Diversiteit in het NVT-onderwijs: een introductie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 61, Issue 2
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2023.2.001.KOST
2023-10-01
2023-12-06
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/61/2/IN2023.2.001.KOST.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2023.2.001.KOST&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Agirdag, O. (2020). Onderwijs in een gekleurde samenleving. EPO.
  [Google Scholar]
 2. Agirdag, O., Ramaekers, S., Van Dooren, W., Vanassche, E. & Vliege, J. (2021, 31maart). Exit vrijheid, exit gelijkheid, exit kwaliteit. Waarom de nieuwe eindtermen ons onderwijs in gevaar brengen. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/31/opinie-eindtermen/?fbclid=IwAR0DlwUkGNZuOn4-5jpZ2UPPtR7ywZsPmWQI9-T-7UmE65m42LqfzQXEU7Q. Geraadpleegd op 29juni2023.
  [Google Scholar]
 3. Alter, G., König, L., Merse, T. (2021). All inclusive? Eine kritische Lehrbuchanalyse zur Repräsentation von Diversität in Englischlehrbüchern der Klassenstufe 9. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, 32(1), 81-104.
  [Google Scholar]
 4. Butler, J. (1990). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.
  [Google Scholar]
 5. CEFR (2020). The CEFR Companion Volume. A Key Resource for Inclusive Plurilingual Education. https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4. Geraadpleegd op 29juni2023.
  [Google Scholar]
 6. Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, Vol. 1989: Article 8.
  [Google Scholar]
 7. Crenshaw, K. (2023). On Intersectionality. Essential Writings. The New Press.
  [Google Scholar]
 8. Duarte, J., Günther, M., De Backer, F., Frijns, C. & Meerburg, B. (2020). Talenbewust lesgeven. Aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs. Coutinho.
  [Google Scholar]
 9. García, O., Kleyn, T. (2016). Translanguaging Theory in Education. In García, O. & Kleyn, T. (Red.) Translanguaging with Multilingual Students. Learning from Classroom Moments (pp. 9-33). Routledge.
  [Google Scholar]
 10. Hall, S. (2017). The Fateful Triangle. Race, Ethnicity, Nation. Harvard University Press.
  [Google Scholar]
 11. Hirschauer, S. (2014). Un/doing differences. Die Kontigenz sozialer Zugehörigkeiten. Zeitschrift für Soziologie, 43(3), 170-191.
  [Google Scholar]
 12. Koster, D. (2019). Nederlandstalige werelden in NT2-tekstboeken: banaal of cultureel divers? Een onderzoeksimpuls. Internationale Neerlandistiek, 57(3), 237-254.
  [Google Scholar]
 13. NOS. (2022, 5december). Medewerker diversiteit hoger onderwijs geintimideerd en bedreigd. https://nos.nl/artikel/2455216-medewerker-diversiteit-hogeronderwijs-geintimideerd-en-bedreigd. Geraadpleegd op 29juni2023.
 14. NOB (2023). Werken op een Nederlandse school in het buitenland. https://stichtingnob.nl/artikelen/werken-op-een-nederlandse-school-in-het-buitenland. Geraadpleegd op 29juni2023.
 15. Mijts, E. (2019, 18maart). De Cariben zitten in de verdrukking tussen dekolonisatie en globalisering. Over de dominantie van het Nederlands en het belang van thuistalen. De Lage Landen. https://www.de-lage-landen.com/article/in-de-verdrukking-tussen-dekolonisatie-en-globalisering.-thuistalen-en-hogeronderwijs-in-kleine-eilandstaten. Geraadpleegd op 29juni2023.
  [Google Scholar]
 16. Pulinx, R., Schrooten, M., & Emmers, E. (2021). Diversiteit in het hoger onderwijs. Van theoretisch kader naar praktijkgerichte verandering. ASP Publishers.
  [Google Scholar]
 17. Risager, K. (2018). Representations of the World in Language Textbooks. Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 18. Taalunie (2023). Feiten en cijfers. https://taalunie.org/informatie/24/feiten-cijfers. Geraadpleegd op 29juni2023.
  [Google Scholar]
 19. UNESCO. (1994). Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO, Division of Basic Education.
  [Google Scholar]
 20. Van Avermaet, P., Sierens, S. (2010). Diversiteit is de norm. Er mee leren omgaan de uitdaging. Een Referentiekader voor omgaan met diversiteit in onderwijs. In Handboek beleidvoerend vermogen (pp. 1-48). Politeia.
  [Google Scholar]
 21. Van Gaalen, E. (2020, 22juni). Hogeschool bant lesboek met tekst over ‘respectloze’ Marokkanen: ‘Nooit eerder klachten’. https://www.destentor.nl/binnenland/hogeschool-bant-lesboek-met-tekst-over-respectloze-marokkanen-nooit-eerder-klachten~a0279e93/?referrer=https%3A%2F%2Fr.search.yahoo.com%2F. Ge-raadpleegd op 29juni2023.
  [Google Scholar]
 22. Von Piekartz, H. (2022, 25november). Kabinet biedt op 19 december excuses aan voor slavernijverleden op acht verschillende plekken wereldwijd. de Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-biedt-op-19-december-excuses-aan-voor-slavernijverleden-op-acht-verschillende-plekken-wereldwijd~b2d8c655/?referrer=https%3A%2F%2Fr.search.yahoo.com%2F. Geraadpleegd op 29juni2023.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2023.2.001.KOST
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error