2004

Internationale Neerlandistiek

image of Internationale Neerlandistiek
ISSN: 1876-9071
E-ISSN: 2214-5729
This item has no full text

Internationale Neerlandistiek aims to improve the discussion in international Dutch (including South-African) linguistics and literature, in the broadest sense, including intercultural aspects of subdisciplines, communication studies, translation, cultural studies and the culture of the Low Countries in general.  More information... 


Internationale Neerlandistiek bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de internationale neerlandistiek. Het tijdschrift richt zich op de Nederlandse (en Zuid-Afrikaanse) taal- en letterkunde in ruime zin, en heeft daarnaast aandacht voor interculturele aspecten van de subdisciplines, communicatiewetenschap, didactiek en nieuwe technologie in de vakbeoefening, het verloop van canoniseringsprocessen, vertalen, culturele studies en voor de cultuur van de Lage Landen. Meer informatie... 

Editors: Lut Missinne (editor-in-chief), Nerina Bosman, Petra Boudewijn, Marja Clement, Roberto Dagnino, Christopher Joby, Ted Laros, Thomas Pierrart, Gerdi Quist, Laurent Rasier, Nicoline van der Sijs, Ulrike Vogl.

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error