielzoeker naar zorgverlener: Arbeidsdeelname van asielmigranten in de zorgsector. Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.
  [Google Scholar]
 2. Bendien, E. (2013). The last stitch in the quilt. Gender, Work & Organization, 20(6), 709-719. https://doi.org/10.1111/gwao.12012
  [Google Scholar]
 3. Bendien, E., Van Gemert, I., Appelman, Y. & Verdonk, P. (2019). Werken aan de overgang: Een uitgebreide literatuurstudie naar overgang, menopauze, gezondheid, en werk. In opdracht van WOMEN Inc. Amsterdam UMC-VU.
  [Google Scholar]
 4. Bendien, E., Van Gemert, I., Heijsman, A., & Verdonk, P. (2019). Zwoegen, zweten en zwijgen in de zorg: Een kwalitatieve empirische studie naar ervaringen met vrouwspecifieke levensfasen van verpleegkundigen en artsen in een academisch ziekenhuis. In opdracht van WOMEN Inc. Amsterdam UMC-VU.
  [Google Scholar]
 5. Bleakley, A. (2013). Gender matters in medical education. Medical Education, 47, 59-70. https://doi/org/10.1111/j.1365-2923.2012.04351.x
  [Google Scholar]
 6. CBS. (2020). Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur. StatLine – Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82647NED/table?dl=17FC9
  [Google Scholar]
 7. CRM. (2020). Zwanger en werk, dat baart zorgen. Derde onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen. College voor de Rechten van de Mens.
  [Google Scholar]
 8. Brouwer, S., De Lange, A., Van der Mei, S., Wessels, M., Koolhaas, W., Bültmann, U., Van der Heijden, B. I. J. M., & Van der Klink, J. J. L. (2012). Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: Stand van zaken. Universitair Medisch Centrum Groningen.
  [Google Scholar]
 9. Brouwer, S., De Lange, A., Wessels, M., De Vries, H., Koolhaas, W., Van der Heijden, B. I. J.M., & Van der Klink, J. J. L. (2016). Integrale benadering van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers [Integral approach of sustainable employability of older workers]. In A.de Lange & B. I. J. M.van der Heijden (Eds.), Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: Interventies, best practices en integrale benaderingen (2nd ed., pp. 97-130). Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 10. Camussi, E., & Leccardi, C. (2005). Stereotypes of working women: The power of expectations. Social Science Information, 44(1), 113-140. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2007.01.013
  [Google Scholar]
 11. Connell, R. (2012). Gender, health and theory: Conceptualizing the issue, in local and world perspective. Social Science and Medicine, 74, 1675-1683. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.06.006
  [Google Scholar]
 12. Davies, K. (1989). Women and time: Weaving the strands of everyday life. University of Lund.
  [Google Scholar]
 13. De Grip, A., Van Loo, J., & Sanders, J. (2004). The industry employability index: Taking account of supply and demand characteristics. International Labour Review, 143(3), 211-234. https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2004.tb00269.x
  [Google Scholar]
 14. De Lange, A., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2013). Duurzame inzetbaarheid en ouder worden op het werk: Bent u of is de werknemer aan zet? In A.de Lange & B. I. J. M.vander Heijden (Eds.), Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: Interventies, best practices en integrale benaderingen (1st ed., pp. 17-64). Vakmedianet.
