Schouder aan schouder. Over de droom van Ysabele in de Roman van Walewein | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28, Issue 1
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

The Dutch Arthurian romance contains an intriguing dream passage in which the character Ysabele describes a handsome knight with on his shoulders the image of a maiden, wearing a coat of armor made from the hide of a lion and wielding in his hand a fire-breathing serpent. This article offers a theoretical explanation for the origin of these elements and their possible connection to the theme of kingship in the romance, suggesting the imagery was possibly inspired by the description of King Arthur in the Latin chronicle .

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2023.1.001.HUGE
2023-07-01
2023-09-23
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Anrooij, Wim van, ‘The Gelre Wapenboek and Its Most Important Miniatures’, in: Koertvan der Horst & Johann-ChristianKlamt (red.), Masters and Miniatures. Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989), Doornspijk, Dacavo, 1991, 295-302.
  [Google Scholar]
 2. Barr, Jessica, Willing to Know God. Dreamers and Visionaries in the Later Middle Ages, Columbus, Ohio State University Press, 2010.
  [Google Scholar]
 3. Besamusca, Bart, ‘Gauvain as Lover in the Middle Dutch Verse Romance Walewein’, in: The Arthurian Yearbook2, 1992, 3-12.
  [Google Scholar]
 4. Besamusca, Bart, Walewein, Moriaen en de Ridder metter mouwen. Intertekstualiteit in drie Middelnederlandse Arturromans, Hilversum, Verloren, 1993.
  [Google Scholar]
 5. Besamusca, Bart, ‘Walewein. A Middle Dutch Antidote for the Prose Lancelot’, in: Bibliographical Bulletin of the International Arthurian Society47, 1995, 301-310.
  [Google Scholar]
 6. Besamusca, Bart & Brandsma, Frank, ‘De Toezegging met onvoorziene gevolgen in de Walewein’, in: De Nieuwe Taalgids81, 1988, 1-12.
  [Google Scholar]
 7. Bianciotto, Gabriel (red.), Richard de Fournival, Le Bestiaire d’Amour et la Response du Bestiaire, Honoré Champion, Parijs, 2009.
  [Google Scholar]
 8. Burrichter, Brigitte, ‘Der König und sein Neffe. Das Spiel der Hierarchien in der frühen Artusliteratur’, in: BrigitteBurrichter & LaetitiaRimpau (red.), Diener – Herr – Herrschaft? Hierarchien in Mittelalter und Renaissance, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2009, 3-18.
  [Google Scholar]
 9. Calabrese, Michael, ‘Interior Visions. Piers Plowman and the Dream Vision Genre’, in: RobertDeMaria, HeesokChang & SamanthaZacher (red.), A Companion to British Literature, I. Medieval Literature, 700-1450, Malden, Mass., Wiley-Blackwell, Malden, 2014, 180-201.
  [Google Scholar]
 10. Charles-Edwards, Thomas, ‘The Arthur of History’, in: RachelBromwich, A.O.H.Jarman & Brynley F.Roberts (red.), The Arthur of the Welsh. The Arthurian Legend in Medieval Welsh Literature, Cardiff, University of Wales Press, 1991, 15-32.
  [Google Scholar]
 11. Dalen-Oskam, Karina van, ‘Hen quam hier sonder redene niet… Het zwevende schaakspel in de Walewein’, in: Literatuur5, 1988, 276-284.
  [Google Scholar]
 12. Dalen-Oskam, Karina van, ‘Toverië of geen toverië. Walewein en het zwevende schaakbord’, in: Bzzlletin25, 1996, 35-40.
  [Google Scholar]
 13. Dalen-Oskam, Karina van, ‘The Flying Chess-set in the Roman van Walewein’, in: GeertClaassens & DavidJohnson (red.), King Arthur in the Medieval Low Countries, Leuven, Leuven University Press, 2000, 59-68.
  [Google Scholar]
 14. Dalen-Oskam, Karina van & Jorisvan Zundert, ‘Delta for Middle Dutch. Author Copyist Distinction in “Walewein”’, in: Literary and Linguistic Computing22, 3, 2007, 345-362.
