Meertaligheid en Afrikaans in Suid-Afrika: die stand van sake | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 55, Issue 3
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2017.3.CARS
2017-11-01
2024-05-22
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/55/3/01_IN2017.3.CARS.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2017.3.CARS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Alexander, N., ‘The politics of language planning in post-apartheid South Africa’. Language problems & Language planning28, (2) 2004a.
  [Google Scholar]
 2. Alexander, N., ‘Language policy: the litmus test of democracy in post-apartheid South Africa’. Diskoers32, (2) 2004b.
  [Google Scholar]
 3. Alexander, N. (ed.), The Intellectualisation of African Languages.Kaapstad: Praesa / Universiteit van Kaapstad, 2005.
  [Google Scholar]
 4. Barkhuizen, J.H., H.F.Stander & G.J.Swart (reds.), Hupomnema: feesbundel opgedra aan prof. J.P. Louw.Pretoria: Universiteit van Pretoria, Departement Grieks, 1992.
  [Google Scholar]
 5. Beukes, A-M., ‘Language policy implementation in South Africa: How Kempton Park’s great expectations are dashed in Tshwane’. Stellenbosch Papers in Linguistics38, 2008, pp. 1-26.
  [Google Scholar]
 6. Beukes, A-M., ‘Language policy incongruity and African languages in postapartheid South Africa’. Language Matters40 (1), 2009, pp. 35-55.
  [Google Scholar]
 7. Beukes, A-M., ‘Challenges for South Africa’s Medium-sized Indigenous Languages in Higher Education and Research Environments’. InXavier Vila, F. & V.Bretxa (eds.) 2014.
 8. Blaauw, J., ‘Tolkdienste slaag wel’. Beeld, 2Jul., 2014, p. 9.
  [Google Scholar]
 9. Bosman, J., ‘Ons is nie meer taal se vyand – stilswye is’. Beeld, 15Okt., 2015, p. 21.
  [Google Scholar]
 10. Botha, T.J.R. (red.), Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde.Pretoria: Academica, 1989.
  [Google Scholar]
 11. Bozzoli, B., ‘Afrikaans is an African language’. Geplaas17Nov., 2015. http://www.bdlive.co.za/opinion/2015/11/17/afrikaans-is-an-african-language.
 12. Bree, V. van, Het Nederlands in gevaar? En andere prangende taalkwesties.Houten & Antwerpen: Het Spectrum, Uitgeverij Unieboek, 2014.
  [Google Scholar]
 13. Buys, F., ‘Afrikaans gaan oor meer as net taal’. Geplaas8April, 2015a. https://www.afriforum.co.za/afrikaans-gaan-oor-meer-net-taal/.
 14. Buys, F., ‘Tien redes waaroor die geveg by universiteite gaan’. Geplaas3Des., 2015b. https://www.afriforum.co.za/tien-redes-waaroor-die-geveg-universiteite-gaan/#.VmNvHDbaazI.mailto.
 15. Carstens, A. & H.P.Grebe (reds.), Taallandskap – huldigingsbundel vir Christo van Rensburg.Pretoria: Van Schaik, 2001.
  [Google Scholar]
 16. Carstens, W.A.M., ‘Praktiese meertaligheid in Suid-Afrika – feit of fiksie?’. Tydskrif vir Taalonderrig40, (1) 2006, pp. 1-19.
  [Google Scholar]
 17. Carstens, W.A.M., ‘Op pad van ʼn verdeelde na ʼn gedeelde toekoms in die Afrikaanse taalgemeenskap: Die rol van die Afrikaanse Taalraad in die proses van versoening’. LitNet Akademies10, (1) 2013a, pp. 447-483.
  [Google Scholar]
 18. Carstens, W.A.M., ‘Die storie van Afrikaans: perspektiewe op die verlede, hede en toekoms’. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans20, (1) 2013b, pp. 21-50.
