2004
Volume 55, Issue 2
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

(The Chronicles of Zeelandt) is a philosophical study of the nature of Zeeland, and reveals its essence to be that of a never-ending metamorphosis of land into sea, sea into land, with immediate effects on the fortunes and wealth of the inhabitants. The book is the outcome of an ambitious, large-scale investigation, aiming to subvert the cycles of (divine) destruction that (allegedly) result from human negligence, ignorance and bad governance. The first step it takes in overturning the vicious cycle is the attempt to transform the community of interest (the inhabitants) into a community of knowledge. It does so by creating a record of past cycles of metamorphoses organized chronologically and geographically, also by chorographic and cartographic means. This record aims to instruct contemporaries to take care of the dikes that protect the lands and ports of plenty. The philosophical vision of the book does not reveal itself easily to a modern reader, who might be deceived by its methods of and chronology in the presentation of its wealth of particulars. A variety of literary and visual forms is used to shape the author’s vision into an instruction for the community of interest as knowledge community.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2017.2.DIXH
2017-07-01
2021-10-25
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/55/2/02_IN2017.2.DIXH.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2017.2.DIXH&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bass, Marisa, ‘Jan Gossaert’s “Neptune and Amphitrite” Reconsidered’, Simiolus35, (1), 2011, pp. 61-83.
 2. Bass, Marisa, Jan Gossart and the Invention of Netherlandish Antiquity. Princeton, 2016.
 3. Borgards, Rolandet al., Literatur und Wissen: Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart, 2013.
 4. Burke, Peter, A social history of knowledge: from Gutenberg to Diderot. Cambridge, 2000.
 5. Buys, Ruben, De kunst van het weldenken. Lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600). Amsterdam, 2009.
 6. Buys, Ruben, Sparks of Reason. Vernacular Rationalism in the Low Countries, 1550-1670. Hilversum, 2015.
  [Google Scholar]
 7. Cave, Terence, The Cornucopian Text. Oxford, 1979.
 8. Dixhoorn, Arjan van, ‘Soorten rederijkers. Rederijkers en hun plaats in het intellectuele veld: 1550-1650’. D.Coigneau en S.Mareel, Met eigen ogen. De rederijker als dichtend individu (1450-1600) (= Jaarboek De Fonteine), 2009, pp. 87-119.
 9. Dixhoorn, Arjan van, ‘Monumentalizering van een festival: Het Antwerpse Landjuweel van 1561 als historische gebeurtenis’. JeroenVandommele en RuudRyckaert, Menich Constich Gheest: Het Antwerpse landjuweel van 1561 anders bekeken (= Jaarboek De Fonteine), 2011-2012, pp. 15-42.
 10. Dixhoorn, Arjan van, ‘The Prosperity of Belgica and the Virtues of Antwerp: Guicciardini’s Descrittione di tutti Paesi Bassi’. ChristineGöttler, BartRamakers, en JoanneWoodall, Trading Values: Cultural Translation in Early Modern Antwerp. Leiden, 2014, pp. 76-107 [Netherlands Yearbook for History of Art, 46] (2014a).
 11. Dixhoorn, Arjan van, ‘Nature, Play and the Middle Dutch Knowledge Community of Brussels in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries’. B.Noak, Wissenstransfer und Auctoritas in der frühneuzeitlichen niederländischsprachigen Literatur. Göttingen, 2014, pp. 99-122 (2014b).
 12. Dixhoorn, Arjan van, ‘Rederijkers (1400-1600)’. JeroenJansen and NicoLaan, Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen. Hilversum, 2015, pp. 67-93.
 13. Esser, Raingard, The politics of memory: the writing of partition in the seventeenth-century Low Countries. Leiden, 2012.
 14. Gijsen, Annelies van, Liefde, kosmos en verbeelding: Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der minnen. Groningen, 1989.
 15. Göttler, Christine en Tine Meganck, ‘Sites of Art, Nature and the Antique in the Spanish Netherlands’. SvenDupréet al., Embattled Territory: The Circulation of Knowledge in the Spanish Netherlands. Gent, 2015, pp. 333-370.
 16. Hallyn, Fernand, ‘Guicciardini et la topique de la topographie’. PierreJodogne, Lodovico Guicciardini (1521-1589). Leuven, 1991, pp. 151-161.
