De invloed van het Nederlands op contacttalen in zeventiende-eeuws Taiwan1 | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 59, Issue 2
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

In 1624, the Dutch East India Company (VOC) arrived on the island of Taiwan and established a trading post there, which would continue to function until 1662. During this period, Dutch missionaries came to the island with the intention of proselytizing the indigenous Formosan peoples. They built churches and schools and translated Gospels and catechisms into Formosan languages. Over time, language policy changed and there was a concerted effort to teach the indigenous people Dutch. Many Chinese, including traders, fishermen and farmers, also went to Taiwan in this period. To support its investment on the island, the VOC implemented a system of tax-farming among the Chinese, who eventually numbered some 50,000. In this article, an attempt is made to analyse the linguistic consequences of contact between the Dutch on the one hand and the Formosans and Chinese on the other hand. The first of these is that the Dutch taught Formosans to write using a modified Roman script. The Formosans continued to use this script long after the Dutch had been expelled in 1662. Second, Dutch missionaries translated texts into two Formosan languages, Siraya and Favorlang. Since 1662, both languages have died out and so the Dutch texts are among the few sources which allow scholars to study these languages. Third, because of contact with Chinese tax-farmers, at least two Dutch loanwords have been adopted by local Sinitic varieties, both of which function as productive morphemes. Furthermore, one of these words has its own Chinese character. In short, this article aims to illustrate how contact with Dutch influenced other languages in Taiwan and thus to contribute to our understanding of the consequences of contact between Dutch and other languages in East Asia.

In 1624 arriveerde de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op het eiland Taiwan en vestigde daar een handelspost, Fort Zeelandia, die tot 1662 zou blijven functioneren. Het hoofddoel van de VOC was het drijven van handel met China en eveneens het oprichten van een stophaven voor schepen onderweg tussen Batavia en de VOC-handelsposten in Japan (Hirado 1609-41; Decima vanaf 1641). In hun kielzog kwamen Nederlandse missionarissen in deze periode naar het eiland met de bedoeling, de inheemse Formosanen te bekeren tot het protestantisme. De VOC bouwde kerken en scholen en de missionarissen vertaalden Bijbelteksten en catechismussen in Formosaanse talen, die behoren tot de Austronesische taalfamilie, waartoe o.a. het Maleis en het Tagalog eveneens behoren. In de loop van de tijd veranderde het taalbeleid van de VOC en werd er een gezamenlijke inspanning geleverd om de inheemse bevolking Nederlands te leren. In 1649 stonden er 315 dorpen onder het gezag van de VOC, die 68.675 inwoners telden. Vóór de Nederlandse periode woonden er zo’n 10.000 Chinezen op Taiwan, waarvan de meerderheid handelaren, vissers, piraten en smokkelaars was. In die periode gingen veel andere Chinezen, waaronder veel landarbeiders, naar het eiland. Zij kwamen vooral uit de zuidelijke Chinese provincies Fujian en Guangdong. Om haar investeringen op het eiland te ondersteunen, voerde de VOC een pachtsysteem onder de Chinezen in.

In dit artikel wordt een poging gedaan om de gevolgen betreffende de taal te analyseren van het contact tussen de Nederlandse taal enerzijds en de Formosaanse talen en regionale Sinitische talen anderzijds. Drie gevolgen zullen specifiek onder de loep worden genomen. Ten eerste hebben de Nederlandse missionarissen Formosanen geleerd met Latijnse letters te schrijven. Na 1662 bleven de Formosanen dit schriftsysteem om praktische redenen gebruiken tot in de negentiende eeuw. Ten tweede vertaalden de Nederlandse missionarissen christelijke teksten in twee Formosaanse talen, het Siraya en het Favorlangs, die inmiddels zijn uitgestorven. Daarom vormen deze teksten een belangrijke bron voor de hedendaagse studie van die talen, en ook voor de nakomelingen van deze Formosanen die nu proberen het gebruik van het Siraya nieuw leven in te blazen. Ten derde bestaat er als gevolg van het contact tussen de Nederlanders en Chinese pachters een klein aantal toponiemen en leenwoorden, en een nieuw ‘dialectkarakter’ in twee Sinitische talen opgenomen: het Mandarijn en het Taiwanees Zuidelijk Min ofwel het Taiwanees Hokkien. Kortom, dit artikel doet een poging om een aantal van de gevolgen betreffende de taal van de Nederlandse kolonisatie van Taiwan in de zeventiende eeuw aan te tonen en daarmee iets bij te dragen aan onze kennis van de invloed van het Nederlands buiten de Lage Landen, vooral in Oost-Azië.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2021.2.002.JOBY
2021-05-01
2024-02-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/59/2/02_IN2021_2_JOBY.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2021.2.002.JOBY&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Adelaar, Alexander(2006). Siraya dialogues. In Henry Y.Changet al. (Red.), Streams converging into an Ocean. Festschrift in honor of Professor Jen-kuei Li on his 70th birthday (pp. 665-685). Taipei: Academia Sinica.