  [Google Scholar]
 19. Carstens, W.A.M., ‘Afrikaans op kampusse 9’. Geplaas7April, 2016a. https://www.afriforum.co.za/afrikaans-op-kampusse-9-prof-wannie-carstens/.
 20. Carstens, W.A.M., ‘Wees nou eerlik oor taal’. Geplaas4Aug., 2016b. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/wees-nou-eerlik-oor-taal-20160803#.
 21. Carstens, W.A.M., ‘Het die doodsklok vir Afrikaans begin lui?’. Geplaas12Jul., 2016c. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/het-die-doodsklok-reeds-vir-afrikaans-begin-lui-20160712.
 22. Carstens, W.A.M., ‘Die impak van taalpolitiek op universiteite in Suid-Afrika: die geval Afrikaans’. Geplaas21Mei, 2016d. www.litnet.co.za.
 23. Carstens, W.A.M., ‘Die impak van taalpolitiek op universiteite in Suid-Afrika – die geval Afrikaans’. Geplaas15Nov., 2016e. http://www.litnet.co.za/referaat-die-impak-van-taalpolitiek-op-universiteite-suid-afrika-die-geval-afrikaans/.
 24. Carstens, W.A.M. & E.H.Raidt, Die storie van Afrikaans: Uit Europa en van Afrika. Biografie van ʼn taal. (Die Europese geskiedenis van Afrikaans).Pretoria: Protea, 2018.
  [Google Scholar]
 25. Cilliers, S., ‘“Jy het reg op protes” – Dan’. Beeld, 12Jan., 2016a, p. 6.
  [Google Scholar]
 26. Coetzee, A., ‘US-taalbeleid: taalverwarring’. Geplaas11Aug., 2016. http://www.litnet.co.za/taalverwarring/.
 27. Coetzee-Van Rooy, S., ‘Flourishing functional multilingualism: evidence from language repertoires in the Vaal Triangle region’. International Journal for the Sociology of Language (218), 2012, pp. 87-119.
  [Google Scholar]
 28. Cordeur, M.L.A. le, ‘Moedertaalonderrig bevorder leerderprestasie en kulturele identiteit’. 2011. http://www.litnet.co.za.
 29. Davids, K., ‘UV-besluit is “uitklophou vir Afrikaans”‘. Geplaas6Des., 2015a. http://www.netwerk24.com/Nuus/Algemeen/uv-besluit-is-uitklophou-vir-afrikaans-20151206
 30. Davids, K., ‘Kovsies gaan Engels word. “Droewige dag vir Afrikaans.”‘ Die Burger, 7Des., 2015b, p. 1.
  [Google Scholar]
 31. Deumert, A., ‘Language Planning and Policy’. In Mesthrie, R. e.a., 2000 pp. 384-418.
 32. Deumert, A., ‘Tracking the demographics of (urban) language Shift – an analysis of South African census data’. Journal of Multilingual and Multicultural Development31, (1) 2010, pp. 13-35.
  [Google Scholar]
 33. Dizikies, P., ‘Linguistic scholar on Haiti’s new policy for teaching in Kreyòl’. Geplaas20Julie MIT NEWS OFFICE, 2015. http://canadahaitiaction.ca/content/linguistic-scholar-haitis-new-policy-teaching-krey%C3%B2l.
 34. Edwards, A., English in the Netherlands. Functions, forms and attitudes.Amsterdam: John Benjamins, 2016.
  [Google Scholar]
 35. Eloff, T., ‘Die Universiteitswese in Suid-Afrika: ’n toekomsperspektief vir Afrikaanse instellings’. Geplaas23Febr., 2016a. http://www.litnet.co.za/die-universiteitswese-in-suid-afrika-n-toekomsperspektief-vir-afrikaanse-instellings/(Referaat gelewer by Spitsberaad van SA Akademie vir Wetenskap en Kuns te Pretoria, 17 Februarie).
