Een taalvaardigheidstest voor anderstaligen voorgelegd aan leerlingen in het Nederlandstalig middelbaar onderwijs | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 59, Issue 2
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

High stakes university entrance language tests for L2-speakers are assumed to measure the language proficiency needed for academic success. Few studies have investigated the claim that L1-speakers automatically have a sufficient language proficiency level and consequently do not need to be tested. In Flanders, Belgium, there are no real entry requirements or tests for L1-speakers, except for Dentistry and Medicine. In that respect, it is interesting to investigate how Flemish secondary school students score on a language test designed for L2-students. This study focuses on the results of a small-scale study carried out with 50 pupils of the regular Flemish schooling system. All pupils took the computer test of the Interuniversity test Dutch as a Foreign Language (ITNA) testing reading, listening and language in use, one of the two officially recognized university entrance tests in Flanders. Interestingly, not all of the pupils pass the test. Especially pupils with a multilingual background or from a lower socio-economic background seem to have more difficulties passing the threshold.

Voordat L2-sprekers zich kunnen inschrijven in het hoger onderwijs, moeten ze een taalvaardigheidstoets afleggen. Er wordt vanuit gegaan dat zo’n toelatingstest het taalniveau meet dat noodzakelijk is voor academisch succes. Weinig studies onderzochten echter de bewering dat L1-sprekers automatisch over het gevraagde taalvaardigheidsniveau beschikken. Zij hoeven immers geen test af te leggen. In Vlaanderen, België, zijn er geen verplichte of bindende universitaire toelatingstoetsen voor L1-sprekers, behalve de toelatingsproeven bij geneeskunde of tandheelkunde. In dat opzicht is het interessant om na te gaan hoe Vlaamse leerlingen uit het secundair onderwijs scoren op een taalvaardigheidstest voor anderstaligen. Deze studie richt zich op de resultaten van een kleinschalig onderzoek met vijftig laatstejaarsscholieren uit het reguliere Vlaamse onderwijssysteem. Alle scholieren legden de computertest van de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) af, wat een van de twee officieel erkende universitaire toelatingstesten in Vlaanderen is. Niet alle scholieren legden de ITNA-computertest succesvol af. Vooral leerlingen met een meertalige achtergrond of met een lage socio-economische status bleken meer moeite te hebben om de cesuur te behalen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2021.2.001.GILI
2021-05-01
2024-02-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/59/2/01_IN2021_2_GILI.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2021.2.001.GILI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Agirdag, Orhan, Van Houtte, Mieke & Avermaet, Piet Van(2011). Why Does the Ethnic and Socio-economic Composition of Schools Influence Math Achievement? The Role of Sense of Futility and Futility Culture. European Sociological Review, 28(3), 366-378.
  [Google Scholar]
 2. Angoff, William H., & Sharon, Amiel T.(1971). A comparison of scores earned on the Test of English as a Foreign Language by native American college students and foreign applicants to US colleges. TESOL Quarterly, 129-136.
  [Google Scholar]
 3. Barry, Carol L., Horst, Jeanne S., Finney, Sara J.et al. (2010). Do Examinees Have Similar Test-Taking Effort? A High-Stakes Question for Low-Stakes Testing. International Journal of Testing, 10(4), 342-363. doi:10.1080/15305058.2010.508569.
  [Google Scholar]
 4. Branden, Kris Van den & Verhelst, Machteld(2011). Naar Een Volwaardig Talenbeleid. Omgaan Met Meertaligheid in Het Onderwijs. Vonk: Tijdschrift Van De Vereniging Voor Onderwijs in Het Nederlands, 40(4), 3-27.
  [Google Scholar]
 5. Clark, John L.(1977). The Performance of Native Speakers of English on the Test of English as a Foreign Language. TOEFL Research Reports, 1.
  [Google Scholar]
 6. Deygers, Bart(2017). Assessing high-stakes assumptions: A longitudinal mixed-methods study of university entrance language tests, and of the policy that relies on them. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
  [Google Scholar]
 7. Deygers, Bart, Branden, Kris Van den & Peters, Elke(2017). Checking assumed proficiency: Comparing L1 and L2 performance on a university entrance test. Assessing Writing, 32, 43-56.