  [Google Scholar]
 2. Adelaar, Alexander(2011). Siraya: retrieving the phonology, grammar and lexicon of a dormant Formosan language. Berlin: De Gruyter Mouton.
  [Google Scholar]
 3. Andrade, Tonio(2000). Commerce, Culture and Conflict: Taiwan under European Rule, 1624-1662. PhD Yale University.
  [Google Scholar]
 4. Andrade, Tonio(2005). Pirates, Pelts, and Promises: The Sino-Dutch Colony of Seventeenth-Century Taiwan and the Aboriginal Village of Favorolang. The Journal of Asian Studies, 64(2), 295-321.
  [Google Scholar]
 5. Baumgarten, Siegfried(1748)Nachrichten von merkwürdigen Büchern. Halle: J.J. Gebauer.
  [Google Scholar]
 6. Blussé, Leonard (1989). Tribuut aan China: Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen. Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever.
  [Google Scholar]
 7. Blussé, Leonardet al. (1986-2000). De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan, 1629 1662. 4 banden. Den Haag: Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
 8. Blust, Robert(1999). Subgrouping, circularity and extinction: Some issues in Austronesian comparative linguistics. In ElizabethZeitoun en PaulJen-kuei Li (Red.), Selected Papers from the Eighth International Conference on Austronesian Linguistics (pp. 31-94). Symposium Series of the Institute of Linguistics (Preparatory Office), No.1. Taipei: Academia Sinica.
  [Google Scholar]
 9. Booij, Geert(1995). The Phonology of Dutch. Oxford: Clarendon Press.
  [Google Scholar]
 10. Campbell, William(1888). The Gospel of St. Matthew in Formosan (Sinkang Dialect) with corresponding versions in Dutch and English edited from Gravius’s edition of 1661. Londen: Trubner.
  [Google Scholar]
 11. Campbell, William(1896). The Articles of Christian Instruction in Favorlang-Formosan Dutch and English From Vertrecht’s manuscript of 1650 with Psalmanazar’s Dialogue between a Japanese and a Formosan and Happart’s Favorlang Vocabulary. Londen: Kegan Paul.
  [Google Scholar]
 12. Campbell, William(1903). Formosa under the Dutch, Described from Contemporary Records. Londen: Paul Kegan [herdruk 1992, Taipei].
  [Google Scholar]
 13. Chiu, Hsin-Hui(2008). The Colonial ‘civilizing Process’ in Dutch Formosa: 1624-1662. Leiden: Brill.
  [Google Scholar]
 14. Chiu, Hsin-Hui(2013). Colonial Linguistic Phenomena and Legacy of Dutch Formosa with Reference to Dutch Learning in Early Modern Monsoon Asia, Taiwan Historical Research20(1), 1-46.
  [Google Scholar]
 15. Chiung, Wi-vun Taiffalo(2004). Oceanic Taiwan: History and languages. Tainan: National Cheng Kung University.
  [Google Scholar]
 16. Donaldson, Bruce(1983). Linguistic History of Holland and Belgium. Leiden: Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
 17. Du Rieu, Willem(1875). Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV: accedunt nomina curatorum et professorum per eadem secula. Den Haag: Martinus Nijhoff.
  [Google Scholar]
 18. Fujii, Shōzō(2006). The Formation of Taiwanese Identity and the Cultural Policy of Various Outside Regimes. In LiaoPing-Huiet al. (Red.), Taiwan under Japanese Colonial Rule 1895-1945, History, Culture, Memory (pp. 62-77). New York: Columbia University Press.
  [Google Scholar]
 19. Groeneboer. Kees(1993). Weg tot het Westen: Het Nederlands voor Indiё 1600-1950: een taalpolitieke geschiedenis. Leiden: KITLV Uitgev.
