Talige diversiteit en Nederlands in de lerarenopleidingen op Curaçao en Bonaire | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 56, Issue 3
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

First-year students at the teacher training institutes for primary education and for secondary education in the subject of Dutch at the University of Curaçao generally speaking show low scores on Dutch language proficiency tests and poor study results. Bak-Piard et al. (2016) found that these poor results are related. In this contribution we will go into the language background of these first-year students and show that it is characterized by a large amount of diversity. This not only relates to the students’ first learned languages, but also to their earlier and actual home languages, their earlier and actual languages of instruction and the foreign languages they learned in the course of their educational career. This linguistic diversity, which is by no means an exception in the Caribbean, leads to a multitude of language practices that can be characterized as ‘polylingual languaging’, i.e. making meaning by using all the linguistic resources that these students possess in their rich linguistic repertoires. It goes without saying that such language practices can be easily at odds with schools’ linguistic normativity. The data that we present here give a clear insight in local linguistic diversity patterns and practices and provide a number of interesting building blocks for the development of an educational program for Dutch in the teacher training curriculum that fits the linguistic reality of the students and can contribute to improving their study results in the teacher training programs and making them better teachers in contexts of linguistic diversity in their future careers.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2018.3.004.BAK
2018-11-01
2024-06-22
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/56/3/04_IN2018.3_BAK.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2018.3.004.BAK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Appel, R. & A. Vermeer, Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs. Bussum: Coutinho, 1996.
  [Google Scholar]
 2. Bak-Piard, M., ‘Inventarisatie redenen voor studie-uitval binnen de Tweedegraads Lerarenopleiding Nederlands (TLN) periode 2005-2008’. Intern rapport, AF/UNA. Curaçao, 2009.
  [Google Scholar]
 3. Bak-Piard, M.et al., ‘Het verband tussen studie-uitval en taalvaardigheid bij leraren in opleiding op Curaçao en Bonaire’. OSO, Tijdschrift voor Suriname en het Caraibisch gebied1, (35) 2016, pp. 202-224.
  [Google Scholar]
 4. Bak-Piard, M., ‘Kan grammaticaonderwijs van het Nederlands leuk en toch leerzaam zijn?’ 
N.Faraclaset al. (eds.), Archaeologies of Erasures and Silences: Recovering othered languages, literatures and cultures in the Dutch Caribbean and beyond. Curaçao / Puerto Rico: FPI, UoC/UPR, 2017, pp. 185-205.
  [Google Scholar]
 5. Bean, J.P., ‘Drop-outs and turnover: the synthesis and test of a causal model of student attrition’. Research in Higher Education12, (2) 1980, pp. 155-187.
  [Google Scholar]
 6. Berben, M., Het Nederlands op de BES-eilanden: een vreemde taal?! Het taalniveau Nederlands van (pre)eindexamenleerlingen op Bonaire, Saba en St. Eustatius in relatie tot de Taalgebruiker, het Taalbeleid en het Taalaanbod. Doctoraalscriptie Universiteit Twente, 2010.
  [Google Scholar]
 7. Berg, M.N.van den & W. Hofman, ‘Student success in university education: A multimeasurement study of the impact of student and faculty factors on study progress’. Higher Education50, (3) 2005, pp. 413-446.
  [Google Scholar]
 8. Blommaert, J. & A. Backus, ‘Repertoires revisited: ‘Knowing language’ in superdiversity’. Working Papers in Urban Language & Literacies 67. London: King’s College, 2011.
  [Google Scholar]
 9. Bossers, B.et al. (red.), Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bussum: Coutinho, 2015.
  [Google Scholar]
 10. Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao, Resultaten Census 1992 Nederlandse Antillen. Willemstad: CBS, 1993.
  [Google Scholar]
 11. Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao, Resultaten Census 2001 Nederlandse Antillen. Willemstad: CBS, 2002.
  [Google Scholar]
 12. Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao, Eerste resultaten Census 2011 Curaçao. Willemstad: CBS, 2012.
  [Google Scholar]
 13. Centraal Bureau voor de Statistiek, Caribisch Nederland in cijfers (2012). Den Haag/Heerlen/Bonaire: Statistics Netherlands, 2013.
  [Google Scholar]
 14. Daantje-Cecilia, M. & F. van der Linden, Bevolkingssamenstelling in wijken op Bonaire toen en nu, 2012. (www.cbs.nl/achtergronden/2012/21/bevolkingssamenstelling-in-wijken- op-bonaire-
toen-en-nu)
  [Google Scholar]
 15. Declercq, K. & F. Verboven, Slaagkansen aan Vlaamse universiteiten: tijd om het beleid bij te sturen?, 2010. (www.econ.kuleuven.be/vives/publicaties/briefings/20100927declerq_verboven.pdf)
  [Google Scholar]
 16. Departement van Onderwijs Curaçao, Over taal gesproken: Schooltaalbeleid in het Voortgezet onderwijs. Concept beleidsstuk. Willemstad: Departement van Onderwijs Curaçao, 2001.