  [Google Scholar]
 15. De Wind, A., Van der Beek, A. J., Hulshof, C. T. J., Van der Gulden, J., & Boot, C. (2020). Doorwerken na je pensioen: Wel of niet goed voor je gezondheid?Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 28, 38-41. https://doi.org/10.1007/s12498-020-0736-9
  [Google Scholar]
 16. Dijkstra, I., & HorstmanK. (2021). ‘Known to be unhealthy’: Exploring how social epidemiological research constructs the category of low socioeconomic status. Social Science & Medicine, 85, 114263. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114263
  [Google Scholar]
 17. Duijs, S. E., Haremaker, A., Bourik, Z., Abma, T. A., & Verdonk, P. (2021). Pushed to the margins and stretched to the limit: Experiences of freelance eldercare workers during the Covid-19 pandemic in the Netherlands. Feminist Economics,27(1-2), 217-235. https://doi.org/10.1080/13545701.2020.1845389
  [Google Scholar]
 18. Fenton, A., & Panay, N. (2014). Menopause and the workplace. Climacteric, 17(4), 317-318. https://doi.org/10.3109/13697137.2014.932072
  [Google Scholar]
 19. Fleuren, B. P. I., De Grip, A., Jansen, N. W. H., Kant, I., & Zijlstra, F. R. H. (2016). Critical reflections on the currently leading definition of sustainable employability. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 42(6), 557-560. https://doi.org/10.5271/sjweh.3585
  [Google Scholar]
 20. Fleuren, B.P.I., De Grip, A., Jansen, N.W.H., Kant, I., & Zijlstra, F.R.H. (2020). Unshrouding the sphere from the clouds: Towards a comprehensive conceptual framework for sustainable employability. Sustainability and Human Resources Management, 12(16), 6366. https://doi.org/10.3390/su12166366
  [Google Scholar]
 21. Fleuren, B. P. I., Van Amelsvoort, L. G. P. M., De Grip, A., Zijlstra, F. R. H., & Kant, I. (2018). Time takes us all? A two-wave observational study of age and time effects on sustainable employability. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 44(5), 475-484. https://doi.org/10.5271/sjweh.3741
  [Google Scholar]
 22. Forrier, A., & Sels, L. (2003). The concept employability: A complex mosaic. International Journal of Human Resources Development and Management, 3(2), 102-124. https://doi.org/10.1504/IJHRDM.2003.002414
  [Google Scholar]
 23. Froehlich, D. E., Beausaert, S. A. J., & Segers, M. S. R. (2015). Age, employability and the role of learning activities and their motivational antecedents: A conceptual model. The International Journal of Human Resource Management, 26(16), 2087-2101. https://doi.org/10.1080/09585192.2014.971846
  [Google Scholar]
 24. Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14-38. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.10.005
  [Google Scholar]
 25. Geukes, M., Van Aalst, M. P., Nauta, M. C., & Oosterhof, H. (2012). The impact of menopausal symptoms on work ability. Menopause, 19(3), 278-282. https://doi.org/10.1097/gme.0b013e31822ddc97
  [Google Scholar]
 26. Harvey, L. (2001). Defining and measuring employability. Quality in Higher Education, 7(2), 97-109. https://doi.org/10.1080/13538320120059990
  [Google Scholar]
 27. Kanfer, R., & Ackerman, P. L. (2004). Aging, adult development, and work motivation. Academy of Management Review, 29(3), 440-458. https://doi.org/10.5465/amr.2004.13670969
  [Google Scholar]
 28. Koolhaas, W., Groothoff, J. W., De Boer, M. R., Van der Klink, J. J. L., & Brouwer, S. (2015). Effectiveness of a problem-solving based intervention to prolong the working life of ageing workers. BMC Public Health, 15, 76. https://doi.org/10.1186/s12889-015-1410-5
  [Google Scholar]
 29. Kopenhager, T., & Guidozzi, F. (2015). Working women and the menopause. Climacteric, 18(3), 372-375. https://doi.org/10.3109/13697137.2015.1020483
  [Google Scholar]
 30. Kreimer, M. (2004). Labour market segregation and the gender-based division of labour. European Journal of Women’s Studies, 11(2), 223-246. https://doi.org/10.1177/1350506804042097
  [Google Scholar]
 31. Le Blanc, P. M., Van der Heijden, B. I. J. M., & Van Vuuren, T. (2017). “I will survive”: A construct validation study on the measurement of sustainable employability using different age conceptualizations. Frontiers in Psychology, 8(1690), 1-12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01690
  [Google Scholar]