  [Google Scholar]
 20. Happart, Gilbertus(1842). Woord-boek der Favorlangsche taal, waarin het Favorlangs voor, het Duits achter gestelt is door. red. Wolter (W.R.) van Hoëvell, Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, deel 18. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
  [Google Scholar]
 21. Heylen, Ann(2001). Dutch Language Policy and Early Formosan Literacy (1624-1662). In KuWei-ying (Red.), Missionary Approaches and Linguistics in Mainland China and Taiwan (pp. 199-252). Leuven: Leuven Universitaire Pers.
  [Google Scholar]
 22. Hsieh, Chiao-Min(1980). Sequent Occupance and Place Names. In Ronald G.Knapp (Red.), China’s Island Frontier: Studies in the Historical Geography of Taiwan. Honolulu: University of Hawaii Press.
  [Google Scholar]
 23. Huang, Chun (Jimmy)(2010). Language revitalization and identity politics: an examination of Siraya reclamation in Taiwan. Ph.D. diss. University of Florida.
  [Google Scholar]
 24. Joby, Christopher (2020a). The Reception of Classical Authors in Taiwan, International Journal of the Classical Tradition, doi:10.1007/s12138‑020‑00572‑1, 1-16.
  [Google Scholar]
 25. Joby, Christopher (2020b). A recently-discovered copy of a translation of the Gospel of St. John in Siraya, Oceanic Linguistics (59:1/2), 212-31.
  [Google Scholar]
 26. Joby, Christopher (2020c). The Dutch Language in Japan 1600-1900: A Cultural and Sociolinguistic Study of Dutch as a Contact Language in Tokugawa and Meiji Japan. Leiden: Brill.
  [Google Scholar]
 27. Junius, Robert(1645). Soulat i A.B.C. ka patutugogniang ta Alla lack i Christang tu guma guma na D. Robertus Iunius padre ki Deos tu Guma kesangang Delft. ABC Boeck, twelck sal geleerd worden de kinderen der Christenen inde dorpen van Do. Robbertus Junius padre qui Deos. Delft: Andries Clouting.
  [Google Scholar]
 28. Klöter, Henning(2008). Facts and Fantasy about Favorlang. In A.Lubotskyet al. (Red.) Evidence and Counter-Evidence: Essays in honour of Frederik Kortlandt, deel 2: General Linguistics (pp. 207-223). Amsterdam: Rodopi.
  [Google Scholar]
 29. Kuiper, Pieter Nicolaas (Koos)(1993). Dutch loan-words and loan-translations in modern Chinese: an example of successful sinification by way of Japan. In L.Haft (Red.), Words from the West, Western texts in Chinese literary context, Essays to honor Erik Zürcher on his sixty-fifth birthday (pp. 116-144). Leiden: CNWS Publications.
  [Google Scholar]
 30. Kuiper, Pieter Nicolaas (Koos)(2017). The Early Dutch Sinologists (1854-1900): Training in Holland and China, Functions in the Netherlands Indies, 2 delen. Leiden: Brill.
  [Google Scholar]
 31. Le Gobien, C.et al. (1781). Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères. Parijs: J.G. Merigot le jeune.
  [Google Scholar]
 32. Le Page, R.B. en Tabouret-Keller, Andrée(1985). Acts of identity: Creole-based approaches to language and ethnicity. Cambridge: CUP.
  [Google Scholar]
 33. Li, Paul Jen-kuei(2010). Studies of Sinkang Manuscripts. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.
  [Google Scholar]
 34. Li, Paul Jen-kuei(2012). The Ethnic Groups, Languages and Migrations of the Formosan Natives. Taipei: Bookman Books.
  [Google Scholar]
 35. Li, Paul Jen-kuei(2019). Text Analysis of Favorlang, Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.
  [Google Scholar]
 36. Li, Paul Jen-kuei en Huang, Hsiu-min(2015). Four Recently Uncovered Sinkang Manuscripts, Taiwan Historical Research22(4), 167-189.
  [Google Scholar]
 37. Li, Paul Jen-kuei en Huang, Hsiu-min(2020). Two New Sinkang Manuscripts, Taiwan Historical Research27(4), 145-67.
  [Google Scholar]
 38. Lin, Ching-Hsiun(2013). Linguistic Aspects of Taiwanese Southern Min, vert. Raung-fu Chung, red. Robert Fox. Taipei: National Academy for Educational Research, Republic of China (Taiwan).