 36. Eloff, T., ‘Statement by FW de Klerk Foundation on decision by the University of Pretoria to use only English as language of instruction and assessment’. Geplaas24Junie, 2016b. http://www.fwdeklerk.org/index.php/en/latest/news/558-statement-by-fw-de-klerk-foundation-on-decision-by-the-university-of-pretoria-to-use-only-english-as-a-language-of-instruction-and-assessment.
 37. Engelbrecht, A., G.van der Westhuizen & E.Kruger, ‘As universiteite verengels, hoe gemaak met opvoedkundestudente wat by Afrikaanse skole gaan skoolhou?’. Geplaas2Sept., 2016. http://www.litnet.co.za/universiteite-verengels-hoe-gemaak-met-opvoedkundestudente-wat-afrikaanse-skole-gaan-skoolhou/.
 38. Foley, A., ‘South African Education and the dilemmas of multilingualism’. English Academy Reviev19, (4) 2002, pp. 51-64.
  [Google Scholar]
 39. Foley, A., ‘Mother-tongue education in South Africa’. 2010. http://teachenglishtoday.org/2010/06/05/mother-tongue-education-in-south-africa-2/.
 40. Giliomee, H., ‘Die troebele toekoms van die Afrikaners en Afrikaans’. Tydskrif vir Geesteswetenskappe54, (4) 2014, pp. 571-595.
  [Google Scholar]
 41. Giliomee, H., ‘’n Roemlose kapitulasie’. Die Burger, 17Nov., 2015a, p. 11.
  [Google Scholar]
 42. Giliomee, H., ‘The battle for Afrikaans at the University of Stellenbosch’. Geplaas17Nov., 2015b. http://www.politicsweb.co.za/news-and-analysis/the-battle-for-afrikaans-at-the-university-of-stel.
 43. Giliomee, H., ‘Afrikaans op Kampusse 8’. Geplaas4April, 2016a. https://www.afriforum.co.za/afrikaans-op-kampusse-8-prof-hermann-giliomee/.
 44. Giliomee, H., ‘2016: die krisisjaar van Afrikaans’. Geplaas11Okt., 2016b. http://www.litnet.co.za/2016-die-krisisjaar-van-afrikaans/.
 45. Giliomee, H., ‘Gee Afrikaans staanplek’. Geplaas25Jan., 2017. http://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/gee-afrikaans-staanplek-20170124.
 46. Giliomee, H. & L.Schlemmer (reds.), Kruispad. Die toekoms van Afrikaans as openbare taal.Kaapstad: Tafelberg, 2001.
  [Google Scholar]
 47. Giliomee, H. & L.Schlemmer, ʼn Vaste plek vir Afrikaans. Taaluitdagings op kampus.Stellenbosch: SUN Media, 2006.
  [Google Scholar]
 48. Grootes, S., ‘The Oscar Pretorius trail – and the language Apartheid it reveals’. Daily Maverick, 18Maart, 2014.
  [Google Scholar]
 49. Heunis, J.C., ‘Waarom Afrikaans gelyke status by US verdien’. Geplaas20Jan., 2016. http://www.litnet.co.za/waarom-afrikaans-gelyke-status-by-us-verdien/.
 50. Heunis, J.C., ‘US-konvokasie 2017: toespraak deur Jan Heunis’. Geplaas26Jan., 2017. http://www.litnet.co.za/us-konvokasie-2017-toespraak-deur-jan-heunis/.
 51. Jacobs, D., ‘Skrif lankal aan die muur’. Beeld, 26Febr., 2016, p. 30.
  [Google Scholar]
 52. Janse van Rensburg, A., ‘Studente het ʼn reg op onderrig in Afrikaans’. Die Burger, 2Feb., 2016c.
  [Google Scholar]
 53. Jansen van Rensburg, L., ‘Afrikaans kry ’n skop in die tande’. Rapport, 6Des., 2015.
  [Google Scholar]
 54. Jenkins, J., English as a Lingua Franca in the International University. The Politics of Academic English Language Policy.Londen: Routledge, 2013.