  [Google Scholar]
 8. Deygers, Bart, Gorp, Koen Van, & Demeester, Thomas(2018). The B2 Level and the Dream of a Common Standard. Language Assessment Quarterly: Language Tests for Academic Enrolment and the CEFR, 15(1), 44-58.
  [Google Scholar]
 9. Deygers, Bart, Zeidler, Beate, Vilcu, Dina, et al. (2017). One Framework to Unite Them All? Use of the CEFR in European University Entrance Policies. Language Assessment Quarterly, 15(1), 3-15.
  [Google Scholar]
 10. Deygers, Bart, & Carlsen, Cecilie H.(2014). The B2 level and its applicability in university entrance tests. ALTE presentation. events.cambridgeenglish.org/alte-2014/docs/presentations/alte2014-cecilie-hamnes-carlsen-and-bart-deygers.pdf
  [Google Scholar]
 11. Gennaro, Kristen di(2009). Investigating differences in the writing performance of international and Generation 1.5 students. Language Testing, 26(4), 533-559.
  [Google Scholar]
 12. Gennaro, Kristen di(2013). How different are they? A comparison of Generation 1.5 and international L2 learners’ writing ability. Assessing Writing, 18(2), 154-172.
  [Google Scholar]
 13. Gennaro, Kristen di(2016). Searching for differences and discovering similarities: Why international and resident second-language learners’ grammatical errors cannot serve as a proxy for placement into writing courses. Assessing Writing, 29, 1-14.
  [Google Scholar]
 14. Gorter, Durk, & Cenoz, Jasone(2012). Regional minorities, education and language revitalization. In M.Martin-Jones, A.Blackledge, & A.Creese (Eds.), The Routledge Handbook of Multilingualism (pp. 184-198). New York: Routledge.
  [Google Scholar]
 15. Hamilton, Jan, Lopes, Marilyn, McNamara, Timet al. (1993). Rating scales and native speaker performance on a communicatively oriented EAP test. Language Testing, 10(3), 337-353.
  [Google Scholar]
 16. Harklau, Linda, Losey, Kay M. & Siegal, Meryl(1999). Generation 1.5 Meets College Composition: Issues in the Teaching of Writing To U.S.-Educated Learners of ESL. Mahwah, N.J: Routledge.
  [Google Scholar]
 17. Heeren, Jordi, Deygers, Bart, Speelman, Dirk et al.(2021). Halen we de norm? De scores van moedertaalsprekers op een talige toegangstest voor anderstaligen aan de universiteit. Levende Talen Tijdschrift, 22(1), 3-13.
  [Google Scholar]
 18. Houtven, Tine Van, Peters, Elke, & Morabit, Zaia El(2010). Hoe staat het met de taal van studenten? Exploratieve studie naar begrijpend lezen en samenvatten bij instromende studenten in het Vlaamse hoger onderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 11(3), 29-44.
  [Google Scholar]
 19. Johnson, Dixon C.(1977). The TOEFL and domestic students: Conclusively inappropriate. TESOL Quarterly, 79-86.
  [Google Scholar]
 20. Knoch, Ute, Elder, Cathie(2013)A framework for validating post-entry language assessments (PELAs). Papers in Language Testing and Assessment2(2), 48-66.
  [Google Scholar]
 21. KoningBoudewijnstichting(2014). BOOST Brussel zoekt voor haar nieuwe groep 15 Brusselse jongeren. Deadline inschrijvingen: 17 maart 2014. www.brusselbazaar.be/sites/www.brusselbazaar.be/files/bijlagen/nieuwsbericht/2014_BoostBrussel_Steunprogramma.pdf
  [Google Scholar]
 22. Lacante, Marlies, Almaci, Meyrem, Esbroeck, Raoul Vanet al. (2007). Allochtonen in het hoger onderwijs. Factoren van studiekeuze en studiesucces bij allochtone eerstejaarsstudenten. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. K.U.Leuven / Vrije Universiteit Brussel.