  [Google Scholar]
 15. Dumville, David, ‘The Liber Floridus of Lambert of Saint-Omer and the Historia Brittonum’, in: Bulletin of the Board of Celtic Studies26, 2, 1974-1976, 103-122.
  [Google Scholar]
 16. Dumville, David, Textual history of the Welsh-Latin ‘Historia Brittonum’, PhD thesis, Edinburgh University, 1975.
  [Google Scholar]
 17. Es, Gustaaf van (red.), ‘De Jeeste van Walewein en het Schaakbord’ van Penninc en Pieter Vostaert. 2 vol., Zwolle, Tjeenk Willink, 1957.
  [Google Scholar]
 18. Freedman, Paul, ‘Locating the Exotic’, in: JulianWeiss & SarahSalih (eds.), Locating the Middle Ages. The Spaces and Places of Medieval Culture, Londen, King’s College London Centre of Late Antique and Medieval Studies, 2012, 23-37.
  [Google Scholar]
 19. Gerritsen, Wim, ‘Walewein van Melle (anno 1118) en de Oudnederlandse Arturliteratuur’, in: Namenkunde16, 1984, 115-134.
  [Google Scholar]
 20. Gerritsen, Wim, ‘Walewein’s Welsh Antecedents’, in: Dutch Crossing24, 2, 2000, 147-161.
  [Google Scholar]
 21. Gidlow, Christopher, The Reign of Arthur. From History to Legend, Stroud, The History Press, 2004.
  [Google Scholar]
 22. Gysseling, Maurits (red.), Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Reeks II: Literaire handschriften. Deel 2: Der Naturen Bloeme, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1981.
  [Google Scholar]
 23. Haug, Walter, ‘The Roman van Walewein as a Postclassical Literary Experiment’, in: BartBesamusca & ErikKooper (red.), Arthurian Literature XVII. Originality and Tradition in the Middle Dutch ‘Roman van Walewein’, Cambridge, Boydell & Brewer, 1999, 17-28.
  [Google Scholar]
 24. Higham, Nicholas, King Arthur. Myth-Making and History, Londen, Routledge, 2002.
  [Google Scholar]
 25. Higham, Nicholas, ‘The Chroniclers of Early Britain’, in: SiânEchard (red.), The Arthur of Medieval Latin Literature. The Development and Dissemination of the Arthurian Legend in Medieval Latin, Cardiff, University of Wales Press, 2011, 9-25.
  [Google Scholar]
 26. Higham, Nicholas, King Arthur. The Making of the Legend, New Haven/Londen, Yale University Press, 2018.
  [Google Scholar]
 27. Hogenbirk, Marjolein, Avontuur en Anti-avontuur. Een onderzoek naar ‘Walewein ende Keye’, een Arturroman uit de ‘Lancelotcompilatie’, Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU, 2004.
  [Google Scholar]
 28. Hogenbirk, Marjolein, ‘The I-Word and Genre. Merging Epic and Romance in the Roman van Walewein’, in: CatherineJones & LoganWhalen (red.), Li Premerains Vers. Essays in Honor of Keith Busby, Amsterdam, Rodopi, 2011a, 157-170.
  [Google Scholar]
 29. Hogenbirk, Marjolein (red.), Walewein ende Keye. Een dertiende-eeuwse Arturroman, overgeleverd in de ‘Lancelotcompilatie’, Hilversum, Verloren, 2011b.
  [Google Scholar]
 30. Hugen, Jelmar, ‘Roges, Reynaert en de sprookjestraditie. Maartje Draak revisited’, in: Spiegel der Letteren59, 4, 2017, 453-486.
  [Google Scholar]
 31. Hugen, Jelmar, ‘Voorbeeldige vorsten? Koningschap in de Roman van Walewein’, in: Queeste27, 1, 2020, 7-41.
  [Google Scholar]
 32. Hugen, Jelmar & Warnar, Geert, ‘Pieter Vostaert en het paragraafteken. De Roman van Walewein als onvoltooid verhaal met een zelfstandige voortzetting’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde133, 3, 2017, 183-203.