 32. McQuaid, R. W., & Lindsay, C. (2005). The concept of employability. Urban Studies, 42(2), 197-219.
  [Google Scholar]
 33. Nauta, A., De Lange, A. H., & Görtz, S. (2010). Lang zullen ze leven, werken en leren. Een schema voor het begrijpen en beïnvloeden van inzetbaarheid gedurende de levensloop. Gedrag & Organisatie, 23(2), 136-157. https://doi.org/10.5117/2010.023.002.003
  [Google Scholar]
 34. Peters, P., Van der Heijden, B. I. J. M., Spurk, D., De Vos, A., & Klaassen, R. (2019). Please don’t look at me that way. An empirical study into the effects of age-based (meta-)stereotyping on employability enhancement among older supermarket workers. Frontiers in Psychology, 10, 249. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00249
  [Google Scholar]
 35. Pool, I. A., Poell, R. F., Berings, M. G. M. C., & Ten Cate, O. (2015). Strategies for continuing professional development among younger, middle-aged, and older nurses: A biographical approach. International Journal of Nursing Studies, 52(5), 939-950. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.02.004
  [Google Scholar]
 36. Posthuma, R. A., & Campion, M. A. (2009). Age stereotypes in the workplace: Common stereotypes, moderators, and future research directions. Journal of Management, 35(1), 158-188. https://doi.org/10.1177/0149206308318617
  [Google Scholar]
 37. Riach, K., & Loretto, W. (2009). Identity work and the ‘unemployed’ worker: Age, disability and the lived experience of the older unemployed. Work, Employment and Society, 23(1), 102-119. https://doi.org/10.1177/0950017008099780
  [Google Scholar]
 38. Rijksoverheid. (2019). Rapportage commissie Werken in de Zorg 2019. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/20/rapportage-commissiewerken-in-de-zorg-2019.
  [Google Scholar]
 39. Rothwell, A., & Arnold, J. (2007). Self-perceived employability: Development and validation of a scale. Personnel Review, 36(1), 23-41. https://doi.org/10.1108/00483480710716704
  [Google Scholar]
 40. Sabelis, I. (2001). Time management. Time & Society, 10(2-3), 387-400. https://doi.org/10.1177/0961463X01010002013
  [Google Scholar]
 41. Sanders, J., Dorenbosch, L., & Blonk, R. W. B. (2015). The fragility of employability: A dynamic perspective and examples from the Netherlands. In J.Vuori, R. W. B.Blonk, & R. H.Price (Eds.), Sustainable working lives (pp. 187-214). Springer,].
  [Google Scholar]
 42. Sanders, J., Van den Heuvel, S., & Niks, I. (2018). Duurzame inzetbaarbaarheid, van hype en hot topic naar basis van inclusief arbeidsmarktbeleid. In I. M. W.Niks, M. M. A. F.Sanders, S. G.van den Heuvel, & A.Venema (Eds.), Duurzame inzetbaarheid in Nederland (pp. 34-37). TNO. https://wp.monitorarbeid.tno.nl/wp-content/uploads/2020/09/Duurzame-Inzetbaarheid-in-Nederland2018.pdf
  [Google Scholar]
 43. Schouwstra, K. O. (2011). Waarom een levensfasegerichte aanpak niet gaat werken. HRM in de Praktijk. Human Horizons Consulting. http://humanhorizons.nl/wp-content/uploads/2008/11/Effectief-inzetbaarheidsbeleid-voor-hoger-opgeleide-40-plussers.pdf
  [Google Scholar]
 44. Strijk, J. E., Proper, K. I., Van der Beek, A. J., & Van Mechelen, W. (2012). A worksite vitality intervention to improve older workers’ lifestyle and vitality-related outcomes: Results of a randomised controlled trial. Journal of Epidemiology and Community Health, 66(11), 1071-1078. https://doi.org/10.1136/jech-2011-200626
  [Google Scholar]
 45. Thijssen, J. G. L. (1998). Employability: Conceptuele varianten en componenten. Universiteit van Utrecht.
  [Google Scholar]
 46. Thijssen, J. G. L., Van der Heijden, B. I. J.M., & Rocco, T. S. (2008). Toward the employability-link model: Current employment transition to future employment perspectives. Human Resource Development Review, 7(2), 165-183. https://doi.org/10.1177/1534484308314955
  [Google Scholar]
 47. Tijssen, S. (2019). Duurzame inzetbaarheid voor laagopgeleiden komt de boodschap over?Vakblad Arbo, 3, 22-24.
  [Google Scholar]
 48. Van Dam, K., Van Vuuren, T., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2016). De duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: Een overzicht. Gedrag & Organisatie, 29, 3-27. https://doi.org/10.5117/2016.029.001.001
  [Google Scholar]
 49. Van den Muijsenbergh, M. E. T. C., Quarsie, J., Burgers, J. S., & Agyemang, C. (2021). Onderscheid naar etnische afkomst. Hoe doen we dat in de gezondheidszorg?Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 165, D5445.