  [Google Scholar]
 55. Kamwangamalu, N.M., ‘The language policy/language economics interface and mother-tongue education in post-apartheid South Africa’. Language problems & language planning2, 2004, pp. 131-146.
  [Google Scholar]
 56. Kaschula, R., ‘In search of the African voice in higher education: The language question’. Spil Plus49, 2015, pp. 199-214.
  [Google Scholar]
 57. Kembo-Sure, M.S. & N.Ogechi (eds.), Language planning for development in Africa.Nairobi, Kenya: Moi University Press, 2006.
  [Google Scholar]
 58. Kgwadi, D., ‘Potch-kampus is al lánk meertalig’. Beeld, 27Nov., 2014b, p. 21.
  [Google Scholar]
 59. Klerk, G. de, ‘Mother-tongue education in South Africa: The weight of history’. International Journal for the Sociology of Language154, 2002, pp. 29-46.
  [Google Scholar]
 60. Klerk, V. de (ed.), Focus on South Africa.Amsterdam: John Benjamins, 1996.
  [Google Scholar]
 61. Kruger, H. & C-A.Nel, ‘Afrikaans kry ’n klap op Tuks’. Beeld, 31Mei, 2016, p. 1.
  [Google Scholar]
 62. Lange, I. de, ‘AfriForum war at UNISA ‘not over’”. Geplaas22Sept., 2016. http://citizen.co.za/news/news-national/1293077/afriforum-war-over-afrikaans-at-unisa-not-over/.
 63. Marais, D., ‘Afrikaans in gevaar?’. Taalgenoot, Lente, 2015, pp. 60-63.
  [Google Scholar]
 64. Marais, D., ‘Hoekom moet Afrikaans bly?’. Die Burger, 16April, 2016.
  [Google Scholar]
 65. Maroela Media, ‘’n Derde van Afrikaanse skole uitgewis sedert 2002.’ 2017. http://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/n-derde-van-afrikaanse-skole-uitgewis-sedert-2002/.
 66. Mesthrie, R., ‘South Africa: a sociolinguistic overview’. InMesthrie, R. (ed.), 2002, pp. 11-26.
 67. Mesthrie, R.; J.Swann, A.Deumert & W.L.Leap, Introducing sociolinguistics.Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
  [Google Scholar]
 68. Mesthrie, R. (ed.), Language in South Africa.Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
  [Google Scholar]
 69. Mutasa, D.E., ‘Language policy implementation in South African universities vis-à-vis the speakers of indigenous African languages’ perception’. Per Linguam31, (1) 2015, pp. 46-59.
  [Google Scholar]
 70. Neethling, T., ‘#FeesMustFall: 12 perspektiewe’. Geplaas13Okt., 2016. http://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/feesmustfall-12-perspektiewe-20161012.
 71. Nel, C-A, ‘Taal veilig op NWU.’ Beeld, 27Maart, 2015f, p. 1.
  [Google Scholar]
 72. Nel, C-A. & A.Janse van Rensburg, ‘10 redes vir Afrikaans by Maties’. Die Burger, 21Nov., 2015, p. 5.
  [Google Scholar]
 73. Odendaal, G., ‘Die herstandaardisering van Afrikaans: ʼn praktiese benadering met die AWS as gevallestudie’. Ongepubliseerde Ph.D.-proefskrif.Stellenbosch: Universiteit van Stellenbosch, 2012.
 74. Oostendorp. M. van & C.Anthonissen, ‘Multiple voices in bilingual higher education: Language choices of Afrikaans/English bilinguals at Stellenbosch University’. Per Linguam30, (2) 2014, pp. 69-87.
  [Google Scholar]
 75. Painter, D., ‘Monolingualism, not Afrikaans, must fall’. Geplaas2Des., 2015b. http://www.litnet.co.za/monolingualism-not-afrikaans-must-fall/.