 17. Harkness, Deborah, The Jewel House: Elizabethan London and the Scientific Revolution. New Haven, 2007.
 18. Jardine, Lisa, Erasmus, Man of Letters: the Construction of Charisma in Print. Princeton, 1995.
 19. Keck, Andreas, Das philosophische Motiv der Fürsorge im Wandel. Vom Almosen bei Thomas van Aquin zu Juan Luis Vives De subventione pauperum. Würzburg, 2010.
 20. Keßler, Judith, Princesse der rederijkers. Het oeuvre van Anna Bijns: argumentatieanalyse – structuuranalyse – beeldvorming. Hilversum, 2013.
 21. Klausnitzer, Ralf, Literatur und Wissen: Zugänge, Modelle, Analysen. Berlin, 2008.
 22. Lestringant, Frank, ‘Lodovico Guicciardini Chorographe: de la grande a la petite Belgique’. PierreJodogne, Lodovico Guicciardini (1521-1589). Leuven, 1991, pp. 119-134.
 23. Lie, Orlanda en Lenny Veltman, Kennis-maken. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur. Hilversum, 2008.
 24. Mercx, Gysbrecht, ‘In dit ghedichte so wort elcken verclaert’. Die nieuwe chronijcke van Brabandt oft vervolch van de oude […], beghinnende an. XV.C ende XVI. ende eyndende an. XV.C.LXII. Antwerpen: JanMollijns, 1564, pp. 409-415.
 25. Oostrom, Frits van, Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400. Amsterdam, 2013.
 26. Pleij, Herman, De sneeuwpoppen van 1511: Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd. Amsterdam, 1988.
 27. Pleij, Herman, Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560. Amsterdam, 2007.
 28. Pleij, Herman, ‘De laatmiddeleeuwse rederijkersliteratuur als vroeg-humanistische overtuigingskunst’, Jaarboek de Fonteine34, 1984, pp. 65-96.
 29. Reygersberch van Cortgene, Jan Jansz, Dye Cronijcke van Zeelandt. Antwerpen: Weduwe Henrick Peetersen, 1551. Gedigitaliseerd exemplaar UB Gent.
 30. Reygersberch van Cortgene, Jan Jansz, Dye Cronijcke van Zeelandt. Antwerpen: Weduwe Henrick Peetersen, 1551. Exemplaar Plantin-Moretus, Antwerpen.
 31. Rogge, H.C., ‘Genealogie van het geslacht Reigersbergh’, De Navorscher, 42, 1892, pp. 136-143.
 32. Siraisi, N. G., History, medicine, and the traditions of Renaissance learning. Ann Arbor, 2007.
 33. Smit, Hans, ‘Een Brabander over de kust van Walcheren; een Verbael van Andries Vierlingh uit 1577’, Archief Zeeland, 2012, pp. 5-58.
  [Google Scholar]
 34. Spiller, Elizabeth, Science, Reading, and Renaissance Literature: The Art of Making Knowledge, 1580-1670. Cambridge, 2007.
 35. Tilmans, Karin, Historiography and Humanism in Holland in the Age of Erasmus: Aurelius and the Divisiekroniek of 1517. Nieuwkoop, 1992.
 36. Vandommele, Jeroen, Als in een spiegel: Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561. Hilversum, 2011.
 37. Vaernewijck, Marcus Van, Cronijcke van Vlaenderen int corte. Gent: Geraert van Salenson, 1563. Gedigitaliseerd exemplaar UB Gent.
 38. Verbaan, Eddy, De woonplaats van de faam: grondslagen van de stadsbeschrijving in de zeventiende-eeuwse Republiek. Hilversum, 2011.
 39. Verheyden, Prosper, ‘Drukkersoctrooien in de 16e eeuw’, Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen8, (1-2) 1910, pp. 203-278.
 40. Vierlingh, Andries, Tractaet van Dyckagie, J.de Hullu and A.G.Verhoeven (red.). Rotterdam: Nederlandse vereniging kust-en oeverwerken, 1920.
 41. Warnsinck, J.C.M., ‘De memorie van Cornelis de Schepper van den 12den Februari 1552 over de verdediging van Holland, Zeeland en Vlaanderen in den oorlog tegen Frankrijk’. Historische opstellen aangeboden aan J. Huizinga op 7 december 1942 door het Historisch gezelschap te ’s-Gravenhage. Den Haag, 1948, pp. 247-273.
 42. Wind, Samuel de ‘Proeve op Reijgersbergs Kronyk van Zeeland, of Toets der schrijvers op welke hij zich beroept’. Handschrift Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, 3394 (1826-1858).
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2017.2.DIXH
Loading
/content/journals/10.5117/IN2017.2.DIXH
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error