Boekbesprekingen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 58, Issue 1
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2020.1.005.BOEK
2020-03-01
2023-11-30
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/58/1/05_IN2020_1_BOEK.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2020.1.005.BOEK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Albin,Andrew,Erler,Mary C.,O’Donnell,Thomaset al.(2019).Whose Middle Ages? Teachable Moments for an Ill-Used Past.New York:Fordham University Press.
  [Google Scholar]
 2. Janssens,Jozef(1993).De middeleeuwen zijn anders. Cultuur en literatuur van de 12de tot de 15de eeuw.Leuven:Davidsfonds.[herdruk Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005].
  [Google Scholar]
 3. Boef,August Hans den(2003).Dit is de tijd die tijd vermorzelt. Theun de Vries als dichter over de Man met de Zeis.Nieuw Letterkundig Magazijn,21(1),2-10.Geraadpleegd op 7 oktober 2019 van https://www.dbnl.org/tekst/_nie012200301_01/_nie012200301_01_0002.php.
  [Google Scholar]
 4. Brems,Hugo(2018).Een lacune opgevuld.Vooys,36(2),73-76.
  [Google Scholar]
 5. Februaristaking.nl(2013),Noraly Beyer droeg gedichten voor van Albert Helman en Willem Wilmink.Geraadpleegd op 7 oktober 2019 van https://februaristaking.nl/wordpress/gedichten-noraly-beyer/.
  [Google Scholar]
 6. Ibsch,Elrud(2013).Overleven in verhalen: van ooggetuigen naar ‘jonge wilden’. Joodse schrijvers over de Shoah.Antwerpen/Apeldoorn:Garant.
  [Google Scholar]
 7. Verhallen,Frank(2018).Ed Leeflang: Afkomst.Geraadpleegd op 7 oktober 2019 van https://www.frankverhallen.nl/frank-verhallen/gedicht-gedacht.html/3344/ed-leeflang-afkomst.
  [Google Scholar]
 8. Vonhögen,Liesbeth(2017).Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw. De doorwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse poëzie.Hilversum:Literatoren.
  [Google Scholar]
 9. Coller,H.P. van (Red.)(1998).Perspektief en Profiel. ’n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis. Deel 1. Pretoria:Van Schaik.
  [Google Scholar]
 10. Coller,H.P. van (Red.)(1999).Perspektief en Profiel. ’n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis. Deel 2. Pretoria:Van Schaik.
  [Google Scholar]
 11. Coller,H.P. van (Red.)(2015).Perspektief en Profiel. ’n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis. 2e editie. Deel 1. Pretoria:Van Schaik.
  [Google Scholar]
 12. Coller,H.P. van (Red.) (2016a). Perspektief en Profiel. ’n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis. 2e editie. Deel 2. Pretoria:Van Schaik.
  [Google Scholar]
 13. CollerH.P. van (Red.) (2016b). Perspektief en Profiel. ’n Afrikaanse Literatuurgeskiedenis. 2e editie. Deel 3. Pretoria:Van Schaik.
  [Google Scholar]
 14. Gorp,H. van(1985).De utopie van een omvattende literatuurgeschiedschrijving. Of hoe het zou moeten kunnen en toch niet echt kan….Spiegel der Letteren,27,245-262.
  [Google Scholar]
 15. McDonald,Peter D.(2009).The Literature Police: Apartheid Censorship and its Cultural Consequences.Oxford:Oxford UP.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2020.1.005.BOEK
Loading
 • Article Type: Book Review
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error