 76. Pelser, W., ‘Let’s fight for Afrikaans’. Rapport Weekliks, 9Aug., 2015, p. 6.
  [Google Scholar]
 77. Plessis, H. du, ‘Die Afrikaanse taalgemeenskap’. InBotha, T.J.R. (red.), 1989, pp. 468-482.
 78. Plessis, H. du, ‘Afrikaans vandag en more’. Geplaas8Nov., 2016. http://www.litnet.co.za/afrikaans-vandag-en-more/.
 79. Plessis, L.T. du, ‘South Africa: From two to eleven official languages’. InDeprez, K. & L.T.du Plessis (eds.), 2000.
 80. Plessis, L.T. du, ‘Taalbeleid aan universiteite in Suid-Afrika’. Acta Academica Supplementum2, 2003, pp. 58-82.
  [Google Scholar]
 81. Plessis, L.T. du, ‘From monolingual to bilingual higher education: The repositioning of historically Afrikaans-medium universities in South Africa’. Language Policy5, 2006, pp. 87-113.
  [Google Scholar]
 82. Plessis, T. du, ‘Moord op Afrikaans kan nooit reg wees’. Rapport Weekliks, 22Nov., 2015, p. 6.
  [Google Scholar]
 83. Plo-Alastrué, R. & C.Pérez-Llantada (eds.), English as a Scientific and Research Language.Berlyn: De Gruyter Mouton, 2015.
  [Google Scholar]
 84. Posel, D. & J.Zeller, ’Home language and English language ability in South Africa: Insights from new data’. Southern African Linguistics and Applied Language Studies29, (2) 2011, pp. 115-126.
  [Google Scholar]
 85. Posel, D. & J.Zeller, ‘Language shift or increased bilingualism in South Africa: evidence from census data’. Journal of Multilingual and Multicultural Development37, (4) 2016, pp. 357-370.
  [Google Scholar]
 86. Pütz, M. (ed.), Thirty years of linguistic evolution. Studies in honour of René Dirven on the occasion of his sixtieth birthday.Amsterdam: John Benjamins, 1992.
  [Google Scholar]
 87. Rensburg, M.C.J. van, ‘Afrikaans and Apartheid’. International Journal for the Sociology of Language136, 1999, pp. 77-95.
  [Google Scholar]
 88. Rensburg, M.C.J. van, So kry ons Afrikaans.Pretoria: LAPA, 2012.
  [Google Scholar]
 89. Rensburg, M.C.J. van e.a., Afrikaans in Afrika.Pretoria: Van Schaik, 1997.
  [Google Scholar]
 90. Simelane, B.C., ‘EFF declares what’s at stake at the University of Pretoria: #AfrikaansMustFall’. Geplaas24Febr., 2016. http://www.dailymaverick.co.za/article/2016-02-24-eff-declares-whats-at-stake-at-the-university-of-pretoria-afrikaansmustfall/#.VtKiYHozig1.
 91. Smith, C., ‘Is 2016 die begin van die einde van Afrikaans as akademiese taal?’. Wapad, 4Febr., 2016, p. 13.
  [Google Scholar]
 92. Spies, L., ‘Behoud van Nederlands was nie haalbaar in SA nie, maar band is nog nie deurgesny’. Rapport Weekliks, 12Jul., 2015, pp. 8-9.
  [Google Scholar]
 93. Steyn, J.C., Tuiste in eie taal. Die behoud en bestaan van Afrikaans.Kaapstad: Tafelberg, 1980.
  [Google Scholar]
 94. Steyn, J.C., ‘Ons gaan ʼn taal maak’: Afrikaans sedert die Patriot-jare.Pretoria: Kraal-Uitgewers, 2014a.
  [Google Scholar]
 95. Steyn, J.C., ‘Nieuwe taalstrijd in Zuid-Afrika’. Geplaas30Jan., 2014b. http://www.fak.org.za/blog/nieuwe-taalstrijd-zuid-afrika/. [Gebruik 31 Jan. 2014.]