  [Google Scholar]
 17. Dijkhoff, M., ‘Language planning and political restructuring in Curaçao: what’s new?’ N.Faraclaset al. (eds.), Creole connections: Transgressing Neocolonial Boundaries in the Languages, Literatures and Cultures of the ABC Islands and the Rest of the Dutch Caribbean. Curaçao/Puerto Rico: FPI, UoC/UPR, 2014, pp. 105-120.
  [Google Scholar]
 18. Dijkhoff, M. & J. Pereira, Language and education in Aruba, Bonaire and Curaçao. In: B.Migge, 
I.Léglise & A.Barten (Eds.), Creoles in Education: An appraisal of current programs and projects, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2010, pp. 237-272.
  [Google Scholar]
 19. Drenthe, T.et al., Haalbaarheidsonderzoek instructietaal St. Eustatius. ‘It takes an island to raise our children’. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2014. (www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/06/12/haalbaarheidsonderzoek- instructietaal-sint-eustatius)
  [Google Scholar]
 20. Dyers, C., ‘Factors Influencing the Sustainability of University Centres Promoting Multilingualism in South Africa’. South African Journal of Higher Education18, (3) 2004, pp. 241-256.
  [Google Scholar]
 21. Ellis, R., The study of second language acquisition. Oxford, UK: Oxford University Press, 1994.
  [Google Scholar]
 22. Elsen, M., Studie-uitval in de propedeuse. Een pluriform verschijnsel. Rapport 49. Leiden: ICLON, 1998. (wikipedia.fsw.leidenuniv.nl:8080/IclonWiki/images/6/69/Rapport49word.pdf)
  [Google Scholar]
 23. Faraclas, N.et al. (eds.), Re-Centering the ‘Islands in Between’: Rethinking the Languages, Literatures, and Cultures of the Eastern Caribbean and the Diaspora. Willemstad, Curaçao: Fundashon pa Planifikashon di Idioma, 2009.
  [Google Scholar]
 24. Faraclas, N., P. Kester & E. Mijts, Language of Instruction in St. Eustatius. Report of the 2013 research group on language of instruction in Sint Eustatius. Den Haag/Oranjestad: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen / Rijksdienst Caraibisch Nederland, 2013.
  [Google Scholar]
 25. García, O., ‘Theorizing Translanguaging for Educators’. C.Celic & K.Seltzer (eds.), Translanguaging: A CUNY-NYSIEB Guide for Educators, 2012. (www.nysieb.ws.gc.cuny.edu/files/2013/03/Translanguaging-Guide-March2013.pdf)
  [Google Scholar]
 26. Garcia, O. & Li Wei, Language, Bilingualism and Education. New York, NY: Palgrave MacMillan, 2014.
  [Google Scholar]
 27. García, O., N. Flores & M. Spotti, ‘Introduction – Language and society a critical poststructuralist perspective’. O.García, N.Flores & M.Spotti (eds.), The Oxford Handbook of Language and Society. Oxford: Oxford University Press, 2017, pp. 1-16.
  [Google Scholar]
 28. Geelen, A., K. Heij & A. Maduro, Leesvaardigheid op Curaçao. Onderzoek naar het niveau van leesvaardigheid van havo en vwo-leerlingen in de eindexamenklas. Culemborg: Bureau ICE, 2010.
  [Google Scholar]
 29. Gietel, C.N., Sigui papia, een quasi-experimenteel onderzoek naar de relatie tussen meertaligheid en intercultureel bewustzijn onder Curaçaose studenten. Scriptie Radboud Universiteit Nijmegen, 2006.
  [Google Scholar]
 30. Groenewoud, M., ‘Van missieschool naar burgerschool? De kwestie van de gelijkstelling van het onderwijs in Curaçao, 1919-1935’. OSO Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied34, 2015, pp. 103-115.
  [Google Scholar]
 31. Huibregtse, L., Effecten en didactiek van tweetalig voortgezet onderwijs in Nederland. Proefschrift Universiteit Utrecht, 2001.
  [Google Scholar]
 32. Hulstijn, J.H., ‘Fundamental issues in the study of second language acquisition’. L.Robertset al. (eds.), EUROSLA Yearbook 7, 2007, pp. 191-203.
  [Google Scholar]
 33. Jørgensen, J.N.et al., ‘Polylanguaging in superdiversity’. K.Arnautet al. (eds.), Language and Superdiversity. New York/London: Routledge, 2016, pp. 137-154.
  [Google Scholar]
 34. Krashen, S.D., Second language acquisition and second language learning.Oxford: Pergamon Press, 1981.
  [Google Scholar]
 35. Kalsbeek, A. van & F. Kuiken, ‘Academisch taalgebruik in het Nederlands wetenschappelijke onderwijs: stand van zaken en blik op de toekomst’. Internationale Neerlandistiek52, (3) 2014, pp. 221-236.
  [Google Scholar]
 36. Kibbelaar, J., De rol van taal in het Curaçaose onderwijs.Een verkenning van kansen en knelpunten. Scriptie Universiteit van Amsterdam, 2013. (www.desaroyodihubentut.cw/wp-content/uploads/2017/06/Kibbelaar-2012-De- rol-van-taal-in-het-Curaçaose-onderwijs.pdf)
  [Google Scholar]
 37. Landsverordening Officiële Talen. Publicatieblad 2007, nr. 20. Willemstad: Regering van de Nederlandse Antillen, 2007.