  [Google Scholar]
 39. Lin, Philip T.(2015). Taiwanese Grammar: A Concise Reference. Greenhorn Media, s.l.
  [Google Scholar]
 40. Liu, Zemin 劉澤民 (2002)平埔百社古文書專輯. 南投市[Nantou City]: 國史館台灣文獻館
  [Google Scholar]
 41. Macapili, Edgar(2008). Siraya Glossary, Based on the Gospel of St. Matthew in Formosan (Sinkan Dialect): A Preliminary Survey. Tainan: Pepo-Siraya Culture Association.
  [Google Scholar]
 42. Molewijk, G.C. (Red.) (1991). ’t Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaarloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen mandarijnen ende zeerover Coxinga, overrompelt, vermeestert ende ontweldight is geworden. Zutphen: Walburg Pers [eerste editie 1675].
  [Google Scholar]
 43. Müller, Andreas(1680). Oratio Orationum. Berlin: Officina Rungiana.
  [Google Scholar]
 44. Norman, Jerry(1988). Chinese. Cambridge: CUP.
  [Google Scholar]
 45. Ogawa, Naoyoshi(2003). English-Favorlang Vocabulary. Tokyo: Research Institute for languages and cultures of Asia and Africa.
  [Google Scholar]
 46. Pytlowany, Anna en Van Hal, Toon(2016). Merchants, scholars and languages: the circulation of linguistic knowledge in the context of the Dutch United East India Company (VOC), Histoire Épistémologie Langage, tome 38, fascicule 1, 2016. Une autre langue globale? Le néerlandais comme langue scientifique dans l’espace extra-européen (XVIIe-XIXe siècles), 19-37; doi:10.1051/hel/2016380102.
  [Google Scholar]
 47. Rutten, Gijsbert en Vosters, Rik(2019). Historische meertaligheid: nieuwe kansen voor de historische taalkunde, Taal en Tongval71(2), 97-103; doi:10.5117/TET2019.2.RUTT
  [Google Scholar]
 48. Shepherd, John R.(1993). Statecraft and Political Economy on the Taiwan Frontier, 1600-1800. Stanford: Stanford University Press.
  [Google Scholar]
 49. Sijs, Nicoline van der(2010). Nederlandse woorden wereldwijd. Den Haag: SDU Uitgevers.
  [Google Scholar]
 50. Thompson, Laurence(1964). The earliest Chinese eyewitness accounts of the Formosan aborigines, Monumenta Serica23, 163-204.
  [Google Scholar]
 51. Tsuchida, Shigeruet al. (1991). Linguistic Materials of the Formosan Sinicized Populations I: Siraya and Basai. Tokyo: University of Tokyo Department of Linguistics.
  [Google Scholar]
 52. Tsuchida, Shigeru(2000). Japanese Contribution to the Linguistic Studies of the Formosan Indigenous Languages. In DavidBlundell (Red.), Austronesian Taiwan: Linguistics, history, ethnology, prehistory (pp. 68-96). Taipei: Shung Ye Museum.
  [Google Scholar]
 53. Vertrecht, Jacobus(1888). Leerstukken en Preeken in de Favorlangsche Taal (Eiland Formosa). Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
  [Google Scholar]
 54. Vlis, C.J. van der(1842). Formosaansche woorden-lijst, volgens een Utrechtsch handschrift: voorafgegaan door eenige korte aanmerkingen betreffende de Formosaansche taal. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
  [Google Scholar]
 55. Wang, Tay-Sheng(2000). Legal Reform in Taiwan under Japanese Colonial Rule, 1895-1945: The Reception of Western Law. Seattle: Univ. of Washington Press.
  [Google Scholar]
 56. Willemyns, Roland(2013). Dutch: Biography of a Language. Oxford: OUP.
  [Google Scholar]
 57. Wills, John(1999). The Seventeenth-Century Transformation: Taiwan under the Dutch and the Cheng Regime. In Murray A.Rubinstein (Red.), Taiwan: A New History (pp. 84-106). Londen: M.E. Sharpe.
  [Google Scholar]
 58. Ye, Ruiping(2019). The colonisation and settlement of Taiwan, 1684-1945: land tenure, law and Qing and Japanese policies. Abingdon: Routledge.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2021.2.002.JOBY
Loading
/content/journals/10.5117/IN2021.2.002.JOBY
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error