  [Google Scholar]
 33. Janssens, Jozef, ‘De Arthuristiek. Een “wout sonder genade”’, in: Spiegel der Letteren21, 1979, 296-318.
  [Google Scholar]
 34. Janssens, Jozef, ‘Tekstinterpretatie via onderzoek van de co- en intertekstuele relaties in de Roman van Walewein’, in: Spiegel der Letteren24, 1982, 81-95.
  [Google Scholar]
 35. Janssens, Jozef, ‘Schaken met de geest… Enkele bedenkingen rond de Walewein-miniatuur (hs. Leiden, U.B., Lett. Fol. 120v)’, in: Martinede Clercq e.a. (red.), Ingenti spiritu. Hulde-album opgedragen aan Prof. Dr. W.P.F. de Geest ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, Brussel, UFSAL, 1989a, 110-130.
  [Google Scholar]
 36. Janssens, Jozef, “De Middelnederlandse, ‘niet-historische’ Arturroman. Vertaling of oorspronkelijke schepping?”, in: Fritsvan Oostrom & FrankWillaert (red.), De studie van de Middelnederlandse letterkunde. Stand en toekomst, Hilversum, Verloren, 1989b, 121-134.
  [Google Scholar]
 37. Janssens, Jozef, ‘Omstreeks 1260. Pieter Vostaert voltooit de Roman van Walewein – het web van de Arturromans’, in: MariaSchenkeveld-Van der Dussen e.a. (red.), Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Groningen, Martinus Nijhoff, 1993, 23-29.
  [Google Scholar]
 38. Janssens, Jozef, Koning Artur in meervoud. De mythe ontrafeld, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2017.
  [Google Scholar]
 39. Johnson, David, ‘The Middle Dutch Reception of Geoffrey of Monmouth’, in: GeorgiaHenley & JoshuaByron Smith (red.), A Companion to Geoffrey of Monmouth, Leiden, Brill, 2020, 442-448.
  [Google Scholar]
 40. Johnson, David & Claassens, Geert (red.), Dutch Romances, Volume I. Roman van Walewein, Cambridge, Boydell & Brewer, 2000.
  [Google Scholar]
 41. Jonckbloet, Willem, Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst, Amsterdam, P.N. van Kampen, 1852.
  [Google Scholar]
 42. Jongen, Ludo, ‘Walewein as Confessor. Crime and Penance in the Roman van Walewein’, in: GeertClaassens & DavidJohnson (red.), King Arthur in the Medieval Low Countries, Leuven, Leuven University Press, 2000, 45-58.
  [Google Scholar]
 43. Kelly, Douglas, ‘The Pledge Motif in the Roman van Walewein. Original Variant and Rewritten Quest’, in: BartBesamusca & ErikKooper (red.), Arthurian literature XVII. Originality and Tradition in the Middle Dutch ‘Roman van Walewein’, Cambridge, Boydell & Brewer, 1999, 29-46.
  [Google Scholar]
 44. Knudson, Charles, ‘Le thème de la princesse sarrasine dans La Prise d’Orange’, in: Romance Philology22, 4, 1969, 449-462.
  [Google Scholar]
 45. Koopmans, Jan, ‘Middelnederlandse romans. IV. De Roman van Walewein’, in: Taal en Letteren10, 1900, 465-479.
  [Google Scholar]
 46. Kruger, Steven, Dreaming in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
  [Google Scholar]
 47. Lot, Ferdinand (red.), Nennius et L’Historia Brittonum. Étude critique suivie d’une édition des diverses versions de ce texte, Parijs, Honoré Champion, 1934.
  [Google Scholar]
 48. Lynch, Kathryn, ‘Robert Henryson’s “Doolie Dreame” and the Late Medieval Dream Vision Tradition’, in: Journal of English and Germanic Philology109, 2, 2010, 177-197.