 96. Steyn, J.C., ‘Afrikaans bedreigd aan universiteit’. Geplaas1Feb., 2015a. http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/afrikaans-bedreigd-aan-universiteit.
 97. Steyn, J.C., ‘Afrikaans by die UV’. Geplaas19Mei, 2015b. http://www.standpunte.co.za/afrikaans-by-die-uv/
 98. Steyn, J.C. & A.Duvenhage, ‘Taalverskuiwing en taalhandhawing in die Afrikaanse gemeenskap: tendense en toekomsperspektiewe’. LitNet Akademies8, (3) 2011.
  [Google Scholar]
 99. Steyn, H.J., ‘Moedertaalonderrig: ʼn opvoedkundige noodwendigheid of instrument tot transformasie’. Woord en Daad, Herfs & Winter, 2005, pp. 26-29.
  [Google Scholar]
 100. Steward, D., ‘Blade Nzimande se ongrondwetlike veldtog om Afrikaans as universiteitstaal te verwyder’. Geplaas12Des., 2014f. http://www.fwdeklerk.org/index.php/afr/nuus/342-article-blade-nzimande-se-ongrondwetlike-veldtog-om-afrikaans-as-universiteitstaal-te-verwyder.
 101. Titlestad, P., ‘English, the constitution and South Africa’s linguistic future’. InDe Klerk, V. (ed.), 1996, pp. 163-173.
 102. Verhoef, M.M., ‘Hoekom universiteitsopleiding in ander tale as Engels belangrik is – en haalbaar’. 2011. http://www.litnet.co.za/.
 103. Webb, V.N., ‘Language attitudes in South Africa: Implications for a post-apartheid democracy’. InPütz, M. (ed.), 1992a, pp. 429-459.
 104. Webb, V.N., ‘Afrikaans: ’n Tuiste vir Afrika’. InBarkhuizen, J.H. e.a. (reds.), 1992b, pp. 338-350.
 105. Webb, V.N., ‘Afrikaans in een democratiserend Zuid-Afrika’. Ons Erfdeel40, (2) 1997, pp. 225-236.
  [Google Scholar]
 106. Webb, V.N., ‘Multilingualism in democratic South Africa. The over-estimation of language policy’. International Journal of Educational Development19, 1999, pp. 351-366.
  [Google Scholar]
 107. Webb, V.N., ‘Die bevordering van Afrikaans’. InCarstens, A. & H.P.Grebe (reds.), 2001, pp. 164-178.
 108. Webb, V.N., Language in South Africa: the role of language in national transformation, reconstruction and development.Philadelphia, Pa.: John Benjamins, 2002.
  [Google Scholar]
 109. Webb, V.N., ‘African languages as media of instruction in South Africa’. Language Problems and Language Planning28, (2) 2004, pp. 147-174.
  [Google Scholar]
 110. Webb, V.N., ‘Language management in South Africa. What is going wrong?’. InKembo-Sure, M.S. & N.Ogechi (eds.), 2006a, pp. 55-70.
 111. Webb, V.N., ‘Perspektiewe op moedertaalonderrig’. Tydskrif vir Geesteswetenskappe46, (2) 2006b, pp. 37-50.
  [Google Scholar]
 112. Wyk, C. van, ‘Moedertaalonderrig: ’n Ononderhandelbare beginselsaak’. Geplaas25Julie, 2016. http://www.npvanwyklouw.org.za/moedertaalonderrig-n-ononderhandelbare-beginselsaak-christoff-van-wyk/.
 113. Wyk, D. van, ‘Die Taaldebat op US en die belang van moedertaalonderrig vir enige taalplan’. Geplaas21April, 2016. http://www.litnet.co.za/die-taaldebat-op-us-en-die-belang-van-moedertaalonderrig-vir-enige-taalplan/.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2017.3.CARS
Loading
/content/journals/10.5117/IN2017.3.CARS
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Review Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error