 38. Landsverordening Funderend Onderwijs. Publicatieblad 2008, nr. 84. Curaçao: Regering van de Nederlandse Antillen, 2008.
 39. Mack, A., Differences in academic performance and self-regulated learning based on level of student participation in supplemental instruction. Dissertation University of Central Florida, 2007. (stars.library.ucf.edu/etd/739/)
  [Google Scholar]
 40. Martens, P., ‘Struikelen over de eerste horde’. Knack5, 2011, pp. 74-78.
  [Google Scholar]
 41. Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Convenant Randstaduniversiteiten 2011-2014. Naar meer studiesucces voor niet-westerse allochtone studenten. Den Haag: Ministerie van Onderwijs en Cultuur, 2011.
  [Google Scholar]
 42. Narain, G., Taaltalent in Ontwikkeling: Een Studie naar het Papiamentu en het Nederlands in de kleuterperiode op Curaçao en in Nederland. Tilburg: Tilburg University Press, 1995.
  [Google Scholar]
 43. Nederlandse Taalunie, Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen. Den Haag: Nederlandse Taalunie, 2008. (www.taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader)
  [Google Scholar]
 44. Onderwijsraad, Een succesvolle start in het hoger onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad, 2008. (www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/282/documenten/een succesvolle start in het hoger onderwijs.pdf)
  [Google Scholar]
 45. Palm, J. de, Het Nederlands op de Curaçaose school. Groningen: Wolters-Noordhof, 1969.
  [Google Scholar]
 46. Peters, E. & T. Van Houtven (red.), Taalbeleid in het Hoger Onderwijs: de hype voorbij?Leuven: Acco, 2010.
  [Google Scholar]
 47. Plomp, T. & N. Nieveen, Educational Design Research. Enschede: SLO, 2013.
  [Google Scholar]
 48. Prins, J., Studie-uitval in het wetenschappelijk onderwijs. Studentkenmerken en opleidingskenmerken als verklaring voor studie-uitval. Dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen, 1997.
  [Google Scholar]
 49. Prins-Winkel, A., Kabes duru? Verslag van een onderzoek naar de onderwijssituatie op de Benedenwindse Eilanden van de Nederlandse Antillen in verband met het probleem van de vreemde voertaal bij het onderwijs. Assen: Van Gorcum, 1973.
  [Google Scholar]
 50. Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, 2015, Vaart met taalvaardigheid Nederlands in het hoger onderwijs. Den Haag: Nederlandse Taalunie, 2015.
  [Google Scholar]
 51. Rampart, N., ‘De lesgever als leerder. Kroniek van het Nederlands als vreemde taal’. Internationale Neerlandistiek55, (1) 2017, pp. 47-58.
  [Google Scholar]
 52. Richards, J.C., Curriculum development in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
  [Google Scholar]
 53. Rutgers, W., Beneden en boven de wind. Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam: De Bezige Bij, 1996.
  [Google Scholar]
 54. Severing, R., Geletterdheid en onderwijssucces op Curaçao; een longitudinaal onderzoek naar de 
verwerving van Papiamentu en Nederlands. Tilburg: Tilburg University Press, 1997.
  [Google Scholar]
 55. Severing, R. & C. Weijer, ‘The Fundashon Planifikashon di idioma: Language Planning and Language Policy in Curaçao’. N.Faraclas, R.Severing & C.Weijer (eds.) Linguistic Studies on Papiamentu. Curaçao: FPI, 2008, pp. 247-253.
  [Google Scholar]
 56. Spotti, M. & S. Kroon, ‘Multilingual Classrooms in Times of Superdiversity’. S. May (ed.), Encyclopedia of Language and Education, Volume 3, Discourse and Education, S.Wortham & D.Kim (eds.). Heidelberg: Springer, 2016, pp. 97-109.
  [Google Scholar]
 57. Studentenadministratie van de University of Curaçao 2004-2013. Willemstad: University of Curaçao, 2015.
 58. Swain, M., ‘The output hypothesis: Theory and research’. E.Hinkel (ed.), Handbook on research in second language teaching and learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005, pp. 471-483.
  [Google Scholar]
 59. Van den Branden, K., Handboek taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Acco, 2010.
  [Google Scholar]
 60. Visser, K. & E. Jansen, ‘Het samenspel van elkaar versterkende succesfactoren’. E.van Berkel, 
A.Jansen & A.Bax (red.), Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen rendementsverbeteringen in het hoger onderwijs. Den Haag: Boom Lemma, 2012, pp. 113-128.
  [Google Scholar]
 61. Wachter, L. deet al., ‘Taal: Noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces’. In: Levende Talen Tijdschrift14, (4) 2013, pp. 28-37.
  [Google Scholar]
 62. Wolff, R., Presteren op vreemde bodem. Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. Dissertatie Universiteit van Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2018.3.004.BAK
Loading
/content/journals/10.5117/IN2018.3.004.BAK
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error