  [Google Scholar]
 23. Lacante, Marlies, Metsenaere, Machteld De, Lens, Willy et al. (2001). Drop-out in het hoger onderwijs: Onderzoek naar de achtergronden en motieven van drop-out in het eerste jaar hoger onderwijs (OBPWO 98.11). Brussel/Leuven: Vrije Universiteit Brussel/ Katholieke Universiteit Leuven.
  [Google Scholar]
 24. McNamara, Tim, & Ryan, Kerry(2011). Fairness Versus Justice in Language Testing: The Place of English Literacy in the Australian Citizenship Test. Language Assessment Quarterly, 8(2), 161-178.
  [Google Scholar]
 25. Vlaamseoverheid(2021). Onderwijsinspectie. https://www.onderwijsinspectie.be
  [Google Scholar]
 26. Peters, Elke, & Houtven, Tine Van(2010). Taalbeleid in het hoger onderwijs: de hype voorbij?Leuven: Acco.
  [Google Scholar]
 27. Raadvan Europa(2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). https://rm.coe.int/1680459f97
  [Google Scholar]
 28. Read, John(2015). Assessing English proficiency for university study. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 29. Read, John(2016). Post-admission Language Assessment of University Students (Vol. 6). Cham, Switzerland:Springer.
  [Google Scholar]
 30. Reynders, Tineke, Nicaise, Ides & Damme, Jan Van(2005). Longitudinaal Onderzoek in Het Basisonderwijs: De Constructie Van Een SES-variabele Voor Het SiBO-onderzoek. Leuven: Steunpunt LOA. www.informatieportaalssl.be/SiBO-Databank/_Hoofdtabellen/LOA-RAPPORT31_ConstructieSES.pdf
  [Google Scholar]
 31. Slik, Frans W. P. Van Der, Driessen, Geert J. M. & Bot, Kees L. J. De(2006). Ethnic and Socioeconomic Class Composition and Language Proficiency: A Longitudinal Multilevel Examination in Dutch Elementary Schools. European Sociological Review22(3), 293-308. https://academic.oup.com/esr/article/22/3/293/2763440/Ethnic-and-Socioeconomic-Class-Composition-and
  [Google Scholar]
 32. Stricker, Lawrence J.(2004). The Performance of Native Speakers of English and ESL Speakers on the Computer-based TOEFL and GRE General Test. Language Testing, 21(2), 146-173. doi:10.1191/0265532204lt279oa
  [Google Scholar]
 33. TracéBrussel vzw(2015). “BOOST Brussel moedigt kansarme Brussels (sic.) jongeren aan in hun schoolcarrière.”Tracé Brussel schakels naar werk. www.tracebrussel.be/nieuws/boost-brussel-moedigt-kansarme-brussels-jongeren-aan-hun-schoolcarriere
  [Google Scholar]
 34. Universiteit Gent(2019). Leesvaardigheid van 15-jarigen. Vlaams rapport PISA 2018. Gent: Vakgroep Onderwijskunde. https://www.pisa.ugent.be/index.html
  [Google Scholar]
 35. Vakgroep Onderwijskunde universiteit Gent(2015). Wetenschappelijke geletterdheid bij 15-jarigen. Overzicht van de eerste Vlaamse resultaten van PISA 2015. onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/PISA2015_samenvattende_broch_FINAL.pdf
  [Google Scholar]
 36. Wachter, Lieve De, Heeren, Jordi, Marx, Stevenet al. (2013). Taal: noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven. Levende Talen Tijdschrift14(4), 28-36.
  [Google Scholar]
 37. Wise, Steven L., & DeMars, Christine E.(2005). Low Examinee Effort in Low-Stakes Assessment: Problems and Potential Solutions. Educational Assessment, 10(1), 1-17.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2021.2.001.GILI
Loading
/content/journals/10.5117/IN2021.2.001.GILI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error