  [Google Scholar]
 50. Van der Heijde, C. M., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2006). A competence-based and multidimensional operationalization and measurement of employability. Human Resource Management, 45(3), 449-476. https://doi.org/10.1002/hrm.20119
  [Google Scholar]
 51. Van der Heijden, B. I. J. M. (2012). ‘Als het getij verloopt, verzet men de bakens’. Sustainable employability policy as being part of Strategic Human Resource Management. Gedrag & Organisatie, 25(2), 117-137. https://doi.org/10.5117/2012.025.002.117
  [Google Scholar]
 52. Van der Heijden, B. I. J. M., De Vos, A., Akkermans, J., Spurk, D., Semeijn, J., Van der Velde, M., & Fugate, M. (2020). Sustainable careers across the lifespan: Moving the field forward. Journal of Vocational Behavior, 117, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.103344
  [Google Scholar]
 53. Van der Klink, J. J. L., Brouwer, S., Bültmann, U., Burdorf, A., Schaufeli, W. B., Van der Wilt, G. J., & Zijlstra, F. R. H. (2010). Duurzaam inzetbaar: Een werkdefinitie. ZonMw.
  [Google Scholar]
 54. Van der Klink, J. J. L., Bültmann, U., Brouwer, S., Burdorf, A., Schaufeli, W. B., Zijlstra, F. R. H., & Van der Wilt, G. J. (2011). Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde. Gedrag & Organisatie, 24(4), 342-356. https://doi.org/10.5117/2011.024.004.342
  [Google Scholar]
 55. Van der Klink, J. J. L., Bultmann, U., Burdorf, A., Schaufeli, W. B., Zijlstra, F. R. H., Abma, F. I., Brouwer, S., & Van der Wilt, G. J. (2016). Sustainable employability – definition, conceptualization, and implications: A perspective based on the capability approach. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 42(1), 71-79. https://doi.org/10.5271/sjweh.3531
  [Google Scholar]
 56. Van Harten, J. (2016). Employable ever after. Examining the antecedents and outcomes of sustainable employability in a hospital setting. Dissertation Universiteit van Utrecht. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/340549
  [Google Scholar]
 57. Van Vuuren, T., Caniels, M.C.J., & Semeijn, J.H. (2011). Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Gedrag & Organisatie, 24(4), 357-374. https://doi.org/10.5117/2011.024.004.357
  [Google Scholar]
 58. Verdonk, P., Bendien, E., & Appelman, Y. (2022). Menopause and work. A narrative literature review about menopause, work and health. Work, 72(2), 483-496. https://doi.org/10.2322/WOR-205214
  [Google Scholar]
 59. Verdonk, P., & De Rijk, A. (2008). Vrouwen, arbeid en gezondheid: Een kwetsbare combinatie. In J.van der Gulden & N.Nauta (Eds.), Naar een betere zorg voor zieke werknemers. Afstemmen van behandeling en werkhervatting (pp. 19-31:). Bohn Stafleu Van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-313-6619-4
  [Google Scholar]
 60. Verdonk, P., Muntinga, M., Leyerzapf, H., & Abma, T. (2015). Strategisch pendelen tussen gestolde categorieën en fluïde identiteiten: Dynamische verschillen in de zorg begrijpen en onderzoeken vanuit intersectionaliteit. Tijdschrift voor Genderstudies, 18(4), 433-450. https://doi.org/10.5117/TBGN2015.4.VERD
  [Google Scholar]
 61. Verdonk, P., Muntinga, M., Leyerzapf, H., & Abma, T. (2019). From gender-sensitivity to an intersectionality and participatory approach in health research and public policy in the Netherlands In E.O.Hankivsky & J.S.Jordan-Zachary (Eds.), The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy (p. 413-432). Springer, Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-98473-5_18
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/GO2022.3.004.VERD
Loading
/content/journals/10.5117/GO2022.3.004.VERD
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error