Spiegelpaleis Indië | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 60 Number 2
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729

Abstract

Abstract

Rob Nieuwenhuys, one of the most prominent historians of the Dutch East Indies literature, characterizes Johannes Olivier (1789-1858) as a writer who was critical of the European sense of superiority in the Dutch East Indies. Olivier worked in the colony in the service of the Dutch government from 1817 onwards. After returning to the Netherlands in 1826, he became a writer and published several books, including (1827, Notes taken on a trip to the East Indies), (3 volumes, 1827-1830, Land and sea expeditions in the Dutch East Indies) and (1836-1838, 2 volumes, East Indies tableaux and curiosities). How did Olivier write about the Javanese and European population of the Indies? According to Nieuwenhuys ‘the Javanese’ is Olivier’s main character, for whom he felt great sympathy. But is this really the case? With a postcolonial rereading of his travel texts, I will argue that Olivier used the Javanese to hold up a mirror to the Europeans in the colony.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2022.2.003.HONI
2022-03-01
2023-12-03
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/60/2/IN2022.2.003.HONI.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2022.2.003.HONI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Ashcroft, B., Griffiths, G. & Tiffin, H. (2013). Postcolonial Studies. The Key Concepts. New York/Londen, Routledge. 3de druk.
  [Google Scholar]
 2. Berg, W. van den & Couttenier, P. (2009). Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900. Amsterdam, Prometheus.
  [Google Scholar]
 3. Boehmer, E. (2005). Colonial & Postcolonial Literature. Migrant Metaphors. Oxford, Oxford University Press, 2de druk.
  [Google Scholar]
 4. Bossenbroek, M. (2020). De wraak van Diponegoro. Begin en einde van NederlandsIndië. Amsterdam, Athenaeum, 2020.
  [Google Scholar]
 5. Boudewijn, P. (2016). Warm bloed. De representatie van Indo-Europeanen in de Indisch-Nederlandse letterkunde (1860-heden). Hilversum, Verloren.
  [Google Scholar]
 6. Brantas, G. et al. (1990). Van Brave Hendrik tot Dik Trom. De negentiende eeuw. In Toorn, W. van & Heimeriks, N. (red.). De hele Bibelebontse berg (pp. 229-293). Amsterdam, Querido. 2de druk.
  [Google Scholar]
 7. Haafner, J. (2011). Exotische liefde. Red. ThomasRosenboom. Amsterdam, Athenaeum.
  [Google Scholar]
 8. Heemskerk, G. et al. (1992). Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830. Schrijversprentenboek 32. Amsterdam/Den Haag, L.J. Veen/Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
  [Google Scholar]
 9. Honings, R. & Jensen, L. (2019). Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in deachttiende ennegentiendeeeuw. Amsterdam, Prometheus.
  [Google Scholar]
 10. Hoppen, T. (1991). ‘Wie den Javaan gezien heeft…’ Een onbevangen kijk op de bevolking van Nederlands-Indië. De reisbeschrijvingen van Johannes Olivier als reisliteratuur. Doctoraalscriptie. Leiden, Universiteit Leiden.
  [Google Scholar]
 11. Hoppen, T. (1992). Elviro’s reis… van Johannes Olivier. Meer dan jeugdliteratuur alléén, Indische Letteren, 1992 (1-2), 13-20.
  [Google Scholar]
 12. Huigen, S. (2009). De zaak Valentyn. Plagiaat en wetenschappelijk decorum aan het begin van de achttiende eeuw, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 2009 (1), 22-40.
  [Google Scholar]
 13. Jacquet, F. (1989). Oliviers reizen. Aantekeningen van een non-conformist, Indische Letteren, 1989 (3), 127-143.
  [Google Scholar]
 14. Meijer, M. (2005). In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie. Amsterdam, Amsterdam University Press. 2de druk.
  [Google Scholar]
 15. Nieuwenhuys, R. (1972). Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. Amsterdam, Querido.
  [Google Scholar]
 16. Nieuwenhuys, R. (sam.). (1985). Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesië, vanaf deeerstejarender Compagnietotopheden. Amsterdam, Querido.
  [Google Scholar]
 17. Olivier, J. (1827). Aanteekeningen, gehouden op eene reize in Oost-Indië, en gedurende een veeljarig verblijf in onderscheidene Nederlandsche etablissementen aldaar. Met platen, uit het tijdschrift Cybele afgedrukt, en met aanmerkingen vermeerderd. Amsterdam, de Gebroeders Diederichs.
  [Google Scholar]
 18. Olivier, J. (1827-1830). Land- en zeetogten in Nederland’s Indie, en eenige Britsche etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826. 3 delen. Amsterdam, C.G. Sulcke.
  [Google Scholar]
 19. Olivier, J. ([1835]). Elviro’s reis naar en door Java en de Molukkos. Amsterdam, H.W. Weytingh.
  [Google Scholar]
 20. Olivier, J. (2001). Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië. Ingeleid door PeterBoomgaard. Leiden, KITLV.
  [Google Scholar]
 21. Pratt, M.L. (2008). Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. New York/Londen, Routledge. 2de druk.
  [Google Scholar]
 22. Reynaerts, J. (2019). Spiegel van de werkelijkheid. 19de-eeuwse schilderkunst in Nederland. Brussel, Mercatorfonds.
  [Google Scholar]
 23. Roorda van Eysinga, P. Ph. (1830-1832). Verschillende reizen en lotgevallen van S. Roorda van Eysinga; uitgegevendoordeszelfszoon. Amsterdam, Johannes van der Heij & Zn.
  [Google Scholar]
 24. Said, Edward W. (2005). Oriëntalisten. Amsterdam/Antwerpen, Mets & Schilt/Standaard Uitgeverij.
  [Google Scholar]
 25. Thompson, C. (2011). Travel Writing. New York/Londen, Routledge.
  [Google Scholar]
 26. Veth, P.J. (2003). Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië. Met aanvullingen van H.Kem & F.P.H.Prick van Wely. Red. Nicolinevan der Sijs. Amsterdam, L.J. Veen.
  [Google Scholar]
 27. Youngs, T. (2013). The Cambridge Introduction to Travel Writing. Cambridge, Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 28. Zonneveld, P. van. (1995). Album van Insulinde. Beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur. Amsterdam, Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2022.2.003.HONI
Loading
/content/journals/10.5117/IN2022.2.003.HONI
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error