Karel, Reynaert – en de anderen? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 23, Issue 3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

Current scholarship on historical Dutch literature – as reflected by the () – is characterized by its broad definition of ‘literature’. This article examines whether the ambition to look beyond the literary canon impacted on historical literature education in secondary schools. On the basis of a survey among former pupils of 72 secondary schools in the Netherlands and an analysis of the download data of the website scholieren.com, we reveal that secondary schools generally prescribe a small set of canonical books. We also conduct a case study on – a series of historical texts for pupils – which includes the analysis of its content and sales figures, and interviews with secondary school teachers. We demonstrate that on the one hand supports a dynamic approach to the literary canon (since it includes some unknown texts and reflects on the changeability of esthetic judgements), but most of all enhanced the canonical status of texts (as most issues focus on canonical texts, and these issues are by far the most popular ones). So the dynamic canon approach, as supported by the , hardly impacted on current secondary education.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.004.VLIE
2018-12-01
2023-12-07
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/23/3/04_NEDLET2018.3_VLIE.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.004.VLIE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Barend-van Haeften, M., K.Bostoen, L. vanGemert, & M. MeijerDrees (red.), Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700, Tekst in Context 4, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2000a.
  [Google Scholar]
 2. Barend-van Haeften, M., K. Bostoen, L. vanGemert, & M. MeijerDrees (red.), Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700. Docentenhandleiding, Tekst in Context 4, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2000b.
  [Google Scholar]
 3. Bax, S., ‘“De canon onder vuur”: de canon ten tijde van het postmodernisme’, in: L.Duyvendak & S.Pieterse (red.), Van spiegels en vensters. De literaire canon in Nederland, Verloren, Hilversum, 2009,71-96.
  [Google Scholar]
 4. Bel, J., Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945, Bert Bakker, Amsterdam, 2015.
  [Google Scholar]
 5. Canoncommissie, ‘Woord vooraf’, in: De canon. De 50 + 1 mooiste literaire werken uit de Nederlanden, Vrijdag, Antwerpen, 2015, 9-13.
  [Google Scholar]
 6. College voor Toetsen en Examens, Nederlands vwo (4F). Syllabus centraal examen 2018. Versie 2, Utrecht, 2016.
  [Google Scholar]
 7. Franssen, G., ‘Van spiegels en vensters: de retorica van de canon’, in: L.Duyvendak & S.Pieterse (red.), Van spiegels en vensters. De literaire canon in Nederland, Verloren, Hilversum, 2009, 97-112.
  [Google Scholar]
 8. Geerdink, N., J.Joosten & J.Oosterman (red.), De leeslijst. 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur, Vantilt, Nijmegen, 2015.
  [Google Scholar]
 9. Gelderblom, A.J., & A.M.Musschoot, ‘Veranderingen in een bedding van continuïteit: de literatuurgeschiedenis in een nieuw jasje’, in: Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Woubrugge, 2001, 151-168.
  [Google Scholar]
 10. Gemert, L. van, ‘De canon voorbij. Nieuwe kansen voor de historische literatuur’, in: Tsjip. Tijdschrift voor literaire vorming 12, 2002, 1, 24-29.
  [Google Scholar]
 11. Ham, L., ‘Sluit de canon niet op in zijn ark. Een reflectie op de dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur’, in: Ons Erfdeel 58, 2015, 4, 4-13.
  [Google Scholar]
 12. Kalmthout, T. van, & E. Kovács, ‘Beatrijs voor de klas. Hoe een middeleeuws verhaal doordrong tot de schoolcanon in Nederland’, in: T. vanKalmthout, O.Réthelyi, & R.Sleiderink (red.), Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal, Academia Press, Gent, 2013, 125-138.
  [Google Scholar]
 13. Leemans, I., & G.J. Johannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800, de Republiek, Bert Bakker, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 14. Lierop-Debrauwer, H. van, & P.Mooren, ‘Ter inleiding’, in: H. vanLierop-Debrauwer, P.Mooren & H.Bekkering (red.), Dat moet je gelezen hebben. Literaire en educatieve canonvorming in de (jeugd)literatuur, Biblion, Leidschendam, 2004, 7-17.
  [Google Scholar]
 15. Mathijsen, M., H.Pleij & T.Vaessens, ‘Canon van de Nederlandse letteren. Wat iedereen gelezen moet hebben van de Nederlandse literatuur’, in: H.Beliën e.a., De canons. Wat iedereen wil weten over geschiedenis, literatuur, filosofie en wetenschap, Bert Bakker, Amsterdam, 2005, 67-85.
  [Google Scholar]
 16. Moerbeek, J., Canons in context. Canonvorming in het literatuuronderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen, proefschrift Universiteit Utrecht, 1998.
  [Google Scholar]
 17. Oostrom, F. van, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300, Bert Bakker, Amsterdam, 2006.
  [Google Scholar]
 18. Oostrom, F. van, e.a., entoen.nu. De canon van Nederland. Rapport van de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon. Deel A, Ministerie van OCW, Den Haag, 2006.
  [Google Scholar]
 19. Pleij, H., ‘De canon-frustratie van de Middelnederlandse letterkunde’, in: W.van Peer & R.Soetaert (red.), De literaire canon in het onderwijs, Voorzetten 43, Stichting Bibliographia Neerlandica, ‘s-Gravenhage, 1993, 42-51.
  [Google Scholar]
 20. Pleij, H., Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Bert Bakker, Amsterdam, 2007.
  [Google Scholar]
 21. Porteman, K., & M.B.Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Bert Bakker, Amsterdam, 2008.
  [Google Scholar]
 22. Ramakers, B., ‘“Literatuur is overal”. Tekst en context in het werk van Herman Pleij’, in: Neerlandistiek.nl, 2009, 09.01d, 1-7.
  [Google Scholar]
 23. Slings, H. (red.), Karel en Elegast, Tekst in Context 1, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997a.
  [Google Scholar]
 24. Slings, H. (red.), Karel en Elegast. Docentenhandleiding, Tekst in Context 1, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997b.
  [Google Scholar]
 25. Slings, H., Toekomst voor de Middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur in het voorgezet onderwijs, Prometheus, Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 26. Stipriaan, R. van (red.), De Nederlandse klassieken anno 2002. Een enquête naar de canon onder de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2002, www.dbnl.org/letterkunde/enquete/enquete_dbnlmnl_21062002.php, geraadpleegd op 10 juni 2018.
  [Google Scholar]
 27. Verschaffel, T., De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800, de Zuidelijke Nederlanden, Bert Bakker, Amsterdam, 2017.
  [Google Scholar]
 28. Witte, Th., Het oog van de meester. Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs, Eburon, Delft, 2008.
  [Google Scholar]
 29. nl.aup.nl/series/tekst-in-context, geraadpleegd op 10 juni 2018.
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.004.VLIE
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.004.VLIE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error