  [Google Scholar]
 49. Meuwese, Martine, ‘Arthurian Illuminations in Middle Dutch Manuscripts, in: KeithBusby (red.), Word and Image in Arthurian Literature, New York, Garland, 1996, 151-173.
  [Google Scholar]
 50. Meyer, Matthias, ‘It’s Hard to be Me, or Walewein/Gawan as Hero’, in: BartBesamusca & ErikKooper (red.), Arthurian literature XVII. Originality and Tradition in the Middle Dutch ‘Roman van Walewein’, Cambridge, Boydell & Brewer, 1999, 63-78.
  [Google Scholar]
 51. Morris, John (red.), Nennius: British History and the Welsh Annals, Chichester, Phillimore, 1980.
  [Google Scholar]
 52. O’Doherty, Marianne (red.), The Indies and the Medieval West. Thought, Report, Imagination, Turnhout, Brepols, 2013.
  [Google Scholar]
 53. Oostrom, Frits van, Stemmen op Schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300, Amsterdam, Bert Bakker, 2006.
  [Google Scholar]
 54. O’Sullivan, Daniel (red.), Chess in the Middle Ages and Early Modern Age. A Fundamental Thought Paradigm of the Premodern World, Berlijn, De Gruyter, 2012.
  [Google Scholar]
 55. Pace, Edwin, ‘The Two Shoulders of Arthur: Late Antiquity and the Battle List’, in: Arthuriana28, 2018, 53-78.
  [Google Scholar]
 56. Pelikan, Jaroslav, Mary Through the Centuries. Her Place in the History of Culture, New Haven, Yale University Press, 1996.
  [Google Scholar]
 57. Popoff, Michel (red.), Armorial de Gelre (Bibliothèque royale de Belgique, Ms 15652-15656), Parijs, Le Léopard d’or, 2012.
  [Google Scholar]
 58. Putter, Ad, ‘Walewein in the Otherworld and the Land of Prester John’, in: BartBesamusca & ErikKooper (red.), Arthurian literature XVII. Originality and Tradition in the Middle Dutch ‘Roman van Walewein’, Cambridge, Boydell & Brewer, 1999, 79-99.
  [Google Scholar]
 59. Reynaert, Joris, ‘Recensie van: Bart Besamusca, Frank Brandsma & Dieuwke van der Poel (red), Hoort Wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat, Hilversum, Verloren, 2000.’, in: Spiegel der Letteren43, 2001, 157-162.
  [Google Scholar]
 60. Rubin, Miri, Mother of God. A History of the Virgin Mary, New Haven, Yale University Press, 2009.
  [Google Scholar]
 61. Sargent-Baur, Barbara, ‘Dux bellorum / rex militum / roi fainéant. The Transformation of Arthur in the Twelfth Century’, in: EdwardKennedy (red.), King Arthur. A Casebook, New York, Garland, 1996, 29-43.
  [Google Scholar]
 62. Smelik, Bernadette, ‘At Which Point Does Intertextuality Slip into Speculation?’, in: Queeste13, 2006, 67-73.
  [Google Scholar]
 63. Smith, Simon & Zemel, Roel, ‘Indigenous Arthurian Romances. Walewein, Moriaen, Ridder metter mouwen, Walewein ende Keye, Lanceloet en het hert met de witte voet’, in: BartBesamusca & FrankBrandsma (red.), The Arthur of the Low Countries. The Arthurian Legend in Dutch and Flemish Literature, Cardiff, University of Wales Press, 2021, 113-1146.
  [Google Scholar]
 64. Toorians, Lauran, ‘Nogmaals Walewein van Melle en de Vlaams-Keltische contacten’, in: Queeste2, 1995, 97-112.
  [Google Scholar]
 65. Tournoy, G, ‘De Latijnse Artur in de Nederlanden’. In: W.Verbeke, J.Janssens & M.Smeyers (red.), Arturus Rex. Koning Artur en de Nederlanden. La matière de Bretagne et les anciens Pays-Bas, Leuven, Leuven University Press, 1987, 147-188.
