Over de tweestrijd tussen taalnorm en taalrealiteit | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 57, Issue 3
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

Flanders, the Dutch-speaking part of Belgium, shows a strong presence of non-standard language varieties, such as (lit. ‘in-between language’) or regional dialects. However, Dutch as a second language (L2) education in Flanders mainly focuses on (Belgian) Standard Dutch, the official language variety in Flanders. Newcomers settling in Flanders seem to experience a large gap between the standard language advocated in policy and education and the multitude of non-standard language varieties they encounter in daily interactions. L2 teachers in Flanders are thus dealing with students who often struggle to communicate with L1 speakers of Dutch. In this empirical study, we address this issue by probing the opinions of L2 teachers: do they believe and dialects form a communication threshold for their students? To what extent do they focus on non-standard language during their lessons, and what reservations or doubts do they possibly have about teaching non-standard language in the classroom? To answer these questions, we draw on fieldwork conducted in the East Flemish city of Ghent.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2019.3.001.LYBA
2019-11-01
2024-04-15
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/57/3/01_IN2019.3_LYBA.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2019.3.001.LYBA&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Absillis, K., Jaspers, J. & Van Hoof, S.(2012). De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent.
  [Google Scholar]
 2. Begine, S., (2017). De resultaten van onze enquête bij 294 NT2-leerkrachten. Geraadpleegd op 08/09/18 op https://www.goestingintaal.com/blog/de-resultaten-van-onze-enquete-bij-294-nt2-leerkrachten.
  [Google Scholar]
 3. Boonen, U. & Harmes, I.(2012). Welk Nederlands voor Duitstaligen? Nederlandse taalverwerving en Nederlandse taalkunde vanuit Duits perspectief. In K.Absilliset al. (Red.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams (pp. 349-370). Gent.
  [Google Scholar]
 4. Boyatzis, R. E.(1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks.
  [Google Scholar]
 5. Braun, V. & Clarke, V.(2006)Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
  [Google Scholar]
 6. De Caluwe, J., Delarue, S., Ghyselen, A.et al.(2013). Tussentaal. Over de talige ruimte tussen dialect en standaardtaal in Vlaanderen. Gent.
  [Google Scholar]
 7. De Decker, B.(2014). De chattaal van Vlaamse tieners: een taalgeografische analyse van Vlaamse (sub)standaardiseringsprocessen tegen de achtergrond van de internationale chatcultuur. Proefschrift Universiteit Antwerpen.
  [Google Scholar]
 8. De Standaard (13/09/2007). We zijn te snel te rijk geworden. Geraadpleegd op 24/01/2019 op www.standaard.be/cnt/8k1h78dq.
  [Google Scholar]
 9. De Standaard (24/10/2017). Dialectles bevordert integratie. Geraadpleegd op 29/08/2018 op www.standaard.be/cnt/dmf20171023_03148689.
  [Google Scholar]
 10. Debrabandere, P.(2009). Tussentaal of standaardtaal?Neerlandia/Nederlands van Nu, 113(4/5), 42-44.
  [Google Scholar]
 11. Delarue, S.(2016). Bridging the policy-practice gap: How Flemish teachers’ standard language perceptions navigate between monovarietal policy and multivarietal practice. Proefschrift Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 12. Delarue, S. & Lybaert, C.(2016). The Discursive Construction of Teacher Identities: Flemish Teachers’ Perceptions of Standard Dutch. Journal of Germanic Linguistics, 28(3), 219-265.
  [Google Scholar]
 13. Den Boon, C.A. & R. Hendrickx, R.(2015). Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal (15de editie). Utrecht/Antwerpen.
  [Google Scholar]
 14. Devos, M.(2006). Genese en structuur van het Vlaamse dialectlandschap. In J.De Caluweet al. (Red.), Structuren in talige variatie in Vlaanderen (pp. 35-62). Gent.
  [Google Scholar]
 15. Diepeveen, J. & Hüning, M.(2013). Tussentaal als onderwerp van (vreemdetalen)onderwijs. Een buitenlands perspectief. Ons Erfdeel, 4, 82-89.
  [Google Scholar]
 16. Flubacher, M.(2013). Language(s) as the key to integration? The ideological role of diglossia in the German-speaking region of Switzerland. In E.Barátet al. (Red.), Ideological Conceptualizations of Language: Discourses of Linguistic Diversity (pp. 171-192). Frankfurt am Main.
