Open grenzen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 62, Issue 1
 • ISSN: 1876-9071
 • E-ISSN: 2214-5729
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/IN2024.1.001.OOST
2024-06-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/18769071/62/1/IN2024.1.001.OOST.html?itemId=/content/journals/10.5117/IN2024.1.001.OOST&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Andringa, E. (2006). Penetrating the Dutch Polysystem: The Reception of Virginia Woolf, 1920-2000, Poetics Today, 27 (3), 501-568.
  [Google Scholar]
 2. Andringa, E. (2014). Deutsche Exilliteratur im niederländisch-deutschen Beziehungsgeflecht. Eine Geschichte der Kommunikation und Rezeption 1933-2013. De Gruyter.
  [Google Scholar]
 3. Andringa, E. & S.Levie (Red.). (2009). Transfer and Integration: Foreign Literatures in National Contexts, special issue of: Arcadia, 44(2).
  [Google Scholar]
 4. Brems, E., O.Réthelyi & T.van Kalmthout. (2017). Dutch on the Move: Studying the Circulation of Smaller Literatures. In: E.Brems, O.Réthelyi & T.van Kalmthout, (Red.). Doing Double Dutch: The International Circulation of Literature from the Low Countries (pp. 11-16). Leuven University Press.
  [Google Scholar]
 5. Buelens, G. (2023). Pleidooi voor een neerlandistiek zonder centrum, De Lage Landen, 66(2), 20-26. Geraadpleegd van https://www.de-lage-landen.com/article/pleidooi-voor-een-neerlandistiek-zonder-centrum op 24april2024.
  [Google Scholar]
 6. De Geest, D. (1996). Literatuur als systeem, literatuur als vertoog. Bouwstenen voor een functionalistische benadering van literaire verschijnselen. Peeters.
  [Google Scholar]
 7. Dorleijn, G. (2017). Studying the Circulation of Dutch Literature: Some Considerations. In: E.Brems, O.Réthelyi & T.van Kalmthout (Red.). Doing Double Dutch: The International Circulation of Literature from the Low Countries (pp. 29-43). Leuven University Press.
  [Google Scholar]
 8. Gelderblom, A.J. & A.M.Musschoot. (2017). Ongeziene blikken. Nabeschouwing Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 9. Korpel, L.G. (1992). Over het nut en de wijze der vertalingen. Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een Westeuropees kader. Rodopi.
  [Google Scholar]
 10. Montoya, A.C. & RindertJagersma (2020). Les livres français dans les catalogues de vente aux enchères des bibliothèques privées (Provinces-Unies, 1670-1750). In: M.Bombart et al. (Red.), ‘A qui lira’. Littérature, livre et librairie en France au XVIIe siècle (pp. 733-746). Narr Francke Attempo.
  [Google Scholar]
 11. Montoya, A.C. (2021). Enlightenment? What Enlightenment? Reflections on Half a Million Books (British, French and Dutch Private Libraries, 1665-1830). Eighteenth-Century Studies, 54(2), 909-934.
  [Google Scholar]
 12. Montoya, A.C. (2024), Mornet Reloaded. Counting Enlightenment Bestsellers. In: W.Boutcher & S.Graheli (Red.), Bestsellers in the Pre-Industrial Age. Brill.
  [Google Scholar]
 13. Oosterholt, J. (Red.). (2012). Receptie naar behoefte. Buitenlandse literatuur in Vlaanderen en Nederland, themanummer van: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 128 (3-4).
  [Google Scholar]
 14. Sanders, M. (2016). Europese papieren. Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum. Vantilt.
  [Google Scholar]
 15. Schoenaers, D. et al. (2021). Vertalen in de Nederlanden. Een cultuurgeschiedenis. Boom.
  [Google Scholar]
 16. Streng, T. (2020). De roman in de negentiende eeuw. Geschiedenis van een nieuwkomer. Verloren.
  [Google Scholar]
 17. Van Kalmthout, T. & R.van de Schoor. (Red.). (2008) Buitenlandse literatuur in Nederland, themanummer van Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 124 (1).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/IN2024.1.001.OOST
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error