  [Google Scholar]
 66. Uyttersprot, Veerle, ‘Entie hoofsche Walewein, sijn gheselle was daer ne ghein’. Ironie en het Walewein-beeld in de ‘Roman van Walewein’ en in de Europese middeleeuwse Arturliteratuur, Brussel, KU Brussel, 2004.
  [Google Scholar]
 67. Veldhoen, Bart, ‘The Roman van Walewein Laced with Castles’, in: BartBesamusca & ErikKooper (red.), Arthurian literature XVII. Originality and Tradition in the Middle Dutch ‘Roman van Walewein’, Cambridge, Boydell & Brewer, 1999, 147-167.
  [Google Scholar]
 68. Veldhoen, Bart, ‘Best of Gawain. A Comparison of Sir Gawain and the Green Knight and the Roman van Walewein’, in: GeertClaassens & DavidJohnson (red.), King Arthur in the Medieval Low Countries, Leuven, Leuven University Press, 2000, 35-43.
  [Google Scholar]
 69. Verdam, Jacob, Middelnederlandsch Handwoordenboek, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1994.
  [Google Scholar]
 70. Verhage-Van den Berg, Toos, ‘Het onderschatte belang van de nevenepisoden in de Walewein’, in: De Nieuwe Taalgids76, 1983, 225-244.
  [Google Scholar]
 71. Voorwinden, Norbert, ‘Fight Descriptions in the Roman van Walewein and in Two Middle High German Romances. A Comparison’, in: BartBesamusca & ErikKooper (red.), Arthurian literature XVII. Originality and Tradition in the Middle Dutch ‘Roman van Walewein’, Cambridge, Boydell & Brewer, 1999, 169-187.
  [Google Scholar]
 72. Walters, Lori, ‘Making Bread from Stone. The Roman van Walewein and the Transformation of Old French Romance’, in: BartBesamusca & ErikKooper (red.), Arthurian literature XVII. Originality and Tradition in the Middle Dutch ‘Roman van Walewein’, Cambridge, Boydell & Brewer, 1999, 189-207.
  [Google Scholar]
 73. Winkelman, Johan, ‘Arturs hof en Waleweins avontuur. Interpretatieve indicaties in de expositie van de Middelnederlandse Walewein’, in: Spiegel der Letteren28, 1-2, 1986, 1-33.
  [Google Scholar]
 74. Winkelman, Johan, ‘Waleweins dilemma: Venus’ minne of Abrahams schoot. Liefdesperikelen in een Middelnederlandse Arturroman’, in: Nederlandse Letterkunde9, 4, 2004, 326-360.
  [Google Scholar]
 75. Winkelman, Johan, ‘Walewein en God. Over de theologische achtergronden van een Arturverhaal’, in: Nederlandse Letterkunde11, 4, 2006, 354-382.
  [Google Scholar]
 76. Wolf, Gerhard, ‘Der Artushof in der Komplexitätskrise. Ein Beitrag zur Eingangsaventiure des mittelniederländischen Walewein’, in: M.Däumer e.a. (red.), Artushof und Artusliteratur, Berlijn, De Gruyter, 2010, 254-281.
  [Google Scholar]
 77. Zemel, Roel, ‘Walewein en de verre geliefde’, in: Tiemevan Dijk & RoelZemel (red.), Het is kermis hier. Lezingen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Nederlands aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU, 1994, 141-152.
  [Google Scholar]
 78. Zemel, Roel, ‘De Roman van Walewein en het heldenlied’, in: RemcoSleiderink, VeerleUyttersprot & BartBesamusca (red.), Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage Landen. Studies voor Jozef D. Janssens, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2005, 27-44.
  [Google Scholar]
 79. Zemel, Roel, ‘Op weg naar de vierde “bede” in de Roman van Walewein’, in: Voortgang26, 2008, 75-92.
  [Google Scholar]
 80. Zemel, Roel, ‘Walewein en Ysabele in Endi’, in: Nederlandse Letterkunde15, 1, 2010, 1-28.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2023.1.001.HUGE
Loading
/content/journals/10.5117/NEDLET2023.1.001.HUGE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error