  [Google Scholar]
 17. Ghyselen, A.(2016). Verticale structuur en dynamiek van het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Een empirische studie in Ieper, Gent en Antwerpen. Proefschrift Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 18. Grondelaers, S. & Van Hout, R.(2011). The standard language situation in the Low Countries: top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Linguistics, 23(3), 199-243.
  [Google Scholar]
 19. Grondelaers, S. & Lybaert, C.(2017). Bepaalt wat we denken en voelen over taal ook wat we doen in taal? Percepties, attitudes, evaluaties en hun omkaderende ideologieën in het Belgisch-Nederlands. In G.De Sutter (Red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde (pp. 163-181). Gent.
  [Google Scholar]
 20. Hiligsmann, P.(2010). Moet Algemeen Nederlands nog steeds als norm fungeren voor het NVT-onderwijs in Franstalig België? In E.Hendrickxet al. (Red.), Liever meer of juist minder? Over normen en variatie in taal (pp. 215-229). Gent.
  [Google Scholar]
 21. Jacobs, H.(2015). Laaglandse klaagzangen. Staalkaart30, 96-99.
  [Google Scholar]
 22. Kloots, H. & Gillis, S.(2012). Bang voor Babel. De verstaanbaarheid van tussentaal. K.Absilliset al. (Red.), De manke usurpator. Over Verkavelingsvlaams (pp. 225-247). Gent.
  [Google Scholar]
 23. Lybaert, C.(2017). A direct discourse-based approach to the study of language attitudes: The case of tussentaal in Flanders. Language Sciences, 59, 93-116.
  [Google Scholar]
 24. Lybaert, C. & Delarue, S.(2017). ’k Spreek ekik ver altijd zo. Over de opmars van tussentaal in Vlaanderen. In G.De Sutter (Red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde (pp. 142-162). Gent.
  [Google Scholar]
 25. Lybaert, C. & Van Hest, E. (ingediend). Standaardnederlands, de sleutel tot integratie in Vlaanderen? Over de uitdagingen van niet-standaardtaal voor NT2-leerders in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde.
  [Google Scholar]
 26. Norris, D., McQueen, J.M. & Cutler, A.(2003). Perceptual learning in speech. Cognitive Psychology, 47(2), 204-238.
  [Google Scholar]
 27. Pojular, J.(2010). Immigration and language education in Catalonia: Between national and social agendas. Linguistics and Education, 21, 229-243.
  [Google Scholar]
 28. Smakman, D.(2006). Standard Dutch in the Netherlands. A sociolinguistic and phonetic description. Utrecht.
  [Google Scholar]
 29. Taeldeman, J.(1992). Welk Nederlands voor Vlamingen. Nederlands van nu, 40(2), 33-51.
  [Google Scholar]
 30. Van Cleemputte, S.(2018). Standard Dutch: the key to integrating in Flanders? Sociolinguistic-ethnographic research into adult newcomers’ difficulties when speaking Dutch. Masterproef Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 31. Van Hest, E.(2018)(Standaard)Nederlands: de sleutel tot integratie in Vlaanderen? Een sociolinguïstisch-etnografische studie naar de implementatie van het NT2-beleid bij volwassen nieuwkomers en de effecten ervan op hun interacties met moedertaalsprekers. Masterproef Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 32. Van Hoof, S.(2015). Feiten en fictie. Een sociolinguïstische analyse van het taalgebruik in fictieseries op de Vlaamse openbare omroep (1977-2012). Gent.
  [Google Scholar]
 33. Van Hoof, S. & Jaspers, J.(2012). Hyperstandaardisering. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 128(2), 97-125.
  [Google Scholar]
 34. Van Lancker, I.(2017). Een linguïstisch-etnografische analyse van het hedendaags gesproken Nederlands in een Oost-Vlaamse secundaire school. Proefschrift Universiteit Gent.
  [Google Scholar]
 35. Zinzen, W. (3/11/2017). Leer je talen, vreemdeling!. MO*, geraadpleegd op 27/08/2018 op https://www.mo.be/column/vreemdeling-talen-leren.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2019.3.001.LYBA
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error